รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สตูล
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ควนกาหลง ควนกาหลง ระดับดีมาก
2 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย ระดับดีมาก
3 ควนกาหลง อุใดเจริญ ระดับดีเยี่ยม
4 ควนโดน ควนโดน ระดับดีเยี่ยม
5 ควนโดน ควนสตอ ระดับดีมาก
6 ควนโดน ย่านซื่อ ระดับดีมาก
7 ควนโดน วังประจัน ระดับดีมาก
8 ท่าแพ ท่าแพ ระดับดีมาก
9 ท่าแพ ท่าเรือ ระดับดีเยี่ยม
10 ท่าแพ แป-ระ ระดับดีเยี่ยม
11 ท่าแพ สาคร ระดับดีมาก
12 ทุ่งหว้า ขอนคลาน ระดับดีมาก
13 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง ระดับดีมาก
14 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า ระดับดีมาก
15 ทุ่งหว้า นาทอน ระดับดีมาก
16 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน ระดับดีเยี่ยม
17 มะนัง นิคมพัฒนา ระดับดีมาก
18 มะนัง ปาล์มพัฒนา ระดับดีมาก
19 เมืองสตูล เกตรี ระดับพัฒนา
20 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย ระดับดีเยี่ยม
21 เมืองสตูล คลองขุด ระดับดีมาก
22 เมืองสตูล ควนขัน ระดับดีมาก
23 เมืองสตูล ควนโพธิ์ ระดับพัฒนา
24 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง ระดับดีมาก
25 เมืองสตูล ฉลุง ระดับดีมาก
26 เมืองสตูล ตันหยงโป ระดับดีมาก
27 เมืองสตูล ตำมะลัง ระดับดีมาก
28 เมืองสตูล บ้านควน ระดับดีมาก
29 เมืองสตูล ปูยู ระดับดีเยี่ยม
30 เมืองสตูล พิมาน ระดับดีเยี่ยม
31 ละงู กำแพง ระดับดีมาก
32 ละงู เขาขาว ระดับดีเยี่ยม
33 ละงู น้ำผุด ระดับดีเยี่ยม
34 ละงู ปากน้ำ ระดับดี
35 ละงู ละงู ระดับดีเยี่ยม
36 ละงู แหลมสน ไม่ผ่านเกณฑ์