รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ ปากคาด ตำบล ปากคาด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38050114 ห้วยน้ำคำ ยังไม่ประเมิน
38050113 ศรีรุ่งเรือง ระดับพัฒนา
38050112 ห้วยก้านเหลืองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
38050111 ห้วยก้านเหลืองน้อย ระดับดีเยี่ยม
38050110 โนนยาง ระดับดีเยี่ยม
38050109 ห้วยไม้ซอด ระดับดีเยี่ยม
38050108 เวินโดน ยังไม่ประเมิน
38050107 ท่าสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
38050106 ท่านาคูณ ระดับดีเยี่ยม
38050105 ห้วยคาด ระดับดี
38050104 ปากคาดพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
38050103 มวลชน ระดับดีเยี่ยม
38050102 หนองมุม ระดับดีเยี่ยม
38050101 ปากคาด ระดับดี
38050115 ทุ่งสว่าง ระดับดีเยี่ยม
38050116 ท่าสุขสันต์ ระดับดี
38050117 เมืองทอง ระดับดีเยี่ยม
38050118 สามพาดพัฒนา ระดับดีเยี่ยม