รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด เลย
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เชียงคาน เขาแก้ว ไม่ผ่านเกณฑ์
2 เชียงคาน ธาตุ ระดับดี
3 เชียงคาน บุฮม ระดับดี
4 เชียงคาน หาดทรายขาว ระดับดี
5 ด่านซ้าย โคกงาม ระดับดี
6 ด่านซ้าย โป่ง ระดับดี
7 ด่านซ้าย วังยาว ระดับดี
8 ท่าลี่ น้ำแคม ระดับดี
9 ท่าลี่ หนองผือ ระดับดี
10 ท่าลี่ อาฮี ระดับดี
11 นาด้วง ท่าสวรรค์ ระดับพัฒนา
12 นาด้วง นาด้วง ระดับดี
13 นาด้วง นาดอกคำ ระดับดี
14 นาแห้ว นามาลา ระดับดี
15 นาแห้ว นาแห้ว ระดับดี
16 นาแห้ว เหล่ากอหก ระดับดี
17 ปากชม เชียงกลม ไม่ผ่านเกณฑ์
18 ปากชม ปากชม ระดับดี
19 ปากชม ห้วยพิชัย ไม่ผ่านเกณฑ์
20 ผาขาว โนนปอแดง ระดับดี
21 ภูกระดึง ผานกเค้า ระดับดี
22 ภูเรือ ปลาบ่า ระดับดี
23 ภูเรือ ลาดค่าง ระดับดีมาก
24 ภูเรือ หนองบัว ระดับพื้นฐาน
25 ภูหลวง แก่งศรีภูมิ ระดับดี
26 ภูหลวง หนองคัน ระดับดี
27 เมืองเลย ชัยพฤกษ์ ระดับดี
28 เมืองเลย นาโป่ง ระดับดี
29 เมืองเลย นาอ้อ ระดับดี
30 เมืองเลย นาอาน ระดับดี
31 วังสะพุง เขาหลวง ระดับดี
32 วังสะพุง ปากปวน ระดับดี
33 วังสะพุง วังสะพุง ระดับดี
34 วังสะพุง หนองงิ้ว ระดับดี
35 หนองหิน ตาดข่า ระดับดีมาก
36 หนองหิน ปวนพุ ระดับดีมาก
37 หนองหิน หนองหิน ระดับดี