รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล ตาสิทธิ์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21060201 คลองกรำ ยังไม่ประเมิน
21060202 เขาระฆัง ยังไม่ประเมิน
21060203 หนองค้างคาว ยังไม่ประเมิน
21060204 เนินสำราญ ยังไม่ประเมิน