รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ ย่านตาขาว ตำบล ในควน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92030401 ทุ่งหนองแห้ง ระดับดี
92030402 ห้วยด้วน ระดับดี
92030403 พรุโต๊ะปุก ระดับดี
92030404 ควนมะนาวศรี ระดับดี
92030405 หน้าวัดโพรงจระเข้ ระดับดี
92030406 ปากคลอง ระดับดี
92030407 ในควนใต้ ระดับดี
92030408 ช่องหาย ระดับดี
92030409 หนองขอน ระดับดี
92030410 นาหยีค้อม ระดับดี