รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ พรเจริญ ตำบล ดอนหญ้านาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38020205 สันติสุข ยังไม่ประเมิน
38020204 สุขสาคร ยังไม่ประเมิน
38020203 พัฒนา ยังไม่ประเมิน
38020202 โคกสว่าง ยังไม่ประเมิน
38020201 ดอนหญ้านาง ยังไม่ประเมิน
38020206 ดอนน้อย ยังไม่ประเมิน
38020207 ราษฎร์สำราญ ยังไม่ประเมิน