รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด นครปฐม
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กำแพงแสน กระตีบ ระดับดี
2 กำแพงแสน ทุ่งขวาง ระดับดีเยี่ยม
3 กำแพงแสน รางพิกุล ระดับดีมาก
4 กำแพงแสน วังน้ำเขียว ระดับดีเยี่ยม
5 กำแพงแสน สระพัฒนา ระดับดี
6 กำแพงแสน ห้วยขวาง ระดับดีมาก
7 กำแพงแสน ห้วยม่วง ระดับดี
8 กำแพงแสน ห้วยหมอนทอง ระดับดี
9 ดอนตูม บ้านหลวง ระดับดี
10 ดอนตูม ลำเหย ระดับดี
11 ดอนตูม สามง่าม ระดับดี
12 ดอนตูม ห้วยพระ ระดับดี
13 นครชัยศรี โคกพระเจดีย์ ระดับดี
14 นครชัยศรี งิ้วราย ระดับดี
15 นครชัยศรี ดอนแฝก ระดับดี
16 นครชัยศรี ท่ากระชับ ระดับดี
17 นครชัยศรี ไทยาวาส ระดับดี
18 นครชัยศรี บางกระเบา ระดับดี
19 นครชัยศรี บางระกำ ระดับดีมาก
20 นครชัยศรี พะเนียด ระดับดี
21 นครชัยศรี วัดละมุด ระดับดี
22 นครชัยศรี สัมปทวน ระดับดี
23 นครชัยศรี ห้วยพลู ระดับดี
24 นครชัยศรี แหลมบัว ระดับดี
25 บางเลน คลองนกกระทุง ระดับดี
26 บางเลน ไทรงาม ระดับดี
27 บางเลน นิลเพชร ระดับดี
28 บางเลน บัวปากท่า ระดับดี
29 บางเลน บางปลา ระดับดี
30 บางเลน บางเลน ระดับดี
31 บางเลน ไผ่หูช้าง ระดับดี
32 บางเลน ลำพญา ระดับดี
33 พุทธมณฑล มหาสวัสดิ์ ระดับดีเยี่ยม
34 พุทธมณฑล ศาลายา ระดับดี
35 เมืองนครปฐม ตาก้อง ระดับดีเยี่ยม
36 เมืองนครปฐม ถนนขาด ระดับดี
37 เมืองนครปฐม ทัพหลวง ระดับดี
38 เมืองนครปฐม ธรรมศาลา ระดับดีมาก
39 เมืองนครปฐม บ่อพลับ ระดับดี
40 เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ ระดับดีมาก
41 เมืองนครปฐม วังตะกู ระดับดีมาก
42 เมืองนครปฐม สนามจันทร์ ระดับดี
43 เมืองนครปฐม สระกะเทียม ระดับดีมาก
44 เมืองนครปฐม สวนป่าน ระดับดี
45 เมืองนครปฐม สามควายเผือก ระดับดี
46 เมืองนครปฐม หนองงูเหลือม ระดับดี
47 เมืองนครปฐม หนองปากโลง ระดับดี
48 สามพราน คลองใหม่ ระดับดีมาก
49 สามพราน ตลาดจินดา ระดับดี
50 สามพราน ทรงคนอง ระดับดี
51 สามพราน บางกระทึก ระดับดี
52 สามพราน บางช้าง ระดับดี
53 สามพราน บ้านใหม่ ระดับดี
54 สามพราน ไร่ขิง ระดับดี
55 สามพราน อ้อมใหญ่ ระดับดี