รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ชลบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ระดับดีเยี่ยม
2 เกาะจันทร์ ท่าบุญมี ระดับดีเยี่ยม
3 เกาะสีชัง ท่าเทววงษ์ ระดับดี
4 บ่อทอง เกษตรสุวรรณ ระดับดี
5 บ่อทอง บ่อทอง ระดับดี
6 บ่อทอง วัดสุวรรณ ระดับดีมาก
7 บางละมุง เขาไม้แก้ว ระดับดีมาก
8 บางละมุง ตะเคียนเตี้ย ระดับดีมาก
9 บางละมุง หนองปลาไหล ระดับดีมาก
10 บางละมุง ห้วยใหญ่ ระดับดีมาก
11 บ้านบึง คลองกิ่ว ระดับดีมาก
12 บ้านบึง หนองซ้ำซาก ระดับดี
13 บ้านบึง หนองบอนแดง ระดับดีเยี่ยม
14 บ้านบึง หนองไผ่แก้ว ระดับดีเยี่ยม
15 พนัสนิคม นาเริก ระดับดี
16 พนัสนิคม นาวังหิน ระดับดี
17 พนัสนิคม บ้านเซิด ระดับดี
18 พนัสนิคม วัดโบสถ์ ระดับดี
19 พนัสนิคม วัดหลวง ระดับดี
20 พนัสนิคม หนองปรือ ระดับดี
21 พนัสนิคม หนองเหียง ระดับดี
22 พนัสนิคม หน้าพระธาตุ ระดับดี
23 พนัสนิคม หมอนนาง ระดับดี
24 พนัสนิคม หัวถนน ระดับดี
25 พานทอง โคกขี้หนอน ระดับดีมาก
26 พานทอง บางนาง ระดับดีเยี่ยม
27 พานทอง พานทอง ไม่ผ่านเกณฑ์
28 พานทอง มาบโป่ง ระดับดีเยี่ยม
29 พานทอง หนองตำลึง ระดับดีเยี่ยม
30 พานทอง หนองหงษ์ ระดับดีเยี่ยม
31 เมืองชลบุรี บางทราย ระดับดี
32 เมืองชลบุรี บ้านปึก ระดับดีมาก
33 เมืองชลบุรี บ้านสวน ระดับดี
34 เมืองชลบุรี เสม็ด ระดับดี
35 เมืองชลบุรี หนองข้างคอก ระดับดีเยี่ยม
36 เมืองชลบุรี หนองไม้แดง ระดับดี
37 เมืองชลบุรี หนองรี ระดับดีมาก
38 เมืองชลบุรี ห้วยกะปิ ระดับดีเยี่ยม
39 เมืองชลบุรี เหมือง ระดับดีเยี่ยม
40 ศรีราชา เขาคันทรง ระดับดี
41 ศรีราชา บ่อวิน ระดับดี
42 ศรีราชา บางพระ ระดับดีมาก
43 ศรีราชา บึง ระดับดี
44 สัตหีบ นาจอมเทียน ระดับดีมาก
45 สัตหีบ บางเสร่ ระดับดีมาก
46 สัตหีบ พลูตาหลวง ระดับดี
47 หนองใหญ่ เขาซก ระดับดีมาก
48 หนองใหญ่ คลองพลู ระดับดีมาก
49 หนองใหญ่ หนองเสือช้าง ระดับดีเยี่ยม
50 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ระดับดีมาก
51 หนองใหญ่ ห้างสูง ระดับดีมาก