รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด บึงกาฬ
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เซกา ซาง ระดับดี
2 เซกา ท่าสะอาด ระดับดีเยี่ยม
3 เซกา โสกก่าม ระดับดีมาก
4 เซกา หนองทุ่ม ระดับดีเยี่ยม
5 โซ่พิสัย คำแก้ว ระดับดีเยี่ยม
6 โซ่พิสัย โซ่ ระดับดีมาก
7 โซ่พิสัย ถ้ำเจริญ ระดับดีมาก
8 บึงโขงหลง ดงบัง ระดับดีมาก
9 บึงโขงหลง ท่าดอกคำ ระดับดีมาก
10 บึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง ระดับดีเยี่ยม
11 บุ่งคล้า โคกกว้าง ระดับดีเยี่ยม
12 บุ่งคล้า บุ่งคล้า ระดับดีมาก
13 บุ่งคล้า หนองเดิ่น ระดับดีเยี่ยม
14 ปากคาด นาดง ระดับดีมาก
15 ปากคาด โนนศิลา ระดับดี
16 ปากคาด หนองยอง ระดับดีมาก
17 พรเจริญ พรเจริญ ระดับดี
18 พรเจริญ ศรีชมภู ระดับดี
19 พรเจริญ ศรีสำราญ ไม่ผ่านเกณฑ์
20 เมืองบึงกาฬ ชัยพร ระดับดีมาก
21 เมืองบึงกาฬ โนนสมบูรณ์ ระดับดีมาก
22 เมืองบึงกาฬ โนนสว่าง ไม่ผ่านเกณฑ์
23 เมืองบึงกาฬ หนองเลิง ไม่ผ่านเกณฑ์
24 ศรีวิไล นาสิงห์ ระดับดีมาก
25 ศรีวิไล นาแสง ระดับดีเยี่ยม
26 ศรีวิไล ศรีวิไล ระดับดีมาก