รายงานเรื่อง :
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2558 ส่วนที่ 2 ร้อยละของของ อสม. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถขยายเครือข่ายได้ 10-15 รายต่อคน
หน่ายงาน :
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับข้อมูล :
ระดับจังหวัด
รายงาน ณ วันที่ :
วัน ศุกร์ ที่ 24 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2564
ระบบรายงาน :
พัฒนาศักยภาพ อสม.
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่สามารถขยายเครือข่ายได้ 10-15 รายต่อคน ร้อยละ
สมุทรปราการ 609 517 84.89
นนทบุรี 702 633 90.17
ปทุมธานี 785 730 92.99
พระนครศรีอยุธยา 2819 2518 89.32
อ่างทอง 929 886 95.37
ลพบุรี 1498 1498 100.00
สิงห์บุรี 574 525 91.46
ชัยนาท 646 194 30.03
สระบุรี 1464 1464 100.00
ชลบุรี 1114 1114 100.00
ระยอง 705 705 100.00
จันทบุรี 922 560 60.74
ตราด 465 465 100.00
ฉะเชิงเทรา 1126 1126 100.00
ปราจีนบุรี 790 790 100.00
นครนายก 506 219 43.28
สระแก้ว 718 718 100.00
นครราชสีมา 3478 3478 100.00
บุรีรัมย์ 2278 2278 100.00
สุรินทร์ 1918 1918 100.00
ศรีสะเกษ 2575 2482 96.39
อุบลราชธานี 2638 2638 100.00
ยโสธร 958 958 100.00
ชัยภูมิ 1498 1498 100.00
อำนาจเจริญ 2426 681 28.07
บึงกาฬ 646 646 100.00
หนองบัวลำภู 717 717 100.00
ขอนแก่น 2398 2398 100.00
อุดรธานี 1882 1882 100.00
เลย 1090 1090 100.00
หนองคาย 754 754 100.00
มหาสารคาม 1606 1606 100.00
ร้อยเอ็ด 2326 2326 100.00
กาฬสินธุ์ 1630 1456 89.33
สกลนคร 1510 1510 100.00
นครพนม 1198 1198 100.00
มุกดาหาร 645 583 90.39
เชียงใหม่ 2458 2458 100.00
ลำพูน 621 621 100.00
ลำปาง 1210 1210 100.00
อุตรดิตถ์ 814 814 100.00
แพร่ 946 946 100.00
น่าน 1198 1198 100.00
พะเยา 826 826 100.00
เชียงราย 1498 1498 100.00
แม่ฮ่องสอน 549 549 100.00
นครสวรรค์ 1570 1050 66.88
อุทัยธานี 850 828 97.41
กำแพงเพชร 946 935 98.84
ตาก 766 752 98.17
สุโขทัย 1042 491 47.12
พิษณุโลก 1126 1126 100.00
พิจิตร 1078 620 57.51
เพชรบูรณ์ 1414 1414 100.00
ราชบุรี 1258 1150 91.41
กาญจนบุรี 1186 1186 100.00
สุพรรณบุรี 1330 1143 85.94
นครปฐม 1282 1141 89.00
สมุทรสาคร 489 355 73.96
สมุทรสงคราม 441 270 61.22
เพชรบุรี 1126 1120 99.47
ประจวบคีรีขันธ์ 585 585 100.00
นครศรีธรรมราช 2038 2038 100.00
กระบี่ 1290 1290 100.00
พังงา 585 585 100.00
ภูเก็ต 223 223 100.00
สุราษฎร์ธานี 1946 1946 100.00
ระนอง 369 369 100.00
ชุมพร 850 850 100.00
สงขลา 1534 1534 100.00
สตูล 441 441 100.00
ตรัง 1054 1054 100.00
พัทลุง 790 633 80.13
ปัตตานี 1390 1390 100.00
ยะลา 705 425 60.28
นราธิวาส 934 934 100.00
รวม 91301 84757 92.83