รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด นครศรีธรรมราช
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ขนอม ขนอม ระดับดีเยี่ยม
2 ขนอม ควนทอง ระดับดีมาก
3 ขนอม ท้องเนียน ระดับดีมาก
4 จุฬาภรณ์ ควนหนองคว้า ระดับดีมาก
5 จุฬาภรณ์ นาหมอบุญ ระดับดี
6 จุฬาภรณ์ บ้านชะอวด ระดับพัฒนา
7 จุฬาภรณ์ สามตำบล ระดับดี
8 ฉวาง กะเปียด ระดับดีเยี่ยม
9 ฉวาง นากะชะ ระดับดีมาก
10 ฉวาง นาเขลียง ระดับดี
11 ฉวาง ห้วยปริก ระดับดี
12 เฉลิมพระเกียรติ เชียรเขา ระดับดีมาก
13 เฉลิมพระเกียรติ ดอนตรอ ระดับดี
14 เฉลิมพระเกียรติ ทางพูน ระดับดี
15 เฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ระดับดี
16 ชะอวด เกาะขันธ์ ระดับดี
17 ชะอวด ควนหนองหงษ์ ระดับดี
18 ชะอวด ท่าเสม็ด ระดับดี
19 ชะอวด บ้านตูล ระดับดี
20 ช้างกลาง ช้างกลาง ระดับดี
21 ช้างกลาง สวนขัน ระดับดี
22 ช้างกลาง หลักช้าง ระดับดี
23 เชียรใหญ่ การะเกด ระดับดี
24 เชียรใหญ่ เขาพระบาท ระดับดีเยี่ยม
25 เชียรใหญ่ ท่าขนาน ระดับดี
26 เชียรใหญ่ ไสหมาก ระดับดี
27 ถ้ำพรรณรา คลองเส ระดับดี
28 ถ้ำพรรณรา ดุสิต ระดับดี
29 ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา ระดับดี
30 ท่าศาลา ท่าขึ้น ระดับดี
31 ท่าศาลา โพธิ์ทอง ระดับดี
32 ท่าศาลา โมคลาน ระดับดี
33 ท่าศาลา สระแก้ว ระดับดี
34 ทุ่งสง กะปาง ระดับดีมาก
35 ทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ระดับดี
36 ทุ่งสง นาโพธิ์ ระดับดี
37 ทุ่งสง นาหลวงเสน ระดับดีมาก
38 ทุ่งใหญ่ ทุ่งสัง ระดับดี
39 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ ระดับดี
40 ทุ่งใหญ่ บางรูป ระดับดี
41 ทุ่งใหญ่ ปริก ระดับดี
42 นบพิตำ กรุงชิง ระดับดี
43 นบพิตำ กะหรอ ระดับดี
44 นบพิตำ นบพิตำ ระดับดี
45 นบพิตำ นาเหรง ระดับดี
46 นาบอน แก้วแสน ระดับดี
47 นาบอน ทุ่งสง ระดับดี
48 นาบอน นาบอน ระดับดี
49 บางขัน บางขัน ระดับดี
50 บางขัน บ้านนิคม ระดับดี
51 บางขัน บ้านลำนาว ระดับดีมาก
52 บางขัน วังหิน ระดับดีเยี่ยม
53 ปากพนัง ขนาบนาก ระดับดี
54 ปากพนัง คลองน้อย ระดับดี
55 ปากพนัง บ้านเพิง ระดับดี
56 ปากพนัง ป่าระกำ ระดับดี
57 พรหมคีรี นาเรียง ระดับดี
58 พรหมคีรี บ้านเกาะ ระดับดี
59 พรหมคีรี พรหมโลก ระดับดี
60 พรหมคีรี อินคีรี ระดับดี
61 พระพรหม ช้างซ้าย ระดับดี
62 พระพรหม ท้ายสำเภา ระดับดี
63 พระพรหม นาพรุ ระดับดี
64 พระพรหม นาสาร ระดับดี
65 พิปูน กะทูน ระดับดี
66 พิปูน เขาพระ ระดับดี
67 พิปูน พิปูน ระดับพัฒนา
68 พิปูน ยางค้อม ระดับดีมาก
69 เมืองนครศรีธรรมราช ไชยมนตรี ระดับดีมาก
70 เมืองนครศรีธรรมราช ท่าซัก ระดับดี
71 เมืองนครศรีธรรมราช ท่าเรือ ระดับดีเยี่ยม
72 เมืองนครศรีธรรมราช มะม่วงสองต้น ระดับดี
73 ร่อนพิบูลย์ ควนเกย ระดับดีมาก
74 ร่อนพิบูลย์ ควนชุม ระดับดี
75 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ระดับดี
76 ร่อนพิบูลย์ เสาธง ระดับดี
77 ลานสกา กำโลน ระดับดีเยี่ยม
78 ลานสกา เขาแก้ว ระดับดีเยี่ยม
79 ลานสกา ท่าดี ระดับดีเยี่ยม
80 ลานสกา ลานสกา ระดับดีเยี่ยม
81 สิชล ฉลอง ระดับดีมาก
82 สิชล เทพราช ระดับดี
83 สิชล เปลี่ยน ระดับดี
84 สิชล สี่ขีด ระดับดี
85 หัวไทร เขาพังไกร ระดับดี
86 หัวไทร ควนชะลิก ระดับดี
87 หัวไทร ทรายขาว ระดับดี
88 หัวไทร ท่าซอม ระดับดี