รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ รัษฎา ตำบล ควนเมา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92090101 ควนเมา ระดับพื้นฐาน
92090102 กลาง ระดับมาก
92090103 ไร่ใหญ่ ระดับมาก
92090104 ทุ่งสมอ ระดับมาก
92090105 ไสแต ระดับมาก
92090106 ต้นพิกุล ระดับมาก
92090107 กลางเหนือ ระดับมาก
92090108 อ้ายเต็ง ระดับมาก
92090109 หนองลึก ระดับมาก
92090110 ไสหรก ระดับมาก
92090111 ควนเทียม ระดับมาก
92090112 หน้าวัดควนเมา ระดับมาก
92090113 ควนจำปา ระดับมาก
92090114 นาขาม ระดับมาก
92090115 คลองขามเหนือ ระดับมาก