รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ ปากคาด ตำบล นากั้ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38050305 ศรีวิไล ยังไม่ประเมิน
38050304 ต้าย ยังไม่ประเมิน
38050303 ท่ากลิ้ง ยังไม่ประเมิน
38050302 หนองบัว ยังไม่ประเมิน
38050301 นากั้ง ยังไม่ประเมิน
38050306 นากั้งพัฒนา ยังไม่ประเมิน
38050307 สุขประเสริฐ ยังไม่ประเมิน