จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ (อื่น ๆ ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ ( อื่น ๆ )
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
หมอดู
โต๊บูหลง
หมอตำแย/โต๊บิแด
หมองู
หมอดิน/เกษตรชีวะภาพ
สามารถใช้ยาสมุนไพรดูแลคนในครอบครัวได้
เป็นวิทยากรกระบวนการ
อื่น ๆ
 11  สมุทรปราการ  18
0   0
  0
  76
  857   80
  144
 12  นนทบุรี  4
0   2
  0
  28
  174   26
  77
 13  ปทุมธานี  5
0   1
  0
  9
  119   58
  226
 14  พระนครศรีอยุธยา  6
0   6
  3
  70
  156   19
  77
 15  อ่างทอง  0
0   1
  0
  79
  351   57
  74
 16  ลพบุรี  2
0   0
  0
  52
  322   30
  164
 17  สิงห์บุรี  0
0   0
  0
  6
  21   10
  20
 18  ชัยนาท  4
0   0
  0
  90
  495   51
  289
 19  สระบุรี  4
0   1
  0
  37
  410   28
  98
 20  ชลบุรี  3
0   0
  0
  7
  110   14
  26
 21  ระยอง  2
0   0
  2
  15
  932   28
  40
 22  จันทบุรี  2
0   0
  0
  2
  50   13
  6
 23  ตราด  4
0   1
  0
  18
  575   34
  152
 24  ฉะเชิงเทรา  0
0   0
  0
  11
  84   21
  88
 25  ปราจีนบุรี  1
0   0
  0
  6
  63   20
  26
 26  นครนายก  0
0   0
  0
  1
  170   10
  19
 27  สระแก้ว  4
0   1
  1
  34
  337   56
  160
 30  นครราชสีมา  18
0   5
  4
  215
  3,172   152
  1,359
 31  บุรีรัมย์  7
0   6
  1
  202
  1,890   131
  1,062
 32  สุรินทร์  12
0   17
  1
  405
  3,654   261
  1,477
 33  ศรีสะเกษ  4
0   0
  1
  196
  561   82
  453
 34  อุบลราชธานี  8
0   8
  4
  203
  1,392   116
  626
 35  ยโสธร  4
0   1
  1
  102
  842   80
  342
 36  ชัยภูมิ  4
0   3
  3
  156
  719   97
  366
 37  อำนาจเจริญ  4
1   2
  0
  89
  546   67
  155
 38  บึงกาฬ  2
0   2
  2
  45
  611   24
  121
 39  หนองบัวลำภู  2
0   0
  1
  73
  556   45
  183
 40  ขอนแก่น  8
0   7
  1
  123
  912   96
  317
 41  อุดรธานี  4
0   6
  0
  92
  1,177   127
  604
 42  เลย  4
0   7
  0
  108
  1,376   38
  341
 43  หนองคาย  7
0   5
  2
  33
  415   42
  203
 44  มหาสารคาม  14
0   3
  2
  216
  1,851   209
  1,074
 45  ร้อยเอ็ด  14
0   2
  1
  306
  1,918   222
  826
 46  กาฬสินธุ์  3
0   6
  1
  136
  1,334   283
  464
 47  สกลนคร  6
0   12
  1
  107
  481   98
  347
 48  นครพนม  2
0   6
  0
  92
  621   109
  350
 49  มุกดาหาร  3
0   2
  1
  37
  404   50
  235
 50  เชียงใหม่  14
0   7
  3
  183
  2,413   269
  889
 51  ลำพูน  0
0   0
  0
  8
  172   15
  105
 52  ลำปาง  14
0   2
  0
  125
  2,689   122
  1,209
 53  อุตรดิตถ์  1
0   1
  2
  113
  582   40
  130
 54  แพร่  2
0   0
  1
  39
  237   30
  154
 55  น่าน  3
0   11
  0
  193
  1,132   91
  271
 56  พะเยา  0
0   2
  0
  27
  462   23
  251
 57  เชียงราย  2
0   2
  0
  89
  967   65
  510
 58  แม่ฮ่องสอน  0
0   5
  1
  67
  199   51
  90
 60  นครสวรรค์  20
0   6
  5
  379
  2,592   218
  545
 61  อุทัยธานี  2
0   1
  1
  74
  565   53
  199
 62  กำแพงเพชร  6
0   3
  3
  126
  677   211
  336
 63  ตาก  2
0   52
  0
  44
  639   45
  264
 64  สุโขทัย  5
0   0
  2
  135
  840   51
  156
 65  พิษณุโลก  2
0   1
  1
  103
  319   94
  182
 66  พิจิตร  4
0   0
  0
  83
  341   71
  346
 67  เพชรบูรณ์  6
0   4
  0
  196
  802   113
  265
 70  ราชบุรี  4
0   1
  0
  43
  466   46
  229
 71  กาญจนบุรี  2
0   4
  0
  107
  467   89
  152
 72  สุพรรณบุรี  9
0   2
  3
  191
  1,476   112
  323
 73  นครปฐม  0
0   0
  0
  3
  11   5
  0
 74  สมุทรสาคร  1
0   0
  0
  17
  123   5
  8
 75  สมุทรสงคราม  0
0   0
  0
  19
  26   20
  36
 76  เพชรบุรี  2
0   0
  0
  35
  181   31
  165
 77  ประจวบคีรีขันธ์  3
0   1
  0
  16
  228   28
  119
 80  นครศรีธรรมราช  13
0   6
  3
  103
  805   96
  333
 81  กระบี่  0
0   0
  0
  7
  228   30
  63
 82  พังงา  0
0   0
  0
  18
  89   22
  28
 83  ภูเก็ต  0
0   1
  0
  2
  37   8
  16
 84  สุราษฎร์ธานี  12
0   6
  4
  57
  1,096   109
  396
 85  ระนอง  3
1   1
  1
  23
  202   29
  45
 86  ชุมพร  6
0   2
  2
  42
  505   50
  281
 90  สงขลา  11
0   5
  3
  154
  808   108
  331
 91  สตูล  0
0   0
  1
  8
  109   23
  62
 92  ตรัง  2
0   2
  2
  13
  96   26
  41
 93  พัทลุง  11
0   0
  0
  66
  311   58
  115
 94  ปัตตานี  2
0   5
  0
  16
  318   54
  144
 95  ยะลา  2
1   6
  0
  16
  333   50
  138
 96  นราธิวาส  0
0   7
  1
  11
  317   26
  234