รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สมุทรสาคร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กระทุ่มแบน คลองมะเดื่อ ระดับดีเยี่ยม
2 กระทุ่มแบน แคราย ระดับดีมาก
3 กระทุ่มแบน ดอนไก่ดี ระดับดี
4 กระทุ่มแบน ท่าเสา ระดับพื้นฐาน
5 กระทุ่มแบน บางยาง ระดับดีเยี่ยม
6 กระทุ่มแบน สวนหลวง ระดับดีมาก
7 บ้านแพ้ว เกษตรพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
8 บ้านแพ้ว เจ็ดริ้ว ระดับดี
9 บ้านแพ้ว โรงเข้ ระดับดี
10 บ้านแพ้ว หนองบัว ระดับดี
11 บ้านแพ้ว หลักสอง ระดับดีมาก
12 บ้านแพ้ว หลักสาม ระดับดี
13 บ้านแพ้ว อำแพง ระดับดีมาก
14 เมืองสมุทรสาคร กาหลง ระดับดีเยี่ยม
15 เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ ระดับดีเยี่ยม
16 เมืองสมุทรสาคร โคกขาม ระดับดีเยี่ยม
17 เมืองสมุทรสาคร ชัยมงคล ระดับดี
18 เมืองสมุทรสาคร ท่าจีน ระดับดี
19 เมืองสมุทรสาคร บางกระเจ้า ระดับดี
20 เมืองสมุทรสาคร บางโทรัด ระดับพื้นฐาน
21 เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด ระดับดี
22 เมืองสมุทรสาคร บ้านเกาะ ระดับดี