รายงานเรื่อง :
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2560 ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
หน่ายงาน :
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับข้อมูล :
ระดับเขตสุขภาพ
รายงาน ณ วันที่ :
วัน ศุกร์ ที่ 24 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2564
ระบบรายงาน :
พัฒนาศักยภาพ อสม.
เขตสุขภาพ 1
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
เชียงใหม่ 34948 2040 1934 94.80
ลำพูน 10956 510 510 100.00
ลำปาง 18981 1000 1000 100.00
แพร่ 12207 780 780 100.00
น่าน 11511 990 1880 189.90
พะเยา 15128 680 704 103.53
เชียงราย 25130 1240 1240 100.00
แม่ฮ่องสอน 4450 450 450 100.00
รวม 133311 7690 8498 110.51
เขตสุขภาพ 2
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
อุตรดิตถ์ 10806 670 670 100.00
ตาก 12078 630 630 100.00
สุโขทัย 12935 860 860 100.00
พิษณุโลก 17623 930 930 100.00
เพชรบูรณ์ 17929 1170 1170 100.00
รวม 71371 4260 4260 100.00
เขตสุขภาพ 3
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
ชัยนาท 9667 530 530 100.00
นครสวรรค์ 18711 1300 1300 100.00
อุทัยธานี 6792 700 700 100.00
กำแพงเพชร 11957 780 780 100.00
พิจิตร 13449 890 1103 123.93
รวม 60576 4200 4413 105.07
เขตสุขภาพ 4
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
นนทบุรี 8150 520 520 100.00
ปทุมธานี 9368 600 600 100.00
พระนครศรีอยุธยา 11615 2090 2090 100.00
อ่างทอง 5289 730 730 100.00
ลพบุรี 12115 1240 1240 100.00
สิงห์บุรี 4627 430 430 100.00
สระบุรี 10090 1110 1324 119.28
นครนายก 3990 410 410 100.00
รวม 65244 7130 7344 103.00
เขตสุขภาพ 5
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
ราชบุรี 12405 1040 1040 100.00
กาญจนบุรี 14300 980 980 100.00
สุพรรณบุรี 15242 1100 1100 100.00
นครปฐม 10420 1060 1130 106.60
สมุทรสาคร 3670 400 400 100.00
สมุทรสงคราม 2253 360 360 100.00
เพชรบุรี 7884 930 930 100.00
ประจวบคีรีขันธ์ 7256 480 480 100.00
รวม 73430 6350 6420 101.10
เขตสุขภาพ 6
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
สมุทรปราการ 8402 500 500 100.00
ชลบุรี 13672 920 920 100.00
ระยอง 9896 580 580 100.00
จันทบุรี 9160 760 760 100.00
ตราด 4384 380 380 100.00
ฉะเชิงเทรา 10564 930 930 100.00
ปราจีนบุรี 9000 650 650 100.00
สระแก้ว 8877 590 590 100.00
รวม 73955 5310 5310 100.00
เขตสุขภาพ 7
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
ขอนแก่น 33600 1990 1990 100.00
มหาสารคาม 19524 1330 1330 100.00
ร้อยเอ็ด 33887 1930 1930 100.00
กาฬสินธุ์ 18545 1350 1350 100.00
รวม 105556 6600 6600 100.00
เขตสุขภาพ 8
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
บึงกาฬ 7916 530 530 100.00
หนองบัวลำภู 9866 590 590 100.00
อุดรธานี 28253 1560 1560 100.00
เลย 13872 900 900 100.00
หนองคาย 10461 620 620 100.00
สกลนคร 23110 1250 1250 100.00
นครพนม 13459 990 990 100.00
รวม 106937 6440 6440 100.00
เขตสุขภาพ 9
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
นครราชสีมา 53024 2890 2890 100.00
บุรีรัมย์ 28030 1890 1890 100.00
สุรินทร์ 24761 1590 1590 100.00
ชัยภูมิ 24418 1240 1240 100.00
รวม 130233 7610 7610 100.00
เขตสุขภาพ 10
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
ศรีสะเกษ 27401 2060 3581 173.83
อุบลราชธานี 34950 2190 2190 100.00
ยโสธร 10822 790 790 100.00
อำนาจเจริญ 7300 560 560 100.00
มุกดาหาร 6815 530 530 100.00
รวม 87288 6130 7651 124.81
เขตสุขภาพ 11
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
นครศรีธรรมราช 27419 1690 1690 100.00
กระบี่ 7530 530 530 100.00
พังงา 5276 480 480 100.00
ภูเก็ต 2220 170 170 100.00
สุราษฎร์ธานี 19259 1310 1310 100.00
ระนอง 2964 300 350 116.67
ชุมพร 11520 700 0 0.00
รวม 76188 5180 4530 87.45
เขตสุขภาพ 12
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
สงขลา 17828 1270 1270 100.00
สตูล 5124 360 240 66.67
ตรัง 10119 870 870 100.00
พัทลุง 10651 650 650 100.00
ปัตตานี 6647 1150 1250 108.70
ยะลา 5280 580 580 100.00
นราธิวาส 8062 770 770 100.00
รวม 63711 5650 5630 99.65
เขตสุขภาพ 13
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
รวม 0 0 0 0.00