รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 คลองเขื่อน ก้อนแก้ว ระดับดีมาก
2 คลองเขื่อน คลองเขื่อน ระดับดีมาก
3 คลองเขื่อน บางตลาด ระดับดีมาก
4 คลองเขื่อน บางโรง ระดับดีมาก
5 คลองเขื่อน บางเล่า ระดับพื้นฐาน
6 ท่าตะเกียบ คลองตะเกรา ระดับดี
7 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ระดับดี
8 บางคล้า ท่าทองหลาง ระดับดี
9 บางคล้า บางกระเจ็ด ระดับดี
10 บางคล้า บางสวน ระดับดี
11 บางคล้า สาวชะโงก ระดับดี
12 บางคล้า เสม็ดใต้ ระดับดี
13 บางคล้า เสม็ดเหนือ ระดับดี
14 บางคล้า หัวไทร ระดับดี
15 บางน้ำเปรี้ยว ดอนฉิมพลี ระดับดีเยี่ยม
16 บางน้ำเปรี้ยว บางขนาก ระดับดี
17 บางน้ำเปรี้ยว โพรงอากาศ ระดับดีเยี่ยม
18 บางน้ำเปรี้ยว โยธะกา ระดับดีเยี่ยม
19 บางน้ำเปรี้ยว หมอนทอง ระดับดี
20 บางปะกง เขาดิน ระดับดี
21 บางปะกง ท่าข้าม ระดับดีมาก
22 บางปะกง ท่าสะอ้าน ระดับดีมาก
23 บางปะกง บางเกลือ ระดับดี
24 บางปะกง บางปะกง ระดับดีมาก
25 บางปะกง บางผึ้ง ระดับดี
26 บางปะกง บางวัว ระดับดี
27 บางปะกง บางสมัคร ระดับดี
28 บางปะกง พิมพา ระดับดีมาก
29 บางปะกง สองคลอง ระดับดีมาก
30 บางปะกง หนองจอก ระดับดีมาก
31 บางปะกง หอมศีล ระดับดีมาก
32 บ้านโพธิ์ คลองขุด ระดับดี
33 บ้านโพธิ์ คลองประเวศ ระดับดี
34 บ้านโพธิ์ ดอนทราย ระดับดี
35 บ้านโพธิ์ เทพราช ระดับดี
36 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ระดับพื้นฐาน
37 บ้านโพธิ์ ลาดขวาง ระดับดี
38 บ้านโพธิ์ สิบเอ็ดศอก ระดับดี
39 บ้านโพธิ์ แสนภูดาษ ระดับดี
40 บ้านโพธิ์ หนองตีนนก ระดับดี
41 แปลงยาว แปลงยาว ระดับดี
42 แปลงยาว วังเย็น ระดับดี
43 แปลงยาว หนองไม้แก่น ระดับดีเยี่ยม
44 แปลงยาว หัวสำโรง ระดับดี
45 พนมสารคาม เกาะขนุน ระดับดีเยี่ยม
46 พนมสารคาม เขาหินซ้อน ระดับดีเยี่ยม
47 พนมสารคาม ท่าถ่าน ระดับดีมาก
48 พนมสารคาม บ้านซ่อง ระดับดีเยี่ยม
49 พนมสารคาม พนมสารคาม ระดับดีมาก
50 พนมสารคาม เมืองเก่า ระดับดีเยี่ยม
51 พนมสารคาม หนองยาว ระดับดีเยี่ยม
52 พนมสารคาม หนองแหน ระดับดีเยี่ยม
53 เมืองฉะเชิงเทรา คลองจุกกระเฌอ ระดับดี
54 เมืองฉะเชิงเทรา คลองนา ระดับดี
55 เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์
56 เมืองฉะเชิงเทรา ท่าไข่ ระดับดี
57 เมืองฉะเชิงเทรา บางกะไห ระดับดี
58 เมืองฉะเชิงเทรา บางแก้ว ระดับดี
59 เมืองฉะเชิงเทรา บางเตย ระดับดี
60 เมืองฉะเชิงเทรา บางพระ ระดับดี
61 เมืองฉะเชิงเทรา บ้านใหม่ ระดับพื้นฐาน
62 เมืองฉะเชิงเทรา วังตะเคียน ระดับดี
63 เมืองฉะเชิงเทรา หนามแดง ระดับดี
64 ราชสาส์น ดงน้อย ระดับดี
65 ราชสาส์น บางคา ระดับดี
66 ราชสาส์น เมืองใหม่ ระดับดีเยี่ยม
67 สนามชัยเขต คู้ยายหมี ระดับดี
68 สนามชัยเขต ท่ากระดาน ระดับดี
69 สนามชัยเขต ทุ่งพระยา ระดับดี
70 สนามชัยเขต ลาดกระทิง ระดับดี