รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด นครราชสีมา
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง ระดับดีมาก
2 แก้งสนามนาง โนนสำราญ ระดับดีเยี่ยม
3 แก้งสนามนาง บึงพะไล ระดับดี
4 แก้งสนามนาง บึงสำโรง ระดับดีมาก
5 แก้งสนามนาง สีสุก ระดับดีเยี่ยม
6 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ ระดับดีเยี่ยม
7 ขามทะเลสอ โป่งแดง ระดับดีเยี่ยม
8 ขามทะเลสอ พันดุง ระดับดี
9 ขามทะเลสอ หนองสรวง ระดับดีมาก
10 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง ระดับดีเยี่ยม
11 ขามสะแกแสง ชีวึก ระดับดีเยี่ยม
12 ขามสะแกแสง โนนเมือง ระดับดีเยี่ยม
13 ขามสะแกแสง พะงาด ระดับดีเยี่ยม
14 ขามสะแกแสง เมืองเกษตร ระดับดีเยี่ยม
15 ขามสะแกแสง เมืองนาท ระดับดีเยี่ยม
16 ขามสะแกแสง หนองหัวฟาน ระดับดีเยี่ยม
17 คง ดอนใหญ่ ระดับดีมาก
18 คง ตาจั่น ระดับดีเยี่ยม
19 คง เทพาลัย ระดับดีเยี่ยม
20 คง โนนเต็ง ระดับดีเยี่ยม
21 คง บ้านปรางค์ ระดับดีมาก
22 คง เมืองคง ระดับดีเยี่ยม
23 คง หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
24 คง หนองมะนาว ระดับดีเยี่ยม
25 ครบุรี ครบุรี ระดับดีเยี่ยม
26 ครบุรี ครบุรีใต้ ระดับดีเยี่ยม
27 ครบุรี โคกกระชาย ระดับดีเยี่ยม
28 ครบุรี จระเข้หิน ระดับดีมาก
29 ครบุรี เฉลียง ระดับดี
30 ครบุรี แชะ ระดับดีเยี่ยม
31 ครบุรี ตะแบกบาน ระดับดี
32 ครบุรี บ้านใหม่ ระดับดี
33 ครบุรี มาบตะโกเอน ระดับดี
34 ครบุรี ลำเพียก ระดับดีมาก
35 ครบุรี สระว่านพระยา ระดับดีเยี่ยม
36 ครบุรี อรพิมพ์ ระดับดีเยี่ยม
37 จักราช คลองเมือง ระดับดีมาก
38 จักราช จักราช ระดับดีมาก
39 จักราช ทองหลาง ระดับดีเยี่ยม
40 จักราช ศรีละกอ ระดับดีเยี่ยม
41 จักราช สีสุก ระดับดีมาก
42 จักราช หนองขาม ระดับดีมาก
43 จักราช หนองพลวง ระดับดีเยี่ยม
44 จักราช หินโคน ระดับดีมาก
45 เฉลิมพระเกียรติ ช้างทอง ระดับดีเยี่ยม
46 เฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง ระดับดีเยี่ยม
47 เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธ ระดับดี
48 เฉลิมพระเกียรติ หนองงูเหลือม ระดับดี
49 เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง ระดับดีมาก
50 ชุมพวง ชุมพวง ระดับดีมาก
51 ชุมพวง ตลาดไทร ระดับดีมาก
52 ชุมพวง ท่าลาด ระดับดี
53 ชุมพวง โนนตูม ระดับดี
54 ชุมพวง โนนยอ ระดับดี
55 ชุมพวง โนนรัง ระดับดีมาก
56 ชุมพวง ประสุข ระดับดี
57 ชุมพวง สาหร่าย ระดับดี
58 ชุมพวง หนองหลัก ระดับดีมาก
59 โชคชัย กระโทก ระดับดีเยี่ยม
60 โชคชัย ท่าลาดขาว ระดับดีเยี่ยม
61 โชคชัย พลับพลา ระดับดีเยี่ยม
62 ด่านขุนทด กุดพิมาน ระดับดีเยี่ยม
63 ด่านขุนทด ด่านขุนทด ระดับดีมาก
64 ด่านขุนทด ด่านนอก ระดับดีเยี่ยม
65 ด่านขุนทด ด่านใน ระดับดีเยี่ยม
66 ด่านขุนทด ตะเคียน ระดับดีเยี่ยม
67 ด่านขุนทด โนนเมืองพัฒนา ระดับดี
68 ด่านขุนทด บ้านเก่า ระดับดีเยี่ยม
69 ด่านขุนทด บ้านแปรง ระดับพื้นฐาน
70 ด่านขุนทด พันชนะ ระดับดีมาก
71 ด่านขุนทด สระจรเข้ ระดับดีมาก
72 ด่านขุนทด หนองกราด ระดับดีเยี่ยม
73 ด่านขุนทด หนองไทร ระดับดีเยี่ยม
74 ด่านขุนทด หนองบัวตะเกียด ระดับดีมาก
75 ด่านขุนทด หนองบัวละคร ระดับดีมาก
76 ด่านขุนทด ห้วยบง ระดับดี
77 ด่านขุนทด หินดาด ระดับดีมาก
78 เทพารักษ์ บึงปรือ ระดับดี
79 เทพารักษ์ วังยายทอง ระดับดี
80 เทพารักษ์ สำนักตะคร้อ ระดับดี
81 เทพารักษ์ หนองแวง ระดับดี
82 โนนแดง ดอนยาวใหญ่ ระดับดี
83 โนนแดง โนนตาเถร ระดับดีเยี่ยม
84 โนนแดง วังหิน ระดับดีมาก
85 โนนแดง สำพะเนียง ระดับดีมาก
86 โนนไทย กำปัง ระดับดีเยี่ยม
87 โนนไทย ค้างพลู ระดับดีเยี่ยม
88 โนนไทย ด่านจาก ระดับดีเยี่ยม
89 โนนไทย ถนนโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
90 โนนไทย โนนไทย ระดับดีเยี่ยม
91 โนนไทย บัลลังก์ ระดับดีมาก
92 โนนไทย บ้านวัง ระดับดีเยี่ยม
93 โนนไทย มะค่า ระดับดีเยี่ยม
94 โนนไทย สายออ ระดับดีเยี่ยม
95 โนนไทย สำโรง ระดับดีเยี่ยม
96 โนนสูง จันอัด ระดับดีเยี่ยม
97 โนนสูง ดอนชมพู ระดับดีเยี่ยม
98 โนนสูง ดอนหวาย ระดับดีเยี่ยม
99 โนนสูง ด่านคล้า ระดับดี
100 โนนสูง โตนด ระดับดีเยี่ยม
101 โนนสูง ธารปราสาท ระดับดีมาก
102 โนนสูง โนนสูง ระดับดีเยี่ยม
103 โนนสูง บิง ระดับดีเยี่ยม
104 โนนสูง พลสงคราม ระดับดีเยี่ยม
105 โนนสูง มะค่า ระดับดีเยี่ยม
106 โนนสูง เมืองปราสาท ระดับดีมาก
107 โนนสูง ลำคอหงษ์ ระดับดีมาก
108 โนนสูง ลำมูล ระดับดีมาก
109 โนนสูง หลุมข้าว ระดับดีเยี่ยม
110 โนนสูง ใหม่ ระดับดีมาก
111 บัวลาย โนนจาน ระดับดีเยี่ยม
112 บัวลาย บัวลาย ระดับดีมาก
113 บัวลาย เมืองพะไล ระดับดี
114 บัวลาย หนองหว้า ระดับดีมาก
115 บัวใหญ่ กุดจอก ระดับดีมาก
116 บัวใหญ่ ขุนทอง ระดับดี
117 บัวใหญ่ ดอนตะหนิน ระดับดี
118 บัวใหญ่ ด่านช้าง ระดับดี
119 บัวใหญ่ โนนทองหลาง ระดับดี
120 บัวใหญ่ บัวใหญ่ ระดับดีมาก
121 บัวใหญ่ เสมาใหญ่ ระดับดีมาก
122 บัวใหญ่ หนองแจ้งใหญ่ ระดับดีมาก
123 บัวใหญ่ หนองบัวสะอาด ระดับดี
124 บัวใหญ่ ห้วยยาง ระดับดี
125 บ้านเหลื่อม โคกกระเบื้อง ระดับดีมาก
126 บ้านเหลื่อม ช่อระกา ระดับดีมาก
127 บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม ระดับดีมาก
128 บ้านเหลื่อม วังโพธิ์ ระดับดีมาก
129 ประทาย โคกกลาง ระดับดีเยี่ยม
130 ปักธงชัย เกษมทรัพย์ ระดับดีเยี่ยม
131 ปักธงชัย โคกไทย ระดับดี
132 ปักธงชัย งิ้ว ระดับดีเยี่ยม
133 ปักธงชัย ดอน ระดับดีมาก
134 ปักธงชัย ตะขบ ระดับดีเยี่ยม
135 ปักธงชัย ตะคุ ระดับดีมาก
136 ปักธงชัย ตูม ระดับดีเยี่ยม
137 ปักธงชัย ธงชัยเหนือ ระดับดีเยี่ยม
138 ปักธงชัย นกออก ระดับดี
139 ปักธงชัย บ่อปลาทอง ระดับดีเยี่ยม
140 ปักธงชัย ภูหลวง ระดับดี
141 ปักธงชัย เมืองปัก ระดับดีเยี่ยม
142 ปักธงชัย ลำนางแก้ว ระดับดี
143 ปักธงชัย สะแกราช ระดับดีเยี่ยม
144 ปักธงชัย สำโรง ไม่ผ่านเกณฑ์
145 ปักธงชัย สุขเกษม ไม่ผ่านเกณฑ์
146 ปากช่อง กลางดง ระดับดีเยี่ยม
147 ปากช่อง ขนงพระ ระดับดีเยี่ยม
148 ปากช่อง คลองม่วง ระดับดีเยี่ยม
149 ปากช่อง จันทึก ระดับดีเยี่ยม
150 ปากช่อง ปากช่อง ระดับดีเยี่ยม
151 ปากช่อง โป่งตาลอง ระดับดีเยี่ยม
152 ปากช่อง พญาเย็น ระดับดีเยี่ยม
153 ปากช่อง วังกะทะ ระดับดีเยี่ยม
154 ปากช่อง วังไทร ระดับดีเยี่ยม
155 ปากช่อง หนองน้ำแดง ระดับดีเยี่ยม
156 ปากช่อง หนองสาหร่าย ระดับดีเยี่ยม
157 ปากช่อง หมูสี ไม่ผ่านเกณฑ์
158 พระทองคำ ทัพรั้ง ระดับดีเยี่ยม
159 พระทองคำ พังเทียม ระดับดี
160 พระทองคำ มาบกราด ระดับดีเยี่ยม
161 พระทองคำ สระพระ ระดับดีเยี่ยม
162 พระทองคำ หนองหอย ไม่ผ่านเกณฑ์
163 พิมาย กระเบื้องใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
164 พิมาย ธารละหลอด ระดับดีมาก
165 พิมาย ในเมือง ไม่ผ่านเกณฑ์
166 พิมาย รังกาใหญ่ ไม่ผ่านเกณฑ์
167 พิมาย สัมฤทธิ์ ระดับดี
168 เมืองนครราชสีมา โคกกรวด ระดับดีเยี่ยม
169 เมืองนครราชสีมา โคกสูง ระดับดีเยี่ยม
170 เมืองนครราชสีมา จอหอ ระดับดีเยี่ยม
171 เมืองนครราชสีมา ไชยมงคล ระดับดีมาก
172 เมืองนครราชสีมา ตลาด ระดับดีเยี่ยม
173 เมืองนครราชสีมา ในเมือง ระดับดีเยี่ยม
174 เมืองนครราชสีมา บ้านเกาะ ระดับดีเยี่ยม
175 เมืองนครราชสีมา บ้านโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
176 เมืองนครราชสีมา บ้านใหม่ ระดับดีเยี่ยม
177 เมืองนครราชสีมา ปรุใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
178 เมืองนครราชสีมา พลกรัง ระดับดีเยี่ยม
179 เมืองนครราชสีมา พะเนา ระดับดีมาก
180 เมืองนครราชสีมา พุดซา ระดับดี
181 เมืองนครราชสีมา โพธิ์กลาง ระดับดีมาก
182 เมืองนครราชสีมา มะเริง ระดับดีเยี่ยม
183 เมืองนครราชสีมา สีมุม ระดับดีเยี่ยม
184 เมืองนครราชสีมา สุรนารี ระดับดีมาก
185 เมืองนครราชสีมา หนองกระทุ่ม ระดับดีเยี่ยม
186 เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ ระดับดีเยี่ยม
187 เมืองนครราชสีมา หนองจะบก ระดับดีมาก
188 เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา ระดับดี
189 เมืองนครราชสีมา หนองไผ่ล้อม ระดับดี
190 เมืองนครราชสีมา หนองระเวียง ระดับดีเยี่ยม
191 เมืองนครราชสีมา หมื่นไวย ระดับดีมาก
192 เมืองนครราชสีมา หัวทะเล ระดับดีเยี่ยม
193 ลำทะเมนชัย ขุย ระดับดีเยี่ยม
194 ลำทะเมนชัย ช่องแมว ระดับดี
195 ลำทะเมนชัย บ้านยาง ระดับดี
196 ลำทะเมนชัย ไพล ระดับดีเยี่ยม
197 วังน้ำเขียว ไทยสามัคคี ระดับดีมาก
198 วังน้ำเขียว ระเริง ระดับดีมาก
199 วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว ระดับดีมาก
200 วังน้ำเขียว วังหมี ระดับดีเยี่ยม
201 วังน้ำเขียว อุดมทรัพย์ ระดับดีมาก
202 สีคิ้ว กฤษณา ระดับดีเยี่ยม
203 สีคิ้ว กุดน้อย ระดับดีเยี่ยม
204 สีคิ้ว คลองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
205 สีคิ้ว ดอนเมือง ระดับดีเยี่ยม
206 สีคิ้ว บ้านหัน ระดับดีเยี่ยม
207 สีคิ้ว มิตรภาพ ระดับดีเยี่ยม
208 สีคิ้ว ลาดบัวขาว ระดับดีเยี่ยม
209 สีคิ้ว วังโรงใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
210 สีคิ้ว สีคิ้ว ระดับดีเยี่ยม
211 สีคิ้ว หนองน้ำใส ระดับดีมาก
212 สีคิ้ว หนองบัวน้อย ระดับดีเยี่ยม
213 สีคิ้ว หนองหญ้าขาว ระดับดีเยี่ยม
214 สีดา โนนประดู่ ระดับดีมาก
215 สีดา โพนทอง ระดับดี
216 สีดา สามเมือง ระดับพัฒนา
217 สีดา สีดา ระดับดี
218 สีดา หนองตาดใหญ่ ระดับดี
219 สูงเนิน กุดจิก ระดับดีมาก
220 สูงเนิน โค้งยาง ระดับดีเยี่ยม
221 สูงเนิน โคราช ระดับดีเยี่ยม
222 สูงเนิน นากลาง ระดับดีเยี่ยม
223 สูงเนิน โนนค่า ระดับดีเยี่ยม
224 สูงเนิน บุ่งขี้เหล็ก ระดับพัฒนา
225 สูงเนิน มะเกลือเก่า ระดับดีเยี่ยม
226 สูงเนิน มะเกลือใหม่ ระดับดีเยี่ยม
227 สูงเนิน สูงเนิน ระดับดีเยี่ยม
228 สูงเนิน เสมา ระดับดีเยี่ยม
229 สูงเนิน หนองตะไก้ ระดับดีเยี่ยม
230 เสิงสาง กุดโบสถ์ ระดับดีเยี่ยม
231 เสิงสาง โนนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
232 เสิงสาง บ้านราษฎร์ ระดับดีเยี่ยม
233 เสิงสาง สระตะเคียน ระดับดีมาก
234 เสิงสาง สุขไพบูลย์ ระดับดีเยี่ยม
235 เสิงสาง เสิงสาง ระดับดีมาก
236 หนองบุญมาก ไทยเจริญ ระดับดีมาก
237 หนองบุญมาก ลุงเขว้า ระดับดีเยี่ยม
238 หนองบุญมาก สารภี ระดับดีเยี่ยม
239 หนองบุญมาก หนองบุนนาก ระดับดีมาก
240 หนองบุญมาก แหลมทอง ระดับดีมาก
241 ห้วยแถลง กงรถ ระดับดีเยี่ยม
242 ห้วยแถลง งิ้ว ระดับดีเยี่ยม
243 ห้วยแถลง ตะโก ระดับดีเยี่ยม
244 ห้วยแถลง ทับสวาย ระดับดีมาก
245 ห้วยแถลง เมืองพลับพลา ระดับดีเยี่ยม
246 ห้วยแถลง หลุ่งตะเคียน ระดับดีเยี่ยม
247 ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ระดับดีเยี่ยม
248 ห้วยแถลง ห้วยแคน ระดับดีมาก
249 ห้วยแถลง ห้วยแถลง ระดับดีเยี่ยม
250 ห้วยแถลง หินดาด ระดับดีมาก