รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สงขลา
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ ระดับพัฒนา
2 กระแสสินธุ์ เกาะใหญ่ ระดับพัฒนา
3 กระแสสินธุ์ เชิงแส ระดับพัฒนา
4 กระแสสินธุ์ โรง ระดับพัฒนา
5 คลองหอยโข่ง คลองหลา ระดับดี
6 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง ระดับดีมาก
7 คลองหอยโข่ง โคกม่วง ระดับดีเยี่ยม
8 คลองหอยโข่ง ทุ่งลาน ระดับดีมาก
9 ควนเนียง ควนโส ระดับดีมาก
10 ควนเนียง บางเหรียง ระดับดีเยี่ยม
11 ควนเนียง รัตภูมิ ระดับดีมาก
12 ควนเนียง ห้วยลึก ระดับดีมาก
13 จะนะ ขุนตัดหวาย ระดับดี
14 จะนะ คลองเปียะ ระดับพัฒนา
15 จะนะ คู ระดับดีมาก
16 จะนะ แค ระดับพัฒนา
17 จะนะ จะโหนง ระดับดีมาก
18 จะนะ ตลิ่งชัน ระดับดี
19 จะนะ ท่าหมอไทร ระดับดี
20 จะนะ นาทับ ระดับดีมาก
21 จะนะ นาหว้า ระดับดี
22 จะนะ น้ำขาว ระดับดี
23 จะนะ บ้านนา ไม่ผ่านเกณฑ์
24 จะนะ ป่าชิง ระดับดีมาก
25 จะนะ สะกอม ระดับดีมาก
26 จะนะ สะพานไม้แก่น ระดับดีเยี่ยม
27 เทพา เกาะสะบ้า ระดับดีเยี่ยม
28 เทพา ท่าม่วง ระดับดี
29 เทพา เทพา ระดับดี
30 เทพา ปากบาง ระดับดีเยี่ยม
31 เทพา ลำไพล ระดับดี
32 เทพา วังใหญ่ ระดับดี
33 เทพา สะกอม ระดับดีเยี่ยม
34 นาทวี คลองกวาง ระดับพัฒนา
35 นาทวี คลองทราย ระดับดี
36 นาทวี ฉาง ระดับดี
37 นาทวี ทับช้าง ระดับดี
38 นาทวี ท่าประดู่ ระดับดี
39 นาทวี นาทวี ระดับพัฒนา
40 นาทวี นาหมอศรี ระดับดีเยี่ยม
41 นาทวี ประกอบ ระดับดี
42 นาทวี ปลักหนู ระดับดีมาก
43 นาทวี สะท้อน ระดับพัฒนา
44 นาหม่อม คลองหรัง ระดับดีมาก
45 นาหม่อม ทุ่งขมิ้น ระดับพัฒนา
46 นาหม่อม นาหม่อม ระดับดีเยี่ยม
47 นาหม่อม พิจิตร ระดับดีเยี่ยม
48 บางกล่ำ ท่าช้าง ระดับดีเยี่ยม
49 บางกล่ำ บางกล่ำ ระดับดีเยี่ยม
50 บางกล่ำ บ้านหาร ระดับดีเยี่ยม
51 บางกล่ำ แม่ทอม ระดับดีมาก
52 เมืองสงขลา เกาะแต้ว ระดับดี
53 เมืองสงขลา เกาะยอ ระดับดี
54 เมืองสงขลา เขารูปช้าง ระดับดี
55 เมืองสงขลา ทุ่งหวัง ระดับดี
56 เมืองสงขลา บ่อยาง ระดับดี
57 เมืองสงขลา พะวง ระดับดี
58 ระโนด คลองแดน ระดับพื้นฐาน
59 ระโนด แดนสงวน ระดับพื้นฐาน
60 ระโนด ตะเครียะ ระดับดี
61 ระโนด ท่าบอน ระดับดี
62 ระโนด บ่อตรุ ระดับพื้นฐาน
63 ระโนด บ้านขาว ระดับพัฒนา
64 ระโนด บ้านใหม่ ระดับดีมาก
65 ระโนด ปากแตระ ระดับดีมาก
66 ระโนด พังยาง ระดับพื้นฐาน
67 ระโนด ระโนด ระดับพื้นฐาน
68 ระโนด ระวะ ระดับดีมาก
69 ระโนด วัดสน ระดับดีเยี่ยม
70 รัตภูมิ กำแพงเพชร ระดับดี
71 รัตภูมิ เขาพระ ระดับดีเยี่ยม
72 รัตภูมิ ควนรู ระดับดีเยี่ยม
73 รัตภูมิ คูหาใต้ ระดับดีเยี่ยม
74 รัตภูมิ ท่าชะมวง ระดับดี
75 สทิงพระ กระดังงา ระดับดี
76 สทิงพระ คลองรี ระดับดีมาก
77 สทิงพระ คูขุด ระดับดีเยี่ยม
78 สทิงพระ จะทิ้งพระ ระดับดีเยี่ยม
79 สทิงพระ ชุมพล ระดับดีมาก
80 สทิงพระ ดีหลวง ระดับดี
81 สทิงพระ ท่าหิน ระดับดีเยี่ยม
82 สทิงพระ บ่อดาน ระดับพื้นฐาน
83 สทิงพระ บ่อแดง ระดับพัฒนา
84 สทิงพระ วัดจันทร์ ระดับดีมาก
85 สทิงพระ สนามชัย ระดับดี
86 สะเดา เขามีเกียรติ ระดับดี
87 สะเดา ท่าโพธิ์ ระดับดี
88 สะเดา ทุ่งหมอ ระดับดี
89 สะเดา ปริก ระดับดี
90 สะเดา ปาดังเบซาร์ ระดับพื้นฐาน
91 สะเดา พังลา ระดับดี
92 สะเดา สะเดา ระดับพัฒนา
93 สะเดา สำนักขาม ระดับดี
94 สะเดา สำนักแต้ว ระดับพื้นฐาน
95 สะบ้าย้อย เขาแดง ระดับดี
96 สะบ้าย้อย คูหา ระดับดี
97 สะบ้าย้อย จะแหน ระดับดี
98 สะบ้าย้อย ทุ่งพอ ระดับดี
99 สะบ้าย้อย ธารคีรี ระดับดี
100 สะบ้าย้อย บ้านโหนด ระดับดี
101 สะบ้าย้อย บาโหย ระดับดี
102 สะบ้าย้อย เปียน ระดับดีเยี่ยม
103 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย ระดับดี
104 สิงหนคร ชะแล้ ระดับดีมาก
105 สิงหนคร ชิงโค ระดับดี
106 สิงหนคร ทำนบ ระดับดี
107 สิงหนคร บางเขียด ระดับดีมาก
108 สิงหนคร ปากรอ ระดับดี
109 สิงหนคร ป่าขาด ระดับดีมาก
110 สิงหนคร ม่วงงาม ระดับดี
111 สิงหนคร รำแดง ระดับดี
112 สิงหนคร วัดขนุน ระดับดี
113 สิงหนคร สทิงหม้อ ระดับดี
114 สิงหนคร หัวเขา ระดับดีมาก
115 หาดใหญ่ คลองแห ระดับดี
116 หาดใหญ่ คลองอู่ตะเภา ระดับดีมาก
117 หาดใหญ่ ควนลัง ระดับดีมาก
118 หาดใหญ่ คอหงส์ ระดับดี
119 หาดใหญ่ คูเต่า ระดับพัฒนา
120 หาดใหญ่ ฉลุง ระดับดี
121 หาดใหญ่ ท่าข้าม ระดับดีเยี่ยม
122 หาดใหญ่ ทุ่งตำเสา ระดับดี
123 หาดใหญ่ ทุ่งใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
124 หาดใหญ่ น้ำน้อย ระดับดี
125 หาดใหญ่ บ้านพรุ ระดับพัฒนา
126 หาดใหญ่ พะตง ระดับพื้นฐาน
127 หาดใหญ่ หาดใหญ่ ระดับดี