รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ โซ่พิสัย ตำบล ศรีชมภู
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38030315 โนนงาม ระดับพัฒนา
38030311 ชมภูพร ระดับพัฒนา
38030310 นาขาม ระดับพัฒนา
38030307 แสงอรุณ ระดับพัฒนา
38030305 โนนประเสริฐ ระดับพัฒนา
38030301 นาขาม ระดับพัฒนา
38030314 โคกกลางสามัคคี ยังไม่ประเมิน
38030313 โคกกลางพัฒนา ยังไม่ประเมิน
38030312 ถ้ำจันทร์ ยังไม่ประเมิน
38030309 สามแยกศรีชมภู ยังไม่ประเมิน
38030306 โคกกลาง ยังไม่ประเมิน
38030304 กลาง ยังไม่ประเมิน
38030303 คำไผ่ ยังไม่ประเมิน
38030302 โพธิ์ ยังไม่ประเมิน
38030316 หนองขาม ระดับพัฒนา
38030308 หนองแวงประชาสรรค์ ระดับพัฒนา