รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด เพชรบูรณ์
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เขาค้อ เข็กน้อย ระดับพื้นฐาน
2 เขาค้อ ริมสีม่วง ระดับดีเยี่ยม
3 เขาค้อ สะเดาะพง ระดับดีมาก
4 เขาค้อ หนองแม่นา ระดับดี
5 ชนแดน ซับพุทรา ระดับดี
6 ชนแดน ดงขุย ระดับดีมาก
7 ชนแดน พุทธบาท ระดับดี
8 ชนแดน ลาดแค ระดับดีมาก
9 ชนแดน ศาลาลาย ระดับดีเยี่ยม
10 น้ำหนาว น้ำหนาว ระดับดี
11 น้ำหนาว วังกวาง ระดับดี
12 บึงสามพัน ซับไม้แดง ระดับดีมาก
13 บึงสามพัน บึงสามพัน ระดับดีเยี่ยม
14 บึงสามพัน พญาวัง ระดับดีเยี่ยม
15 บึงสามพัน วังพิกุล ระดับดีมาก
16 บึงสามพัน หนองแจง ระดับดีมาก
17 เมืองเพชรบูรณ์ ดงมูลเหล็ก ระดับดีเยี่ยม
18 เมืองเพชรบูรณ์ ตะเบาะ ระดับดี
19 เมืองเพชรบูรณ์ ท่าพล ระดับดีมาก
20 เมืองเพชรบูรณ์ นางั่ว ระดับดีเยี่ยม
21 เมืองเพชรบูรณ์ นายม ไม่ผ่านเกณฑ์
22 เมืองเพชรบูรณ์ น้ำร้อน ไม่ผ่านเกณฑ์
23 เมืองเพชรบูรณ์ บ้านโคก ระดับดีมาก
24 เมืองเพชรบูรณ์ สะเดียง ไม่ผ่านเกณฑ์
25 เมืองเพชรบูรณ์ ห้วยใหญ่ ไม่ผ่านเกณฑ์
26 วังโป่ง ซับเปิบ ระดับดีมาก
27 วังโป่ง ท้ายดง ระดับดีเยี่ยม
28 วังโป่ง วังศาล ระดับดีมาก
29 วิเชียรบุรี โคกปรง ระดับดีมาก
30 วิเชียรบุรี ซับน้อย ระดับพื้นฐาน
31 วิเชียรบุรี ซับสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
32 วิเชียรบุรี พุขาม ระดับดีมาก
33 วิเชียรบุรี พุเตย ระดับดีเยี่ยม
34 วิเชียรบุรี ภูน้ำหยด ระดับดี
35 วิเชียรบุรี ยางสาว ไม่ผ่านเกณฑ์
36 วิเชียรบุรี สามแยก ระดับดีเยี่ยม
37 ศรีเทพ คลองกระจัง ระดับดีเยี่ยม
38 ศรีเทพ โคกสะอาด ระดับดีเยี่ยม
39 ศรีเทพ ประดู่งาม ระดับดีเยี่ยม
40 ศรีเทพ หนองย่างทอย ระดับดี
41 หนองไผ่ กองทูล ระดับดีเยี่ยม
42 หนองไผ่ ท่าด้วง ไม่ผ่านเกณฑ์
43 หนองไผ่ ท่าแดง ระดับพื้นฐาน
44 หนองไผ่ นาเฉลียง ระดับดี
45 หนองไผ่ เพชรละคร ระดับพื้นฐาน
46 หนองไผ่ วังโบสถ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
47 หนองไผ่ หนองไผ่ ระดับพื้นฐาน
48 หนองไผ่ ห้วยโป่ง ระดับดีเยี่ยม
49 หล่มเก่า ตาดกลอย ไม่ผ่านเกณฑ์
50 หล่มเก่า บ้านเนิน ระดับพัฒนา
51 หล่มเก่า วังบาล ระดับพัฒนา
52 หล่มเก่า ศิลา ไม่ผ่านเกณฑ์
53 หล่มเก่า หล่มเก่า ไม่ผ่านเกณฑ์
54 หล่มสัก ช้างตะลูด ระดับดีมาก
55 หล่มสัก ท่าอิบุญ ไม่ผ่านเกณฑ์
56 หล่มสัก บ้านกลาง ระดับดีมาก
57 หล่มสัก บ้านติ้ว ระดับดีเยี่ยม
58 หล่มสัก บ้านโสก ระดับดีมาก
59 หล่มสัก บุ่งคล้า ระดับดีมาก
60 หล่มสัก ปากช่อง ระดับดีมาก
61 หล่มสัก ปากดุก ระดับดีมาก
62 หล่มสัก ลานบ่า ระดับดีมาก
63 หล่มสัก สักหลง ระดับดีเยี่ยม
64 หล่มสัก หนองไขว่ ระดับดีเยี่ยม
65 หล่มสัก ห้วยไร่ ระดับดีเยี่ยม