รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด กาญจนบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก ระดับดี
2 ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่ ระดับพัฒนา
3 ทองผาภูมิ ท่าขนุน ระดับดี
4 ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น ระดับดี
5 ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง ระดับดี
6 ทองผาภูมิ หินดาด ระดับดีมาก
7 ท่าม่วง เขาน้อย ระดับดีมาก
8 ท่าม่วง ท่าตะคร้อ ระดับดีเยี่ยม
9 ท่าม่วง ท่าม่วง ระดับดีเยี่ยม
10 ท่าม่วง ท่าล้อ ระดับดีมาก
11 ท่าม่วง รางสาลี่ ระดับดีเยี่ยม
12 ท่าม่วง หนองขาว ระดับดีเยี่ยม
13 ท่าม่วง หนองตากยา ระดับดีมาก
14 ท่ามะกา โคกตะบอง ระดับดีมาก
15 ท่ามะกา ดอนชะเอม ระดับดีมาก
16 ท่ามะกา ท่าไม้ ระดับดีมาก
17 ท่ามะกา ท่าเสา ระดับดี
18 ท่ามะกา พงตึก ระดับดีมาก
19 ท่ามะกา ยางม่วง ระดับดี
20 ท่ามะกา หนองลาน ระดับดีมาก
21 ท่ามะกา หวายเหนียว ระดับดีมาก
22 ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น ระดับดีมาก
23 ไทรโยค ไทรโยค ระดับดีมาก
24 ไทรโยค ลุ่มสุ่ม ระดับดีมาก
25 ไทรโยค ศรีมงคล ระดับดีมาก
26 ไทรโยค สิงห์ ระดับดีมาก
27 บ่อพลอย บ่อพลอย ระดับดีมาก
28 บ่อพลอย หนองกร่าง ระดับดีมาก
29 บ่อพลอย หลุมรัง ระดับดี
30 พนมทวน ทุ่งสมอ ระดับดี
31 พนมทวน พนมทวน ระดับดีมาก
32 พนมทวน รางหวาย ระดับดี
33 พนมทวน หนองโรง ระดับดีเยี่ยม
34 เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน ระดับดีมาก
35 เมืองกาญจนบุรี ช่องสะเดา ระดับดีเยี่ยม
36 เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า ระดับดีมาก
37 เมืองกาญจนบุรี วังด้ง ระดับดีมาก
38 เมืองกาญจนบุรี วังเย็น ระดับดี
39 เมืองกาญจนบุรี หนองบัว ระดับดีมาก
40 เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า ระดับดีเยี่ยม
41 เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ ระดับดีมาก
42 เลาขวัญ เลาขวัญ ระดับดีมาก
43 เลาขวัญ หนองนกแก้ว ระดับดีมาก
44 เลาขวัญ หนองประดู่ ระดับดีเยี่ยม
45 ศรีสวัสดิ์ เขาโจด ระดับดี
46 ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ ระดับดี
47 ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน ระดับดีมาก
48 สังขละบุรี ปรังเผล ระดับดีมาก
49 สังขละบุรี หนองลู ระดับดีมาก
50 หนองปรือ สมเด็จเจริญ ระดับดีมาก
51 หนองปรือ หนองปลาไหล ระดับดี
52 ห้วยกระเจา สระลงเรือ ระดับดีมาก
53 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ระดับดี