รายงาน ส่วนที่ 3 การจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาสุขภาพ ( หมู่บ้านได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพจาก เทศบาล/อบต. ) รายจังหวัด
 
ที่ จังหวัด
หมู่บ้านได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพจาก เทศบาล/อบต.
ไม่ได้รับการสนับสนุน ได้รับการสนับสนุน
ไม่ผ่านชุมชน ผ่านชุมชน
ผ่าน น้อยกว่า 10000 บาท 10000 บาท มากกว่า 10000 บาท
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 กำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 จันทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ชัยนาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ชัยภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ชุมพร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 เชียงราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ตราด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ตาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 นครนายก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 นครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 นครพนม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 นครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 นราธิวาส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 น่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 บึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ปทุมธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 พระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 พะเยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 พังงา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 พัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 พิจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 พิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 เพชรบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 เพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 แพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ภูเก็ต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 มหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 มุกดาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ยโสธร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 ระนอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ระยอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 ราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 ลำปาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ลำพูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 เลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 ศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 สตูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 สมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 สมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 สมุทรสาคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 สระแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 สระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 สิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 สุโขทัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 สุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 หนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 หนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 อ่างทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 อำนาจเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 อุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 อุทัยธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 อุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0   0   0   0   0   0