รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด อ่างทอง
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ไชโย จรเข้ร้อง ระดับดีเยี่ยม
2 ไชโย ชัยฤทธิ์ ระดับดี
3 ไชโย ไชโย ระดับดีเยี่ยม
4 ไชโย เทวราช ระดับดี
5 ไชโย ราชสถิตย์ ระดับดีเยี่ยม
6 ป่าโมก บางเสด็จ ระดับดี
7 ป่าโมก โผงเผง ระดับดีมาก
8 ป่าโมก โรงช้าง ระดับดีมาก
9 ป่าโมก สายทอง ระดับดีเยี่ยม
10 โพธิ์ทอง คำหยาด ระดับดี
11 โพธิ์ทอง โคกพุทรา ระดับดีมาก
12 โพธิ์ทอง บางเจ้าฉ่า ระดับดีเยี่ยม
13 โพธิ์ทอง บางพลับ ระดับดี
14 โพธิ์ทอง บางระกำ ระดับดีมาก
15 โพธิ์ทอง รำมะสัก ระดับดีเยี่ยม
16 โพธิ์ทอง สามง่าม ระดับดี
17 โพธิ์ทอง หนองแม่ไก่ ระดับดี
18 โพธิ์ทอง องครักษ์ ระดับดี
19 เมืองอ่างทอง จำปาหล่อ ระดับดีเยี่ยม
20 เมืองอ่างทอง ตลาดกรวด ระดับดีมาก
21 เมืองอ่างทอง บางแก้ว ระดับดี
22 เมืองอ่างทอง บ้านแห ระดับดีเยี่ยม
23 เมืองอ่างทอง ป่างิ้ว ระดับดี
24 เมืองอ่างทอง ย่านซื่อ ระดับดีมาก
25 เมืองอ่างทอง ศาลาแดง ระดับดีมาก
26 เมืองอ่างทอง หัวไผ่ ระดับดี
27 วิเศษชัยชาญ ตลาดใหม่ ระดับดี
28 วิเศษชัยชาญ ท่าช้าง ระดับดีมาก
29 วิเศษชัยชาญ บางจัก ระดับดี
30 วิเศษชัยชาญ ไผ่จำศีล ระดับดี
31 วิเศษชัยชาญ ไผ่วง ระดับดีมาก
32 วิเศษชัยชาญ ยี่ล้น ระดับดี
33 วิเศษชัยชาญ หลักแก้ว ระดับดี
34 วิเศษชัยชาญ หัวตะพาน ระดับดีมาก
35 สามโก้ มงคลธรรมนิมิต ระดับดีมาก
36 สามโก้ ราษฎรพัฒนา ระดับดีมาก
37 สามโก้ อบทม ระดับดีมาก
38 แสวงหา บ้านพราน ระดับดีมาก
39 แสวงหา วังน้ำเย็น ระดับดีมาก
40 แสวงหา ศรีพราน ระดับดี
41 แสวงหา แสวงหา ระดับดีเยี่ยม