รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ ปะเหลียน ตำบล ท่าข้าม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92040101 ท่าข้าม ระดับพัฒนา
92040102 หยงสตาร์ ระดับดีเยี่ยม
92040103 พิกุลทอง ระดับดีเยี่ยม
92040104 ทุ่งรวงทอง ระดับดีเยี่ยม
92040105 สามแยก ระดับดีเยี่ยม
92040106 ทอนหาน ระดับดีเยี่ยม
92040107 ควนตก ระดับดีเยี่ยม
92040108 ท่าข้ามใหม่ ระดับพัฒนา
92040109 บ้านควนล้ำเพชร ระดับดีเยี่ยม