รายงานเรื่อง :
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2560 ส่วนที่ 3 ร้อยละของ อสม. ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการป้องกันการทุจริตในระดับหน่วยงานหรือระดับพื้นที่
หน่ายงาน :
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับข้อมูล :
เขตสุขภาพ
รายงาน ณ วันที่ :
วัน ศุกร์ ที่ 24 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2564
ระบบรายงาน :
พัฒนาศักยภาพ อสม.
เขตสุขภาพ 1
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
เชียงใหม่ 2422 1838 75.89
ลำพูน 621 621 100.00
ลำปาง 1210 1210 100.00
แพร่ 946 946 100.00
น่าน 1198 1198 100.00
พะเยา 826 826 100.00
เชียงราย 1498 1498 100.00
แม่ฮ่องสอน 549 549 100.00
รวม 9270 8686 93.70
เขตสุขภาพ 2
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
อุตรดิตถ์ 814 761 93.49
ตาก 766 632 82.51
สุโขทัย 1042 967 92.80
พิษณุโลก 1126 1126 100.00
เพชรบูรณ์ 1291 1125 87.14
รวม 5039 4611 91.51
เขตสุขภาพ 3
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
ชัยนาท 646 646 100.00
นครสวรรค์ 1546 1450 93.79
อุทัยธานี 850 850 100.00
กำแพงเพชร 983 983 100.00
พิจิตร 1194 1194 100.00
รวม 5219 5123 98.16
เขตสุขภาพ 4
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
นนทบุรี 633 598 94.47
ปทุมธานี 730 730 100.00
พระนครศรีอยุธยา 2518 2518 100.00
อ่างทอง 886 825 93.12
ลพบุรี 1498 1498 100.00
สิงห์บุรี 525 525 100.00
สระบุรี 1342 1342 100.00
นครนายก 501 501 100.00
รวม 8633 8537 98.89
เขตสุขภาพ 5
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
ราชบุรี 1258 1258 100.00
กาญจนบุรี 1186 1186 100.00
สุพรรณบุรี 1330 1070 80.45
นครปฐม 1282 1090 85.02
สมุทรสาคร 489 489 100.00
สมุทรสงคราม 441 441 100.00
เพชรบุรี 1126 1126 100.00
ประจวบคีรีขันธ์ 585 410 70.09
รวม 7697 7070 91.85
เขตสุขภาพ 6
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
สมุทรปราการ 609 500 82.10
ชลบุรี 1114 1114 100.00
ระยอง 705 705 100.00
จันทบุรี 922 922 100.00
ตราด 465 465 100.00
ฉะเชิงเทรา 1126 1120 99.47
ปราจีนบุรี 790 790 100.00
สระแก้ว 718 718 100.00
รวม 6449 6334 98.22
เขตสุขภาพ 7
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
ขอนแก่น 2398 2398 100.00
มหาสารคาม 1606 1606 100.00
ร้อยเอ็ด 2326 2326 100.00
กาฬสินธุ์ 1630 1630 100.00
รวม 7960 7960 100.00
เขตสุขภาพ 8
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
บึงกาฬ 646 646 100.00
หนองบัวลำภู 717 717 100.00
อุดรธานี 1882 1882 100.00
เลย 1090 527 48.35
หนองคาย 754 754 100.00
สกลนคร 1510 1510 100.00
นครพนม 1198 1198 100.00
รวม 7797 7234 92.78
เขตสุขภาพ 9
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
นครราชสีมา 3478 738 21.22
บุรีรัมย์ 2278 2054 90.17
สุรินทร์ 1918 1918 100.00
ชัยภูมิ 1498 1498 100.00
รวม 9172 6208 67.68
เขตสุขภาพ 10
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
ศรีสะเกษ 2633 2633 100.00
อุบลราชธานี 2638 2638 100.00
ยโสธร 958 958 100.00
อำนาจเจริญ 681 681 100.00
มุกดาหาร 645 645 100.00
รวม 7555 7555 100.00
เขตสุขภาพ 11
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
นครศรีธรรมราช 2038 2038 100.00
กระบี่ 645 442 68.53
พังงา 585 585 100.00
ภูเก็ต 213 213 100.00
สุราษฎร์ธานี 1582 1582 100.00
ระนอง 369 369 100.00
ชุมพร 850 850 100.00
รวม 6282 6079 96.77
เขตสุขภาพ 12
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
สงขลา 1534 1534 100.00
สตูล 441 441 100.00
ตรัง 1054 1017 96.49
พัทลุง 790 729 92.28
ปัตตานี 1390 1390 100.00
ยะลา 708 155 21.89
นราธิวาส 934 934 100.00
รวม 6851 6200 90.50
เขตสุขภาพ 13
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
รวม 0 0 0.00