จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ (อื่น ๆ ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ ( อื่น ๆ )
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
หมอดู
โต๊บูหลง
หมอตำแย/โต๊บิแด
หมองู
หมอดิน/เกษตรชีวะภาพ
สามารถใช้ยาสมุนไพรดูแลคนในครอบครัวได้
เป็นวิทยากรกระบวนการ
อื่น ๆ
 11  สมุทรปราการ  18
0   0
  0
  76
  853   80
  144
 12  นนทบุรี  4
0   2
  0
  28
  174   26
  77
 13  ปทุมธานี  5
0   1
  0
  8
  118   57
  225
 14  พระนครศรีอยุธยา  7
0   6
  3
  70
  155   18
  77
 15  อ่างทอง  0
0   1
  0
  79
  351   57
  74
 16  ลพบุรี  2
0   0
  0
  52
  321   30
  163
 17  สิงห์บุรี  0
0   0
  0
  6
  21   10
  20
 18  ชัยนาท  4
0   0
  0
  87
  494   49
  287
 19  สระบุรี  3
0   1
  0
  36
  409   28
  98
 20  ชลบุรี  3
0   0
  0
  7
  110   13
  26
 21  ระยอง  2
0   0
  1
  14
  931   28
  33
 22  จันทบุรี  2
0   0
  0
  2
  50   13
  6
 23  ตราด  4
0   1
  0
  18
  575   34
  152
 24  ฉะเชิงเทรา  0
0   0
  0
  11
  84   21
  88
 25  ปราจีนบุรี  1
0   0
  0
  6
  63   20
  25
 26  นครนายก  0
0   0
  0
  1
  170   10
  19
 27  สระแก้ว  4
0   1
  1
  34
  336   55
  160
 30  นครราชสีมา  18
0   5
  4
  215
  3,172   152
  1,360
 31  บุรีรัมย์  7
0   6
  1
  173
  1,835   100
  1,056
 32  สุรินทร์  12
0   17
  1
  403
  3,639   258
  1,471
 33  ศรีสะเกษ  4
0   0
  1
  196
  561   82
  453
 34  อุบลราชธานี  7
0   8
  3
  203
  1,380   114
  616
 35  ยโสธร  4
0   1
  1
  102
  843   80
  343
 36  ชัยภูมิ  4
0   3
  2
  153
  698   96
  361
 37  อำนาจเจริญ  4
1   2
  0
  89
  544   67
  153
 38  บึงกาฬ  2
0   2
  2
  45
  612   24
  120
 39  หนองบัวลำภู  2
0   0
  1
  70
  550   45
  181
 40  ขอนแก่น  8
0   7
  1
  120
  907   96
  312
 41  อุดรธานี  4
0   6
  0
  91
  1,176   126
  604
 42  เลย  4
0   7
  0
  108
  1,376   38
  341
 43  หนองคาย  7
0   5
  2
  33
  415   41
  201
 44  มหาสารคาม  14
0   3
  2
  214
  1,847   207
  1,074
 45  ร้อยเอ็ด  14
0   2
  1
  306
  1,916   222
  823
 46  กาฬสินธุ์  3
0   6
  1
  135
  1,327   283
  457
 47  สกลนคร  6
0   12
  1
  107
  480   98
  347
 48  นครพนม  2
0   6
  0
  92
  619   108
  348
 49  มุกดาหาร  3
0   2
  1
  37
  404   49
  235
 50  เชียงใหม่  14
0   7
  3
  183
  2,413   269
  888
 51  ลำพูน  0
0   0
  0
  8
  172   15
  105
 52  ลำปาง  14
0   2
  0
  125
  2,681   122
  1,207
 53  อุตรดิตถ์  1
0   1
  2
  113
  578   40
  123
 54  แพร่  2
0   0
  1
  39
  237   30
  153
 55  น่าน  3
0   11
  0
  193
  1,130   91
  268
 56  พะเยา  0
0   2
  0
  27
  462   23
  251
 57  เชียงราย  2
0   2
  0
  89
  969   65
  509
 58  แม่ฮ่องสอน  0
0   5
  1
  67
  199   51
  90
 60  นครสวรรค์  20
0   6
  5
  379
  2,592   218
  545
 61  อุทัยธานี  2
0   1
  1
  74
  565   53
  198
 62  กำแพงเพชร  6
0   3
  3
  126
  677   211
  335
 63  ตาก  2
0   52
  0
  44
  640   45
  265
 64  สุโขทัย  5
0   0
  2
  134
  839   51
  156
 65  พิษณุโลก  2
0   1
  1
  103
  317   93
  181
 66  พิจิตร  4
0   0
  0
  83
  341   71
  346
 67  เพชรบูรณ์  6
0   4
  0
  195
  790   113
  258
 70  ราชบุรี  4
0   1
  0
  43
  466   46
  229
 71  กาญจนบุรี  2
0   4
  0
  110
  470   93
  150
 72  สุพรรณบุรี  9
0   2
  3
  191
  1,476   110
  323
 73  นครปฐม  0
0   0
  0
  3
  11   5
  0
 74  สมุทรสาคร  1
0   0
  0
  17
  123   5
  8
 75  สมุทรสงคราม  0
0   0
  0
  19
  26   21
  37
 76  เพชรบุรี  2
0   0
  0
  35
  178   31
  165
 77  ประจวบคีรีขันธ์  3
0   1
  0
  14
  227   28
  119
 80  นครศรีธรรมราช  13
0   6
  3
  103
  800   94
  329
 81  กระบี่  0
0   0
  0
  8
  228   30
  63
 82  พังงา  0
0   0
  0
  18
  89   22
  28
 83  ภูเก็ต  0
0   1
  0
  2
  37   8
  16
 84  สุราษฎร์ธานี  13
0   6
  4
  52
  1,027   108
  382
 85  ระนอง  3
1   1
  1
  23
  202   29
  45
 86  ชุมพร  6
0   2
  2
  42
  505   50
  281
 90  สงขลา  11
0   5
  3
  154
  808   107
  330
 91  สตูล  0
0   0
  1
  8
  109   23
  62
 92  ตรัง  2
0   2
  2
  13
  96   26
  41
 93  พัทลุง  11
0   0
  0
  65
  311   58
  108
 94  ปัตตานี  2
0   5
  0
  16
  318   54
  144
 95  ยะลา  2
1   6
  0
  16
  333   50
  138
 96  นราธิวาส  0
0   7
  1
  12
  320   26
  236