รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอ ศรีมหาโพธิ ตำบล สัมพันธ์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
25080201 สัมพันธ์ ระดับดี
25080202 แหลมตาล ระดับดี
25080203 ปากกะพอก ระดับดี
25080204 บางกุ้ง ระดับดี
25080205 ท่าเกวียน ระดับดี
25080206 กุดตาเสก ระดับดี
25080207 อินทนิล ระดับดี