รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ ศรีบุญเรือง ตำบล โนนม่วง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39040801 โนนหว้าทอง ระดับดี
39040802 ตะเคียนทอง ระดับดี
39040803 สิบเก้าโปร่ง ระดับดีเยี่ยม
39040804 โนนสงวน ระดับดีเยี่ยม
39040805 มอเหนือ ระดับดีเยี่ยม
39040806 ฝายหิน ระดับดี
39040807 หนองแวงพัฒนา ระดับดี
39040808 โนนทรายทอง ระดับดี
39040809 โนนสงวนพัฒนา ระดับดี
39040810 ห้วยไร่ ระดับดี
39040812 โนนม่วง ระดับดีเยี่ยม
39040811 วังหินทอง ระดับดี