รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กำแพงเพชร อำเภอ เมืองกำแพงเพชร ตำบล คณฑี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
62011101 บ้านเกาะสง่า ระดับดี
62011102 บ้านโคนใต้ ระดับดี
62011103 บ้านท่าเสลี่ยง ระดับดี
62011111 บ้านโคนกลาง ระดับดี
62011113 บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฏี ระดับดี
62011104 หนองไผ่ ระดับดี
62011105 โพธิ์พัฒนา ระดับมาก
62011106 หงษ์ทอง ระดับดี
62011107 ใหม่ฤทธิ์เจริญ ระดับดี
62011109 ปล้องทองพัฒนา ระดับดี
62011110 หนองปล้องพัฒนา ระดับดี
62011112 นาเจริญสุข ระดับดี
62011108 หนองจอก ระดับดี