รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล ทางเกวียน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21030101 หนองน้ำขาว ระดับดี
21030102 หนองกันเกรา ระดับดี
21030103 อ่างตานนท์ ระดับดี
21030104 ดอนสำราญ ระดับดี
21030105 หนองแช่เรือ ระดับดี
21030106 ทะเลน้อย ระดับดี
21030107 พลงช้างเผือก ระดับดี
21030108 คลองใช้ ระดับดี
21030109 หนองโพรง ระดับดี
21030110 หนองปรือ ระดับดี