รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ตรัง
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กันตัง กันตัง ระดับดี
2 กันตัง กันตังใต้ ระดับดี
3 กันตัง เกาะลิบง ระดับดี
4 กันตัง คลองชีล้อม ระดับดี
5 กันตัง คลองลุ ระดับดี
6 กันตัง ควนธานี ระดับดี
7 กันตัง โคกยาง ระดับดี
8 กันตัง นาเกลือ ระดับดี
9 กันตัง บ่อน้ำร้อน ระดับดี
10 กันตัง บางเป้า ระดับดี
11 กันตัง บางสัก ระดับดี
12 กันตัง บางหมาก ระดับดีมาก
13 กันตัง ย่านซื่อ ระดับดีมาก
14 กันตัง วังวน ระดับดี
15 นาโยง โคกสะบ้า ระดับดี
16 นาโยง ช่อง ระดับดี
17 นาโยง นาข้าวเสีย ระดับดี
18 นาโยง นาโยงเหนือ ระดับดีมาก
19 นาโยง นาหมื่นศรี ระดับดีมาก
20 นาโยง ละมอ ระดับดีเยี่ยม
21 ปะเหลียน เกาะสุกร ระดับดี
22 ปะเหลียน ท่าข้าม ระดับดีเยี่ยม
23 ปะเหลียน ท่าพญา ระดับดีเยี่ยม
24 ปะเหลียน ทุ่งยาว ระดับดี
25 ปะเหลียน บางด้วน ระดับดี
26 ปะเหลียน บ้านนา ระดับดีมาก
27 ปะเหลียน ปะเหลียน ระดับดีมาก
28 ปะเหลียน ลิพัง ระดับดีมาก
29 ปะเหลียน สุโสะ ระดับดี
30 ปะเหลียน แหลมสอม ระดับดี
31 เมืองตรัง ควนปริง ระดับดี
32 เมืองตรัง โคกหล่อ ระดับดี
33 เมืองตรัง ทับเที่ยง ระดับพื้นฐาน
34 เมืองตรัง นาตาล่วง ระดับดี
35 เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง ระดับดี
36 เมืองตรัง นาท่ามใต้ ระดับดี
37 เมืองตรัง นาท่ามเหนือ ระดับดี
38 เมืองตรัง นาบินหลา ระดับดี
39 เมืองตรัง นาพละ ระดับดี
40 เมืองตรัง นาโยงใต้ ระดับดี
41 เมืองตรัง น้ำผุด ระดับดีมาก
42 เมืองตรัง บางรัก ระดับดี
43 เมืองตรัง บ้านควน ระดับดี
44 เมืองตรัง บ้านโพธิ์ ระดับดี
45 เมืองตรัง หนองตรุด ระดับดี
46 ย่านตาขาว เกาะเปียะ ระดับดี
47 ย่านตาขาว ทุ่งกระบือ ระดับดี
48 ย่านตาขาว ทุ่งค่าย ระดับดีมาก
49 ย่านตาขาว นาชุมเห็ด ระดับดี
50 ย่านตาขาว ในควน ระดับดีมาก
51 ย่านตาขาว โพรงจรเข้ ระดับดี
52 ย่านตาขาว ย่านตาขาว ระดับดีเยี่ยม
53 ย่านตาขาว หนองบ่อ ระดับดี
54 รัษฎา เขาไพร ระดับดีมาก
55 รัษฎา คลองปาง ระดับดีมาก
56 รัษฎา ควนเมา ระดับดี
57 รัษฎา หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
58 รัษฎา หนองปรือ ระดับดี
59 วังวิเศษ เขาวิเศษ ระดับดีมาก
60 วังวิเศษ ท่าสะบ้า ระดับดีมาก
61 วังวิเศษ วังมะปราง ระดับดีมาก
62 วังวิเศษ วังมะปรางเหนือ ระดับดี
63 วังวิเศษ อ่าวตง ระดับดี
64 สิเกา กะลาเส ระดับดี
65 สิเกา เขาไม้แก้ว ระดับดีเยี่ยม
66 สิเกา นาเมืองเพชร ระดับดีมาก
67 สิเกา บ่อหิน ระดับดี
68 สิเกา ไม้ฝาด ระดับดี
69 ห้วยยอด เขากอบ ระดับดี
70 ห้วยยอด เขาขาว ระดับดีมาก
71 ห้วยยอด เขาปูน ระดับดีมาก
72 ห้วยยอด ท่างิ้ว ระดับดีเยี่ยม
73 ห้วยยอด ทุ่งต่อ ระดับดีมาก
74 ห้วยยอด นาวง ระดับดี
75 ห้วยยอด ในเตา ระดับดี
76 ห้วยยอด บางกุ้ง ระดับดีมาก
77 ห้วยยอด บางดี ระดับดีเยี่ยม
78 ห้วยยอด ปากคม ระดับดีมาก
79 ห้วยยอด ปากแจ่ม ระดับดีเยี่ยม
80 ห้วยยอด ลำภูรา ระดับดีมาก
81 ห้วยยอด วังคีรี ระดับดีมาก
82 ห้วยยอด หนองช้างแล่น ระดับดีเยี่ยม
83 ห้วยยอด ห้วยนาง ระดับดีมาก
84 ห้วยยอด ห้วยยอด ระดับดี
85 หาดสำราญ ตะเสะ ระดับดี
86 หาดสำราญ บ้าหวี ระดับดีมาก
87 หาดสำราญ หาดสำราญ ระดับดีมาก