รายงานเรื่อง :
  รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2557 ส่วนที่ 2 ร้อยละของ อสม. เป้าหมายมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หน่ายงาน :
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับข้อมูล :
  ระดับจังหวัด
รายงาน ณ วันที่ :
  วัน ศุกร์ ที่ 24 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2564
ระบบรายงาน :
  พัฒนาศักยภาพ อสม.

จังหวัด
จำนวน อสม.
เป้าหมาย (คน)
อสม.ที่ประเมิน (คน)
(ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10%)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เชียงใหม่
8,097
892
11.02
846
94.84
46
5.16
เชียงราย
5,823
4,855
83.38
3,980
81.98
875
18.02
พะเยา
3,401
110
3.23
99
90.00
11
10.00
น่าน
3,052
3,052
100.00
3,052
100.00
0
0.00
ลำปาง
4,364
4,364
100.00
4,300
98.53
64
1.47
แพร่
2,786
2,786
100.00
2,655
95.30
131
4.70
ลำพูน
2,547
512
20.10
457
89.26
55
10.74
แม่ฮ่องสอน
1,248
125
10.02
103
82.40
22
17.60
ตาก
2,818
282
10.01
282
100.00
0
0.00
อุตรดิตถ์
2,575
263
10.21
253
96.20
10
3.80
สุโขทัย
2,982
2,982
100.00
2,982
100.00
0
0.00
พิษณุโลก
3,877
412
10.63
278
67.48
134
32.52
เพชรบูรณ์
4,049
548
13.53
421
76.82
127
23.18
นครสวรรค์
4,427
500
11.29
472
94.40
28
5.60
อุทัยธานี
1,752
176
10.05
157
89.20
19
10.80
พิจิตร
3,251
592
18.21
555
93.75
37
6.25
ชัยนาท
2,301
240
10.43
240
100.00
0
0.00
กำแพงเพชร
2,909
350
12.03
330
94.29
20
5.71
นนทบุรี
1,891
1,080
57.11
1,080
100.00
0
0.00
นครนายก
985
985
100.00
985
100.00
0
0.00
พระนครศรีอยุธยา
3,129
322
10.29
307
95.34
15
4.66
อ่างทอง
1,408
150
10.65
145
96.67
5
3.33
ลพบุรี
2,939
300
10.21
270
90.00
30
10.00
สิงห์บุรี
1,219
122
10.01
119
97.54
3
2.46
สระบุรี
2,667
270
10.12
197
72.96
73
27.04
ปทุมธานี
2,187
291
13.31
261
89.69
30
10.31
ราชบุรี
2,938
328
11.16
278
84.76
50
15.24
กาญจนบุรี
3,471
394
11.35
377
95.69
17
4.31
สุพรรณบุรี
3,479
350
10.06
244
69.71
106
30.29
นครปฐม
2,388
240
10.05
227
94.58
13
5.42
สมุทรสาคร
868
100
11.52
88
88.00
12
12.00
สมุทรสงคราม
598
60
10.03
54
90.00
6
10.00
เพชรบุรี
1,961
1,961
100.00
1,785
91.02
176
8.98
ประจวบคีรีขันธ์
1,841
198
10.76
189
95.45
9
4.55
ชลบุรี
3,237
348
10.75
279
80.17
69
19.83
ตราด
1,228
1,228
100.00
1,178
95.93
50
4.07
ปราจีนบุรี
2,117
220
10.39
214
97.27
6
2.73
สระแก้ว
2,207
1,198
54.28
1,175
98.08
23
1.92
ฉะเชิงเทรา
2,643
2,313
87.51
2,278
98.49
35
1.51
จันทบุรี
2,318
250
10.79
235
94.00
15
6.00
ระยอง
2,345
500
21.32
330
66.00
170
34.00
สมุทรปราการ
1,940
435
22.42
398
91.49
37
8.51
มหาสารคาม
4,468
500
11.19
500
100.00
0
0.00
ขอนแก่น
7,896
1,020
12.92
1,020
100.00
0
0.00
ร้อยเอ็ด
7,609
761
10.00
761
100.00
0
0.00
กาฬสินธุ์
4,566
500
10.95
482
96.40
18
3.60
นครพนม
3,253
2,447
75.22
2,245
91.74
202
8.26
สกลนคร
5,437
5,437
100.00
5,437
100.00
0
0.00
หนองบัวลำภู
2,219
2,219
100.00
2,219
100.00
0
0.00
เลย
3,446
3,446
100.00
3,446
100.00
0
0.00
หนองคาย
2,510
375
14.94
356
94.93
19
5.07
อุดรธานี
6,533
6,533
100.00
5,898
90.28
635
9.72
บึงกาฬ
1,967
1,967
100.00
1,967
100.00
0
0.00
สุรินทร์
5,696
2,043
35.87
1,958
95.84
85
4.16
บุรีรัมย์
6,662
2,119
31.81
2,016
95.14
103
4.86
นครราชสีมา
11,946
6,566
54.96
5,798
88.30
768
11.70
ชัยภูมิ
5,573
946
16.97
946
100.00
0
0.00
มุกดาหาร
1,700
1,700
100.00
1,700
100.00
0
0.00
ศรีสะเกษ
6,485
6,485
100.00
6,485
100.00
0
0.00
อุบลราชธานี
8,097
8,097
100.00
8,097
100.00
0
0.00
ยโสธร
2,579
551
21.36
441
80.04
110
19.96
อำนาจเจริญ
1,792
1,792
100.00
1,792
100.00
0
0.00
ชุมพร
2,655
1,980
74.58
1,870
94.44
110
5.56
ระนอง
845
845
100.00
720
85.21
125
14.79
สุราษฎร์ธานี
4,759
875
18.39
810
92.57
65
7.43
ภูเก็ต
594
357
60.10
323
90.48
34
9.52
พังงา
1,463
590
40.33
558
94.58
32
5.42
กระบี่
1,893
216
11.41
153
70.83
63
29.17
นครศรีธรรมราช
6,545
1,350
20.63
1,350
100.00
0
0.00
นราธิวาส
2,280
2,280
100.00
1,539
67.50
741
32.50
ยะลา
1,464
1,464
100.00
1,464
100.00
0
0.00
ปัตตานี
1,952
212
10.86
212
100.00
0
0.00
พัทลุง
2,660
304
11.43
276
90.79
28
9.21
ตรัง
2,501
2,501
100.00
2,463
98.48
38
1.52
สตูล
1,377
250
18.16
250
100.00
0
0.00
สงขลา
4,315
450
10.43
446
99.11
4
0.89
กรุงเทพมหานคร
0
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ผลรวม
250,000
105,862
42.34
100,153
94.61
5,709
5.39
ติดต่อสอบถาม : email. admin@thaiphc.net tel.0922583751