รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล เพ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21010501 ในไร่ ระดับดี
21010502 ตลาดเพ ระดับดี
21010503 บนบ้าน ระดับดี
21010504 เกาะเสม็ด ระดับดี
21010505 ศาลาสังกะสี ระดับดี
21010506 ต้นลำดวน ระดับดี
21010507 เขาสำเภาทอง ระดับดี