รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ชุมพร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ท่าแซะ คุริง ระดับดีมาก
2 ท่าแซะ ทรัพย์อนันต์ ระดับดีมาก
3 ท่าแซะ ท่าข้าม ระดับดีมาก
4 ท่าแซะ ท่าแซะ ระดับดีมาก
5 ท่าแซะ นากระตาม ระดับดีมาก
6 ท่าแซะ รับร่อ ระดับดีมาก
7 ท่าแซะ สลุย ระดับดีมาก
8 ท่าแซะ สองพี่น้อง ระดับดีมาก
9 ท่าแซะ หงษ์เจริญ ระดับดีมาก
10 ท่าแซะ หินแก้ว ระดับดีมาก
11 ทุ่งตะโก ช่องไม้แก้ว ระดับดี
12 ทุ่งตะโก ตะโก ระดับดีมาก
13 ทุ่งตะโก ปากตะโก ระดับดี
14 ปะทิว ชุมโค ระดับดีเยี่ยม
15 ปะทิว ทะเลทรัพย์ ระดับพัฒนา
16 ปะทิว ปากคลอง ระดับดีเยี่ยม
17 พะโต๊ะ ปากทรง ระดับดีมาก
18 พะโต๊ะ พระรักษ์ ระดับดี
19 เมืองชุมพร ขุนกระทิง ไม่ผ่านเกณฑ์
20 เมืองชุมพร ตากแดด ไม่ผ่านเกณฑ์
21 เมืองชุมพร ถ้ำสิงห์ ระดับดีมาก
22 เมืองชุมพร ท่ายาง ระดับดีมาก
23 เมืองชุมพร ทุ่งคา ระดับดีมาก
24 เมืองชุมพร นาชะอัง ไม่ผ่านเกณฑ์
25 เมืองชุมพร นาทุ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์
26 เมืองชุมพร บางลึก ระดับดีมาก
27 เมืองชุมพร บางหมาก ไม่ผ่านเกณฑ์
28 เมืองชุมพร บ้านนา ไม่ผ่านเกณฑ์
29 เมืองชุมพร ปากน้ำ ไม่ผ่านเกณฑ์
30 เมืองชุมพร วังไผ่ ระดับดีเยี่ยม
31 เมืองชุมพร วังใหม่ ระดับพื้นฐาน
32 เมืองชุมพร วิสัยเหนือ ไม่ผ่านเกณฑ์
33 เมืองชุมพร หาดทรายรี ระดับพื้นฐาน
34 เมืองชุมพร หาดพันไกร ไม่ผ่านเกณฑ์
35 ละแม ทุ่งคาวัด ระดับดีเยี่ยม
36 ละแม ทุ่งหลวง ระดับดีเยี่ยม
37 ละแม ละแม ระดับดีมาก
38 ละแม สวนแตง ระดับดี
39 สวี เขาค่าย ไม่ผ่านเกณฑ์
40 สวี ด่านสวี ไม่ผ่านเกณฑ์
41 หลังสวน ขันเงิน ระดับดี
42 หลังสวน ท่ามะพลา ระดับดีเยี่ยม
43 หลังสวน นาพญา ไม่ผ่านเกณฑ์
44 หลังสวน บ้านควน ระดับดีเยี่ยม
45 หลังสวน หาดยาย ระดับดีเยี่ยม
46 หลังสวน แหลมทราย ไม่ผ่านเกณฑ์