รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ภูเก็ต อำเภอ เมืองภูเก็ต ตำบล ราไวย์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
83010701 ใสยวน ระดับพัฒนา
83010702 หาดราไวย์ ระดับพัฒนา
83010703 เกาะโหลน ระดับพัฒนา
83010704 บางคณฑี ระดับดี
83010705 ห้าแยก ระดับพัฒนา
83010706 แหลมพรหมเทพ ระดับดี
83010707 ราไวย์ ระดับดี