รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด หนองคาย
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ท่าบ่อ กองนาง ระดับดีเยี่ยม
2 ท่าบ่อ นาข่า ระดับดีเยี่ยม
3 ท่าบ่อ น้ำโมง ระดับดีเยี่ยม
4 ท่าบ่อ บ้านเดื่อ ระดับดีเยี่ยม
5 ท่าบ่อ บ้านถ่อน ระดับดีเยี่ยม
6 ท่าบ่อ บ้านว่าน ระดับดีเยี่ยม
7 เฝ้าไร่ วังหลวง ระดับดีเยี่ยม
8 เฝ้าไร่ หนองหลวง ระดับดีเยี่ยม
9 เฝ้าไร่ อุดมพร ระดับดีเยี่ยม
10 โพธิ์ตาก ด่านศรีสุข ระดับดีมาก
11 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก ระดับดีมาก
12 โพธิ์ตาก โพนทอง ระดับดีมาก
13 โพนพิสัย กุดบง ระดับดีเยี่ยม
14 โพนพิสัย จุมพล ระดับดีเยี่ยม
15 โพนพิสัย ชุมช้าง ระดับดีเยี่ยม
16 โพนพิสัย เซิม ระดับดีเยี่ยม
17 โพนพิสัย นาหนัง ระดับดีเยี่ยม
18 โพนพิสัย บ้านผือ ระดับดีเยี่ยม
19 โพนพิสัย วัดหลวง ระดับดีเยี่ยม
20 เมืองหนองคาย บ้านเดื่อ ระดับดีเยี่ยม
21 เมืองหนองคาย ปะโค ระดับดีมาก
22 เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน ระดับดีมาก
23 เมืองหนองคาย วัดธาตุ ระดับดีมาก
24 เมืองหนองคาย หาดคำ ระดับดีมาก
25 รัตนวาปี นาทับไฮ ระดับดีมาก
26 รัตนวาปี พระบาทนาสิงห์ ระดับดีมาก
27 รัตนวาปี โพนแพง ระดับดีเยี่ยม
28 รัตนวาปี รัตนวาปี ระดับดีเยี่ยม
29 ศรีเชียงใหม่ บ้านหม้อ ระดับดีมาก
30 ศรีเชียงใหม่ พระพุทธบาท ระดับดีเยี่ยม
31 ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ระดับดีเยี่ยม
32 ศรีเชียงใหม่ หนองปลาปาก ระดับดีมาก
33 สระใคร คอกช้าง ระดับดีเยี่ยม
34 สระใคร บ้านฝาง ระดับดีมาก
35 สระใคร สระใคร ระดับดีเยี่ยม
36 สังคม แก้งไก่ ระดับดีมาก
37 สังคม นางิ้ว ระดับดีเยี่ยม
38 สังคม ผาตั้ง ระดับดี
39 สังคม สังคม ระดับดีมาก