รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สมุทรปราการ
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 บางบ่อ คลองด่าน ระดับดีเยี่ยม
2 บางบ่อ คลองนิยมยาตรา ระดับดี
3 บางบ่อ คลองสวน ระดับดีมาก
4 บางบ่อ บางบ่อ ระดับดี
5 บางบ่อ บางพลีน้อย ระดับดีมาก
6 บางบ่อ บางเพรียง ระดับดี
7 บางบ่อ บ้านระกาศ ระดับดีเยี่ยม
8 บางบ่อ เปร็ง ระดับดี
9 บางพลี บางแก้ว ระดับดีเยี่ยม
10 บางพลี บางโฉลง ระดับดี
11 บางพลี บางปลา ระดับดี
12 บางพลี บางพลีใหญ่ ระดับดี
13 บางพลี ราชาเทวะ ระดับดี
14 บางพลี หนองปรือ ระดับดี
15 บางเสาธง บางเสาธง ไม่ผ่านเกณฑ์
16 บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย ระดับดี
17 บางเสาธง ศีรษะจรเข้ใหญ่ ระดับดี
18 พระประแดง ตลาด ระดับดี
19 พระประแดง ทรงคนอง ระดับดี
20 พระประแดง บางกระสอบ ระดับดี
21 พระประแดง บางกอบัว ไม่ผ่านเกณฑ์
22 พระประแดง บางกะเจ้า ระดับดี
23 พระประแดง บางครุ ระดับพัฒนา
24 พระประแดง บางจาก ไม่ผ่านเกณฑ์
25 พระประแดง บางน้ำผึ้ง ระดับดีเยี่ยม
26 พระประแดง บางพึ่ง ระดับดีมาก
27 พระประแดง บางยอ ระดับดี
28 พระประแดง บางหญ้าแพรก ระดับดีมาก
29 พระประแดง บางหัวเสือ ระดับดีเยี่ยม
30 พระประแดง สำโรง ระดับดี
31 พระประแดง สำโรงกลาง ระดับดีมาก
32 พระประแดง สำโรงใต้ ระดับดีมาก
33 พระสมุทรเจดีย์ นาเกลือ ระดับดีเยี่ยม
34 พระสมุทรเจดีย์ ในคลองบางปลากด ระดับดี
35 พระสมุทรเจดีย์ บ้านคลองสวน ระดับดี
36 พระสมุทรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด ระดับดีเยี่ยม
37 พระสมุทรเจดีย์ แหลมฟ้าผ่า ระดับดีมาก
38 เมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้าน ระดับดี
39 เมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้านใหม่ ระดับดี
40 เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์ ระดับดีเยี่ยม
41 เมืองสมุทรปราการ บางด้วน ระดับดี
42 เมืองสมุทรปราการ บางปู ระดับดี
43 เมืองสมุทรปราการ บางปูใหม่ ระดับดี
44 เมืองสมุทรปราการ บางโปรง ระดับดีมาก
45 เมืองสมุทรปราการ บางเมือง ระดับดี
46 เมืองสมุทรปราการ บางเมืองใหม่ ระดับดี
47 เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ ระดับดี
48 เมืองสมุทรปราการ แพรกษา ระดับดี
49 เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่ ระดับดี
50 เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ ระดับดี