รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด นครสวรรค์
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว ระดับดีมาก
2 เก้าเลี้ยว เขาดิน ระดับดีมาก
3 เก้าเลี้ยว หนองเต่า ระดับดีมาก
4 โกรกพระ โกรกพระ ระดับดี
5 โกรกพระ นากลาง ระดับดี
6 โกรกพระ เนินกว้าว ระดับดีมาก
7 โกรกพระ เนินศาลา ระดับดีมาก
8 โกรกพระ บางมะฝ่อ ระดับดีมาก
9 ชุมตาบง ชุมตาบง ระดับดี
10 ชุมแสง เกยไชย ไม่ผ่านเกณฑ์
11 ชุมแสง โคกหม้อ ระดับดีเยี่ยม
12 ชุมแสง ฆะมัง ระดับดีมาก
13 ชุมแสง ทับกฤช ระดับดีเยี่ยม
14 ชุมแสง ทับกฤชใต้ ระดับดีเยี่ยม
15 ชุมแสง ท่าไม้ ระดับดีเยี่ยม
16 ชุมแสง บางเคียน ระดับดีเยี่ยม
17 ชุมแสง ไผ่สิงห์ ระดับดี
18 ชุมแสง พันลาน ระดับดีมาก
19 ชุมแสง พิกุล ระดับดีมาก
20 ชุมแสง หนองกระเจา ระดับดีมาก
21 ตากฟ้า พุนกยูง ระดับดีมาก
22 ตากฟ้า ลำพยนต์ ระดับดีมาก
23 ตากฟ้า สุขสำราญ ระดับดีมาก
24 ตากฟ้า อุดมธัญญา ระดับดีมาก
25 ตาคลี จันเสน ระดับดี
26 ตาคลี ช่องแค ไม่ผ่านเกณฑ์
27 ตาคลี ตาคลี ระดับดีเยี่ยม
28 ตาคลี พรหมนิมิต ระดับดีมาก
29 ตาคลี ลาดทิพรส ระดับดีเยี่ยม
30 ตาคลี สร้อยทอง ไม่ผ่านเกณฑ์
31 ตาคลี หนองโพ ระดับดีมาก
32 ตาคลี หนองหม้อ ไม่ผ่านเกณฑ์
33 ตาคลี ห้วยหอม ไม่ผ่านเกณฑ์
34 ตาคลี หัวหวาย ระดับดีเยี่ยม
35 ท่าตะโก ดอนคา ระดับดี
36 ท่าตะโก ท่าตะโก ระดับดี
37 ท่าตะโก ทำนบ ไม่ผ่านเกณฑ์
38 ท่าตะโก พนมรอก ไม่ผ่านเกณฑ์
39 ท่าตะโก พนมเศษ ไม่ผ่านเกณฑ์
40 ท่าตะโก วังมหากร ไม่ผ่านเกณฑ์
41 ท่าตะโก วังใหญ่ ไม่ผ่านเกณฑ์
42 ท่าตะโก สายลำโพง ระดับดีมาก
43 ท่าตะโก หนองหลวง ระดับดี
44 ท่าตะโก หัวถนน ไม่ผ่านเกณฑ์
45 บรรพตพิสัย ด่านช้าง ระดับดีเยี่ยม
46 บรรพตพิสัย ตาขีด ระดับดี
47 บรรพตพิสัย บ้านแดน ระดับพัฒนา
48 บรรพตพิสัย บึงปลาทู ระดับดีเยี่ยม
49 บรรพตพิสัย หนองกรด ระดับดีเยี่ยม
50 บรรพตพิสัย หนองตางู ระดับดีเยี่ยม
51 บรรพตพิสัย อ่างทอง ระดับดีมาก
52 พยุหะคีรี เขากะลา ระดับดี
53 พยุหะคีรี เขาทอง ระดับดีเยี่ยม
54 พยุหะคีรี ท่าน้ำอ้อย ระดับดีเยี่ยม
55 พยุหะคีรี น้ำทรง ระดับดีมาก
56 พยุหะคีรี นิคมเขาบ่อแก้ว ระดับดีมาก
57 พยุหะคีรี เนินมะกอก ระดับดีมาก
58 พยุหะคีรี พยุหะ ระดับดี
59 พยุหะคีรี ม่วงหัก ระดับดีเยี่ยม
60 พยุหะคีรี ยางขาว ระดับดีมาก
61 พยุหะคีรี ย่านมัทรี ระดับดีมาก
62 พยุหะคีรี สระทะเล ระดับดี
63 ไพศาลี โคกเดื่อ ระดับดีเยี่ยม
64 ไพศาลี โพธิ์ประสาท ระดับดีเยี่ยม
65 ไพศาลี ไพศาลี ระดับดีเยี่ยม
66 ไพศาลี วังข่อย ระดับดีเยี่ยม
67 เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ไม่ผ่านเกณฑ์
68 เมืองนครสวรรค์ ตะเคียนเลื่อน ไม่ผ่านเกณฑ์
69 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก ระดับดี
70 เมืองนครสวรรค์ บางม่วง ระดับดีมาก
71 เมืองนครสวรรค์ บึงเสนาท ระดับดี
72 เมืองนครสวรรค์ วัดไทร ระดับดีเยี่ยม
73 เมืองนครสวรรค์ หนองกรด ไม่ผ่านเกณฑ์
74 เมืองนครสวรรค์ หนองกระโดน ไม่ผ่านเกณฑ์
75 เมืองนครสวรรค์ หนองปลิง ระดับดี
76 แม่เปิน แม่เปิน ระดับดี
77 แม่วงก์ เขาชนกัน ไม่ผ่านเกณฑ์
78 แม่วงก์ แม่เล่ย์ ไม่ผ่านเกณฑ์
79 ลาดยาว บ้านไร่ ไม่ผ่านเกณฑ์
80 ลาดยาว ลาดยาว ไม่ผ่านเกณฑ์
81 ลาดยาว ศาลเจ้าไก่ต่อ ไม่ผ่านเกณฑ์
82 ลาดยาว สระแก้ว ไม่ผ่านเกณฑ์
83 ลาดยาว หนองยาว ไม่ผ่านเกณฑ์
84 ลาดยาว ห้วยน้ำหอม ระดับพัฒนา
85 หนองบัว ทุ่งทอง ระดับดี
86 หนองบัว ธารทหาร ระดับพัฒนา
87 หนองบัว วังบ่อ ระดับดี
88 หนองบัว ห้วยถั่วใต้ ระดับดีมาก
89 หนองบัว ห้วยร่วม ระดับดี