รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ภูเก็ต
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กะทู้ กมลา ระดับดีมาก
2 กะทู้ กะทู้ ระดับดี
3 กะทู้ ป่าตอง ระดับดี
4 ถลาง ไม้ขาว ระดับดีเยี่ยม
5 ถลาง ศรีสุนทร ระดับดี
6 เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว ระดับดีเยี่ยม
7 เมืองภูเก็ต รัษฎา ระดับดีมาก
8 เมืองภูเก็ต ราไวย์ ระดับดี
9 เมืองภูเก็ต วิชิต ระดับดีเยี่ยม