รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กุยบุรี เขาแดง ระดับดี
2 กุยบุรี ดอนยายหนู ระดับดีมาก
3 กุยบุรี สามกระทาย ระดับดีมาก
4 กุยบุรี หาดขาม ระดับดีมาก
5 ทับสะแก เขาล้าน ระดับดีเยี่ยม
6 ทับสะแก นาหูกวาง ระดับดี
7 ทับสะแก ห้วยยาง ระดับดี
8 ทับสะแก อ่างทอง ระดับดีเยี่ยม
9 บางสะพาน ชัยเกษม ระดับดีเยี่ยม
10 บางสะพาน พงศ์ประศาสน์ ระดับดีมาก
11 บางสะพาน แม่รำพึง ระดับดี
12 บางสะพาน ร่อนทอง ระดับดีมาก
13 บางสะพานน้อย ช้างแรก ระดับดีมาก
14 บางสะพานน้อย ไชยราช ระดับดี
15 บางสะพานน้อย ทรายทอง ระดับดีเยี่ยม
16 บางสะพานน้อย บางสะพาน ระดับดี
17 บางสะพานน้อย ปากแพรก ระดับดีมาก
18 ปราณบุรี เขาจ้าว ระดับดีมาก
19 ปราณบุรี ปราณบุรี ระดับดีเยี่ยม
20 ปราณบุรี ปากน้ำปราณ ระดับดี
21 ปราณบุรี วังก์พง ระดับดีเยี่ยม
22 ปราณบุรี หนองตาแต้ม ระดับดีเยี่ยม
23 เมืองประจวบคีรีขันธ์ เกาะหลัก ระดับดีมาก
24 เมืองประจวบคีรีขันธ์ คลองวาฬ ระดับดีมาก
25 เมืองประจวบคีรีขันธ์ บ่อนอก ระดับดีเยี่ยม
26 เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ่าวน้อย ระดับดีเยี่ยม
27 สามร้อยยอด ไร่เก่า ระดับดีมาก
28 สามร้อยยอด ศาลาลัย ระดับดีมาก
29 สามร้อยยอด ศิลาลอย ระดับดีเยี่ยม
30 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ระดับดีมาก
31 หัวหิน ทับใต้ ระดับดีมาก
32 หัวหิน หนองพลับ ระดับดีเยี่ยม
33 หัวหิน ห้วยสัตว์ใหญ่ ระดับดีมาก
34 หัวหิน หินเหล็กไฟ ระดับดีมาก