รายงาน การมีทีมสุขภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพของชุมชนที่หลากหลายรายจังหวัด
 
ที่ จังหวัด
มีทีมสุขภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพของชุมชนที่หลากหลาย
มีเพียงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพตามแผนงานพัฒนาสุขภาพในหมู่บ้าน มีกลุ่ม อสม. ร่วมกับ สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบจัดการสุขภาพในหมู่บ้าน มีกลุ่มภาคีเครือข่ายองค์กรต่างๆในชุมชนร่วมกับ อสม.(ทีมประชาคมในหมู่บ้าน) ร่วมกันผลักดันกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระบี่ 1 0 115 27 305 72
2 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 0
3 กาญจนบุรี 0 0 378 38 627 62
4 กาฬสินธุ์ 0 0 329 21 1,238 79
5 กำแพงเพชร 7 1 329 37 556 62
6 ขอนแก่น 1 0 426 18 2,000 82
7 จันทบุรี 0 0 236 32 500 68
8 ฉะเชิงเทรา 3 0 350 38 559 61
9 ชลบุรี 0 0 176 24 567 76
10 ชัยนาท 1 0 160 38 263 62
11 ชัยภูมิ 12 1 618 40 933 60
12 ชุมพร 1 0 247 36 442 64
13 เชียงราย 33 2 671 43 854 55
14 เชียงใหม่ 0 0 737 37 1,271 63
15 ตรัง 0 0 281 36 503 64
16 ตราด 0 0 122 58 89 42
17 ตาก 14 3 269 58 183 39
18 นครนายก 0 0 69 44 87 56
19 นครปฐม 11 1 620 67 301 32
20 นครพนม 0 0 264 24 848 76
21 นครราชสีมา 0 0 1,114 29 2,720 71
22 นครศรีธรรมราช 6 1 294 27 790 72
23 นครสวรรค์ 0 0 899 61 583 39
24 นนทบุรี 1 0 147 46 170 53
25 นราธิวาส 0 0 120 17 583 83
26 น่าน 9 1 212 31 460 68
27 บึงกาฬ 0 0 99 16 511 84
28 บุรีรัมย์ 0 0 582 23 1,946 77
29 ปทุมธานี 3 1 230 47 254 52
30 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 182 38 291 62
31 ปราจีนบุรี 7 1 212 30 477 69
32 ปัตตานี 5 1 184 34 349 65
33 พระนครศรีอยุธยา 1 0 718 52 670 48
34 พะเยา 0 0 149 19 643 81
35 พังงา 0 0 16 12 116 88
36 พัทลุง 0 0 192 27 511 73
37 พิจิตร 10 1 443 49 446 50
38 พิษณุโลก 3 0 377 43 495 57
39 เพชรบุรี 4 1 415 59 281 40
40 เพชรบูรณ์ 1 0 839 58 597 42
41 แพร่ 0 0 117 36 205 64
42 ภูเก็ต 0 0 10 20 40 80
43 มหาสารคาม 0 0 444 23 1,522 77
44 มุกดาหาร 0 0 185 34 366 66
45 แม่ฮ่องสอน 3 1 133 41 189 58
46 ยโสธร 2 0 255 40 373 59
47 ยะลา 0 0 138 31 301 69
48 ร้อยเอ็ด 0 0 553 23 1,890 77
49 ระนอง 0 0 21 11 170 89
50 ระยอง 0 0 118 45 145 55
51 ราชบุรี 0 0 375 37 634 63
52 ลพบุรี 16 1 507 47 545 51
53 ลำปาง 0 0 242 30 572 70
54 ลำพูน 0 0 142 25 433 75
55 เลย 0 0 210 23 716 77
56 ศรีสะเกษ 0 0 615 28 1,618 72
57 สกลนคร 0 0 405 28 1,058 72
58 สงขลา 9 1 309 31 673 68
59 สตูล 0 0 105 35 191 65
60 สมุทรปราการ 0 0 208 42 293 58
61 สมุทรสงคราม 4 1 102 35 185 64
62 สมุทรสาคร 0 0 71 24 224 76
63 สระแก้ว 0 0 203 29 493 71
64 สระบุรี 17 2 410 44 504 54
65 สิงห์บุรี 12 3 160 47 172 50
66 สุโขทัย 2 0 320 39 490 60
67 สุพรรณบุรี 3 0 273 36 483 64
68 สุราษฎร์ธานี 3 0 356 34 701 66
69 สุรินทร์ 1 0 465 24 1,479 76
70 หนองคาย 0 0 182 25 547 75
71 หนองบัวลำภู 0 0 130 23 433 77
72 อ่างทอง 0 0 246 45 296 55
73 อำนาจเจริญ 0 0 44 13 301 87
74 อุดรธานี 16 1 464 24 1,487 76
75 อุตรดิตถ์ 0 0 302 48 330 52
76 อุทัยธานี 0 0 125 20 510 80
77 อุบลราชธานี 1 0 861 31 1,904 69
รวม 223   23,627   47,492