รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด จันทบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 แก่งหางแมว ขุนซ่อง ระดับพัฒนา
2 แก่งหางแมว เขาวงกต ระดับดี
3 แก่งหางแมว พวา ระดับดี
4 แก่งหางแมว สามพี่น้อง ระดับดี
5 ขลุง เกวียนหัก ระดับดี
6 ขลุง ขลุง ระดับดี
7 ขลุง ซึ้ง ระดับดี
8 ขลุง ตกพรม ระดับดี
9 ขลุง ตรอกนอง ระดับดี
10 ขลุง ตะปอน ระดับดี
11 ขลุง บ่อเวฬุ ระดับดี
12 ขลุง บ่อ ระดับดี
13 ขลุง บางชัน ระดับดี
14 ขลุง มาบไพ ระดับดี
15 ขลุง วังสรรพรส ระดับดี
16 ขลุง วันยาว ระดับดี
17 เขาคิชฌกูฏ คลองพลู ระดับดี
18 เขาคิชฌกูฏ จันทเขลม ระดับพัฒนา
19 เขาคิชฌกูฏ ชากไทย ระดับดี
20 เขาคิชฌกูฏ ตะเคียนทอง ระดับดี
21 เขาคิชฌกูฏ พลวง ระดับดี
22 ท่าใหม่ เขาแก้ว ระดับดี
23 ท่าใหม่ เขาบายศรี ระดับดี
24 ท่าใหม่ เขาวัว ระดับพัฒนา
25 ท่าใหม่ โขมง ระดับดี
26 ท่าใหม่ คลองขุด ระดับดีมาก
27 ท่าใหม่ ตะกาดเง้า ระดับดี
28 ท่าใหม่ ท่าใหม่ ระดับดี
29 ท่าใหม่ ทุ่งเบญจา ระดับดี
30 ท่าใหม่ บ่อพุ ระดับพัฒนา
31 ท่าใหม่ พลอยแหวน ระดับดี
32 ท่าใหม่ ยายร้า ระดับดี
33 ท่าใหม่ รำพัน ระดับดี
34 ท่าใหม่ สองพี่น้อง ระดับดี
35 ท่าใหม่ สีพยา ระดับพัฒนา
36 นายายอาม กระแจะ ระดับดีมาก
37 นายายอาม ช้างข้าม ระดับดีมาก
38 นายายอาม นายายอาม ระดับดีมาก
39 นายายอาม วังโตนด ระดับพัฒนา
40 นายายอาม วังใหม่ ระดับดีเยี่ยม
41 นายายอาม สนามไชย ระดับดีมาก
42 โป่งน้ำร้อน คลองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
43 โป่งน้ำร้อน ทับไทร ระดับดี
44 โป่งน้ำร้อน เทพนิมิต ระดับพัฒนา
45 โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน ระดับดี
46 โป่งน้ำร้อน หนองตาคง ระดับดี
47 มะขาม ฉมัน ระดับดีมาก
48 มะขาม ท่าหลวง ระดับดี
49 มะขาม ปัถวี ระดับดี
50 มะขาม มะขาม ระดับดี
51 มะขาม วังแซ้ม ระดับดี
52 มะขาม อ่างคีรี ระดับดี
53 เมืองจันทบุรี เกาะขวาง ระดับดี
54 เมืองจันทบุรี คมบาง ระดับดี
55 เมืองจันทบุรี คลองนารายณ์ ระดับดี
56 เมืองจันทบุรี จันทนิมิต ระดับดี
57 เมืองจันทบุรี ตลาด ระดับดี
58 เมืองจันทบุรี ท่าช้าง ระดับดีเยี่ยม
59 เมืองจันทบุรี บางกะจะ ระดับดี
60 เมืองจันทบุรี พลับพลา ระดับดี
61 เมืองจันทบุรี วัดใหม่ ระดับดี
62 เมืองจันทบุรี แสลง ระดับดี
63 เมืองจันทบุรี หนองบัว ระดับดี
64 สอยดาว ทรายขาว ระดับดี
65 สอยดาว ทับช้าง ระดับดี
66 สอยดาว ทุ่งขนาน ระดับดี
67 สอยดาว ปะตง ระดับดี
68 สอยดาว สะตอน ระดับดี
69 แหลมสิงห์ เกาะเปริด ระดับดี
70 แหลมสิงห์ คลองน้ำเค็ม ระดับดี
71 แหลมสิงห์ บางกะไชย ระดับดี
72 แหลมสิงห์ บางสระเก้า ระดับดีเยี่ยม
73 แหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ ระดับพัฒนา
74 แหลมสิงห์ พลิ้ว ระดับดี
75 แหลมสิงห์ หนองชิ่ม ระดับดีมาก