รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ปราจีนบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กบินทร์บุรี เขาไม้แก้ว ระดับดี
2 กบินทร์บุรี นนทรี ระดับดีมาก
3 กบินทร์บุรี บ่อทอง ระดับดี
4 กบินทร์บุรี บ้านนา ระดับดี
5 กบินทร์บุรี ย่านรี ระดับดี
6 กบินทร์บุรี ลาดตะเคียน ระดับดีมาก
7 กบินทร์บุรี วังตะเคียน ระดับดี
8 นาดี แก่งดินสอ ระดับดี
9 นาดี ทุ่งโพธิ์ ระดับดี
10 นาดี บุพราหมณ์ ระดับดีมาก
11 บ้านสร้าง บางกระเบา ระดับดี
12 บ้านสร้าง บางขาม ระดับพื้นฐาน
13 บ้านสร้าง บางเตย ระดับดี
14 บ้านสร้าง บางปลาร้า ระดับพื้นฐาน
15 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ระดับดี
16 ประจันตคาม คำโตนด ระดับดีมาก
17 ประจันตคาม ดงบัง ระดับดีมาก
18 ประจันตคาม บ้านหอย ระดับดี
19 ประจันตคาม ประจันตคาม ระดับพื้นฐาน
20 ประจันตคาม โพธิ์งาม ระดับดีมาก
21 เมืองปราจีนบุรี โคกไม้ลาย ระดับพัฒนา
22 เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก ระดับดีมาก
23 เมืองปราจีนบุรี ดงพระราม ระดับพัฒนา
24 เมืองปราจีนบุรี เนินหอม ระดับพัฒนา
25 เมืองปราจีนบุรี โนนห้อม ระดับดีมาก
26 เมืองปราจีนบุรี บ้านพระ ระดับดี
27 เมืองปราจีนบุรี วัดโบสถ์ ระดับพัฒนา
28 ศรีมหาโพธิ กรอกสมบูรณ์ ระดับดี
29 ศรีมหาโพธิ ดงกระทงยาม ระดับดี
30 ศรีมหาโพธิ บ้านทาม ระดับดี
31 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ระดับพื้นฐาน
32 ศรีมหาโพธิ หนองโพรง ระดับดี
33 ศรีมโหสถ โคกไทย ระดับดี
34 ศรีมโหสถ ไผ่ชะเลือด ระดับดีมาก