รายงาน ส่วนที่ 4 การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู่บ้าน / ชุมชน ในปี 2560 มีกิจกรรมใดบ้าง ( กิจกรรมด้านการถ่ายทอดความรู้ในชุมชน ) รายจังหวัด
 
ที่ จังหวัด
กิจกรรมด้านการถ่ายทอดความรู้ในชุมชน
ไม่มีการจัดกิจกรรม มีการจัดกิจกรรม
หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย การประชุมกลุ่ม / เวทีเรียนรู้ อื่นๆ ได้แก่ วิทยุชุมชน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระบี่ 0 0 243 37 380 58 30 5
2 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กาญจนบุรี 0 0 812 46 859 49 90 5
4 กาฬสินธุ์ 0 0 1,505 49 1,439 47 126 4
5 กำแพงเพชร 0 0 854 52 720 43 82 5
6 ขอนแก่น 0 0 2,372 49 2,233 46 227 5
7 จันทบุรี 0 0 508 42 636 52 71 6
8 ฉะเชิงเทรา 0 0 698 45 801 51 66 4
9 ชลบุรี 0 0 571 46 632 51 47 4
10 ชัยนาท 0 0 411 51 355 44 37 5
11 ชัยภูมิ 0 0 1,497 51 1,280 44 158 5
12 ชุมพร 0 0 358 33 634 59 85 8
13 เชียงราย 0 0 1,453 53 1,216 45 57 2
14 เชียงใหม่ 0 0 1,974 52 1,549 41 238 6
15 ตรัง 0 0 536 42 677 53 57 4
16 ตราด 0 0 155 46 157 46 27 8
17 ตาก 0 0 408 53 331 43 36 5
18 นครนายก 0 0 134 50 133 50 1 0
19 นครปฐม 0 0 819 65 394 31 38 3
20 นครพนม 0 0 1,079 49 991 45 117 5
21 นครราชสีมา 0 0 3,622 50 3,234 45 319 4
22 นครศรีธรรมราช 0 0 800 43 955 51 113 6
23 นครสวรรค์ 0 0 1,288 52 1,109 45 61 2
24 นนทบุรี 0 0 232 45 267 52 17 3
25 นราธิวาส 0 0 648 35 660 35 555 30
26 น่าน 0 0 646 47 581 43 136 10
27 บึงกาฬ 0 0 581 51 527 46 35 3
28 บุรีรัมย์ 0 0 2,414 49 2,292 46 251 5
29 ปทุมธานี 0 0 404 48 419 50 20 2
30 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 406 51 326 41 65 8
31 ปราจีนบุรี 0 0 587 47 602 48 53 4
32 ปัตตานี 0 0 384 41 472 51 71 8
33 พระนครศรีอยุธยา 0 0 1,164 50 1,074 46 102 4
34 พะเยา 0 0 745 48 707 46 88 6
35 พังงา 0 0 81 34 131 55 27 11
36 พัทลุง 0 0 639 48 610 46 78 6
37 พิจิตร 0 0 824 51 730 45 70 4
38 พิษณุโลก 0 0 829 51 739 46 52 3
39 เพชรบุรี 0 0 669 56 463 39 58 5
40 เพชรบูรณ์ 0 0 1,338 54 1,109 45 45 2
41 แพร่ 0 0 293 49 273 46 32 5
42 ภูเก็ต 0 0 38 46 43 52 2 2
43 มหาสารคาม 0 0 1,891 49 1,804 47 155 4
44 มุกดาหาร 0 0 519 50 474 46 42 4
45 แม่ฮ่องสอน 0 0 298 51 253 43 36 6
46 ยโสธร 0 0 608 51 520 44 66 6
47 ยะลา 0 0 378 48 362 46 54 7
48 ร้อยเอ็ด 0 0 2,415 49 2,221 45 302 6
49 ระนอง 0 0 113 36 181 58 20 6
50 ระยอง 0 0 208 41 250 50 44 9
51 ราชบุรี 0 0 904 50 787 44 106 6
52 ลพบุรี 0 0 949 51 813 44 87 5
53 ลำปาง 0 0 775 49 710 45 103 6
54 ลำพูน 0 0 559 51 490 44 54 5
55 เลย 0 0 896 52 756 44 68 4
56 ศรีสะเกษ 0 0 2,173 50 1,963 45 190 4
57 สกลนคร 0 0 1,420 50 1,276 45 148 5
58 สงขลา 0 0 885 49 827 46 80 4
59 สตูล 0 0 244 47 255 49 23 4
60 สมุทรปราการ 0 0 362 44 401 48 64 8
61 สมุทรสงคราม 0 0 276 49 247 44 43 8
62 สมุทรสาคร 0 0 241 53 194 42 24 5
63 สระแก้ว 0 0 672 50 624 47 39 3
64 สระบุรี 0 0 682 45 754 50 78 5
65 สิงห์บุรี 0 0 329 50 288 44 37 6
66 สุโขทัย 0 0 780 52 647 43 72 5
67 สุพรรณบุรี 0 0 699 50 614 44 85 6
68 สุราษฎร์ธานี 0 0 607 36 956 57 101 6
69 สุรินทร์ 0 0 1,836 49 1,681 45 231 6
70 หนองคาย 0 0 702 47 675 46 102 7
71 หนองบัวลำภู 0 0 548 51 499 46 31 3
72 อ่างทอง 0 0 501 52 400 42 61 6
73 อำนาจเจริญ 0 0 342 49 317 46 36 5
74 อุดรธานี 0 0 1,899 52 1,649 45 125 3
75 อุตรดิตถ์ 0 0 621 51 567 46 35 3
76 อุทัยธานี 0 0 590 50 578 49 10 1
77 อุบลราชธานี 0 0 2,652 51 2,296 44 248 5
รวม 0   64,593   60,069   6,840