จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ (อื่น ๆ ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ ( อื่น ๆ )
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
หมอดู
โต๊บูหลง
หมอตำแย/โต๊บิแด
หมองู
หมอดิน/เกษตรชีวะภาพ
สามารถใช้ยาสมุนไพรดูแลคนในครอบครัวได้
เป็นวิทยากรกระบวนการ
อื่น ๆ
 11  สมุทรปราการ  18
0   0
  0
  76
  854   80
  144
 12  นนทบุรี  4
0   2
  0
  28
  174   26
  77
 13  ปทุมธานี  5
0   1
  0
  8
  114   57
  222
 14  พระนครศรีอยุธยา  7
0   6
  3
  69
  153   18
  72
 15  อ่างทอง  0
0   1
  0
  69
  334   45
  67
 16  ลพบุรี  2
0   0
  0
  52
  320   30
  162
 17  สิงห์บุรี  0
0   0
  0
  5
  13   8
  19
 18  ชัยนาท  4
0   0
  0
  86
  470   48
  285
 19  สระบุรี  3
0   1
  0
  36
  408   29
  99
 20  ชลบุรี  3
0   0
  0
  7
  110   12
  24
 21  ระยอง  2
0   0
  1
  14
  931   28
  33
 22  จันทบุรี  2
0   0
  0
  2
  50   12
  6
 23  ตราด  4
0   1
  0
  18
  575   34
  152
 24  ฉะเชิงเทรา  0
0   0
  0
  11
  84   21
  86
 25  ปราจีนบุรี  1
0   0
  0
  3
  59   19
  24
 26  นครนายก  0
0   0
  0
  1
  170   10
  19
 27  สระแก้ว  4
0   1
  1
  32
  318   54
  150
 30  นครราชสีมา  18
0   5
  4
  215
  3,172   152
  1,359
 31  บุรีรัมย์  7
0   6
  1
  172
  1,834   99
  1,056
 32  สุรินทร์  12
0   17
  1
  403
  3,632   258
  1,467
 33  ศรีสะเกษ  4
0   0
  1
  196
  474   78
  367
 34  อุบลราชธานี  7
0   8
  3
  204
  1,381   114
  608
 35  ยโสธร  3
0   1
  1
  96
  795   84
  299
 36  ชัยภูมิ  4
0   3
  2
  153
  695   96
  360
 37  อำนาจเจริญ  4
1   2
  0
  89
  543   67
  153
 38  บึงกาฬ  2
0   2
  2
  44
  614   24
  115
 39  หนองบัวลำภู  2
0   0
  1
  69
  549   44
  178
 40  ขอนแก่น  6
0   6
  1
  94
  669   80
  204
 41  อุดรธานี  4
0   6
  0
  91
  1,176   125
  604
 42  เลย  4
0   7
  0
  108
  1,374   37
  340
 43  หนองคาย  7
0   5
  2
  33
  413   40
  200
 44  มหาสารคาม  13
0   3
  2
  210
  1,831   203
  1,045
 45  ร้อยเอ็ด  14
0   2
  1
  306
  1,885   220
  815
 46  กาฬสินธุ์  3
0   6
  1
  130
  1,271   281
  449
 47  สกลนคร  6
0   12
  1
  108
  480   97
  348
 48  นครพนม  2
0   6
  0
  91
  619   107
  344
 49  มุกดาหาร  3
0   2
  1
  34
  339   50
  226
 50  เชียงใหม่  14
0   7
  3
  183
  2,413   269
  887
 51  ลำพูน  0
0   0
  0
  8
  172   14
  105
 52  ลำปาง  14
0   2
  0
  125
  2,661   122
  1,207
 53  อุตรดิตถ์  1
0   1
  2
  113
  578   40
  117
 54  แพร่  2
0   0
  1
  39
  236   29
  151
 55  น่าน  3
0   11
  0
  193
  1,129   90
  264
 56  พะเยา  0
0   2
  0
  27
  462   23
  251
 57  เชียงราย  2
0   2
  0
  86
  912   64
  508
 58  แม่ฮ่องสอน  0
0   5
  1
  67
  199   51
  89
 60  นครสวรรค์  20
0   6
  5
  378
  2,591   217
  545
 61  อุทัยธานี  2
0   1
  1
  74
  565   53
  198
 62  กำแพงเพชร  6
0   3
  3
  126
  676   211
  335
 63  ตาก  2
0   52
  0
  43
  632   45
  264
 64  สุโขทัย  5
0   0
  2
  134
  839   51
  156
 65  พิษณุโลก  1
0   1
  1
  100
  306   91
  175
 66  พิจิตร  4
0   0
  0
  83
  338   71
  346
 67  เพชรบูรณ์  6
0   4
  0
  195
  787   113
  258
 70  ราชบุรี  4
0   1
  0
  43
  458   46
  229
 71  กาญจนบุรี  2
0   4
  0
  108
  459   89
  144
 72  สุพรรณบุรี  9
0   2
  3
  189
  1,464   109
  322
 73  นครปฐม  0
0   0
  0
  2
  11   4
  0
 74  สมุทรสาคร  1
0   0
  0
  17
  123   5
  8
 75  สมุทรสงคราม  0
0   0
  0
  19
  26   21
  37
 76  เพชรบุรี  2
0   0
  0
  35
  178   31
  165
 77  ประจวบคีรีขันธ์  3
0   1
  0
  14
  227   28
  119
 80  นครศรีธรรมราช  13
0   6
  3
  103
  799   92
  326
 81  กระบี่  0
0   0
  0
  8
  220   30
  63
 82  พังงา  0
0   0
  0
  18
  91   22
  28
 83  ภูเก็ต  0
0   1
  0
  2
  36   7
  14
 84  สุราษฎร์ธานี  13
0   6
  4
  49
  1,021   105
  377
 85  ระนอง  3
1   1
  1
  23
  201   29
  45
 86  ชุมพร  6
0   2
  1
  39
  478   46
  281
 90  สงขลา  10
0   2
  3
  89
  631   84
  186
 91  สตูล  0
0   0
  1
  8
  107   23
  62
 92  ตรัง  2
0   2
  2
  12
  86   22
  34
 93  พัทลุง  10
0   0
  0
  62
  268   53
  108
 94  ปัตตานี  2
0   5
  0
  16
  315   54
  143
 95  ยะลา  2
1   6
  0
  16
  332   50
  137
 96  นราธิวาส  0
0   5
  1
  12
  304   20
  225