รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ ศรีสวัสดิ์ ตำบล ด่านแม่แฉลบ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
71040201 สองสลึง ระดับดี
71040202 พุน้ำเปรี้ยว ระดับดี
71040203 ด่านแม่แฉลบ ระดับดี
71040204 ท่าสนุ่น ระดับดี
71040205 โป่งหวาย ระดับดี
71040206 ดงเสลา ระดับดี
71040207 ปากเหมือง ระดับดี
71040208 หาดแตง ระดับดี