รายงาน ส่วนที่ 1 การมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน ( การจัดการเวทีการประชุมองค์กร อสม. ) รายจังหวัด
 
ที่ จังหวัด
การจัดเวทีการประชุมขององค์กร อสม.
เจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนดเวทีและวาระการประชุม อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นผู้กำหนดเวทีและวาระการประชุม อสม. และภาคีเครือข่าย เป็นผู้กำหนดเวทีและวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระบี่ 0 0 114 27 305 73
2 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 0
3 กาญจนบุรี 0 0 364 36 644 64
4 กาฬสินธุ์ 0 0 344 22 1,227 78
5 กำแพงเพชร 3 0 329 37 561 63
6 ขอนแก่น 0 0 472 19 1,971 81
7 จันทบุรี 0 0 245 33 496 67
8 ฉะเชิงเทรา 4 0 376 41 541 59
9 ชลบุรี 0 0 171 23 576 77
10 ชัยนาท 1 0 160 37 267 62
11 ชัยภูมิ 4 0 604 39 955 61
12 ชุมพร 1 0 220 32 477 68
13 เชียงราย 4 0 687 44 872 56
14 เชียงใหม่ 0 0 804 40 1,214 60
15 ตรัง 0 0 296 38 492 62
16 ตราด 0 0 134 63 78 37
17 ตาก 8 2 284 61 172 37
18 นครนายก 0 0 62 41 90 59
19 นครปฐม 5 1 637 68 290 31
20 นครพนม 0 0 291 26 823 74
21 นครราชสีมา 0 0 1,063 28 2,790 72
22 นครศรีธรรมราช 3 0 303 28 790 72
23 นครสวรรค์ 0 0 989 66 499 34
24 นนทบุรี 0 0 138 43 181 57
25 นราธิวาส 0 0 117 17 592 83
26 น่าน 5 1 214 31 464 68
27 บึงกาฬ 3 0 99 16 511 83
28 บุรีรัมย์ 0 0 560 22 1,972 78
29 ปทุมธานี 2 0 236 48 252 51
30 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 220 46 262 54
31 ปราจีนบุรี 0 0 193 27 511 73
32 ปัตตานี 1 0 197 36 344 63
33 พระนครศรีอยุธยา 2 0 715 51 683 49
34 พะเยา 0 0 138 17 659 83
35 พังงา 0 0 12 9 124 91
36 พัทลุง 0 0 221 31 493 69
37 พิจิตร 4 0 467 52 430 48
38 พิษณุโลก 6 1 367 42 510 58
39 เพชรบุรี 2 0 413 59 289 41
40 เพชรบูรณ์ 0 0 793 55 650 45
41 แพร่ 0 0 117 36 207 64
42 ภูเก็ต 0 0 2 4 50 96
43 มหาสารคาม 0 0 460 23 1,515 77
44 มุกดาหาร 1 0 193 35 360 65
45 แม่ฮ่องสอน 3 1 143 44 180 55
46 ยโสธร 4 1 254 40 383 60
47 ยะลา 0 0 137 31 303 69
48 ร้อยเอ็ด 0 0 587 24 1,871 76
49 ระนอง 0 0 19 10 173 90
50 ระยอง 0 0 108 41 155 59
51 ราชบุรี 0 0 392 39 623 61
52 ลพบุรี 9 1 500 47 561 52
53 ลำปาง 0 0 251 31 570 69
54 ลำพูน 0 0 177 31 401 69
55 เลย 0 0 235 25 694 75
56 ศรีสะเกษ 1 0 570 25 1,677 75
57 สกลนคร 0 0 412 28 1,063 72
58 สงขลา 0 0 300 30 692 70
59 สตูล 0 0 99 33 199 67
60 สมุทรปราการ 0 0 252 50 250 50
61 สมุทรสงคราม 4 1 108 37 183 62
62 สมุทรสาคร 0 0 100 34 194 66
63 สระแก้ว 0 0 166 24 532 76
64 สระบุรี 11 1 438 47 486 52
65 สิงห์บุรี 9 3 188 54 149 43
66 สุโขทัย 1 0 319 39 496 61
67 สุพรรณบุรี 0 0 276 36 484 64
68 สุราษฎร์ธานี 1 0 319 30 751 70
69 สุรินทร์ 1 0 451 23 1,502 77
70 หนองคาย 0 0 158 22 572 78
71 หนองบัวลำภู 0 0 115 20 449 80
72 อ่างทอง 0 0 224 41 318 59
73 อำนาจเจริญ 0 0 39 11 306 89
74 อุดรธานี 2 0 491 25 1,486 75
75 อุตรดิตถ์ 0 0 307 49 322 51
76 อุทัยธานี 0 0 126 20 510 80
77 อุบลราชธานี 0 0 844 30 1,933 70
รวม 105   23,926   47,657