จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ (อื่น ๆ ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ ( อื่น ๆ )
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
หมอดู
โต๊บูหลง
หมอตำแย/โต๊บิแด
หมองู
หมอดิน/เกษตรชีวะภาพ
สามารถใช้ยาสมุนไพรดูแลคนในครอบครัวได้
เป็นวิทยากรกระบวนการ
อื่น ๆ
 11  สมุทรปราการ  18
0   0
  0
  80
  925   84
  159
 12  นนทบุรี  4
0   2
  1
  29
  189   29
  80
 13  ปทุมธานี  7
0   1
  0
  7
  120   58
  228
 14  พระนครศรีอยุธยา  6
0   6
  3
  69
  153   18
  70
 15  อ่างทอง  0
0   1
  0
  69
  334   44
  67
 16  ลพบุรี  2
0   0
  0
  52
  319   30
  156
 17  สิงห์บุรี  0
0   0
  0
  5
  13   8
  19
 18  ชัยนาท  4
0   0
  0
  85
  464   39
  275
 19  สระบุรี  3
0   1
  0
  35
  346   28
  99
 20  ชลบุรี  3
0   0
  0
  7
  110   12
  21
 21  ระยอง  2
0   0
  1
  13
  930   27
  28
 22  จันทบุรี  2
0   0
  0
  2
  49   12
  4
 23  ตราด  3
0   1
  0
  17
  571   33
  149
 24  ฉะเชิงเทรา  0
0   0
  0
  11
  84   21
  86
 25  ปราจีนบุรี  1
0   0
  0
  3
  58   19
  23
 26  นครนายก  0
0   0
  0
  1
  170   10
  19
 27  สระแก้ว  4
0   1
  1
  32
  309   49
  150
 30  นครราชสีมา  19
0   5
  4
  216
  3,190   152
  1,373
 31  บุรีรัมย์  7
0   6
  1
  172
  1,835   99
  1,056
 32  สุรินทร์  12
0   17
  1
  388
  3,508   250
  1,467
 33  ศรีสะเกษ  4
0   0
  1
  197
  474   78
  366
 34  อุบลราชธานี  7
0   8
  3
  202
  1,354   111
  600
 35  ยโสธร  3
0   1
  1
  96
  795   84
  299
 36  ชัยภูมิ  4
0   3
  2
  153
  688   94
  358
 37  อำนาจเจริญ  4
1   2
  0
  88
  538   67
  153
 38  บึงกาฬ  2
0   2
  2
  44
  614   24
  115
 39  หนองบัวลำภู  2
0   0
  1
  60
  502   29
  135
 40  ขอนแก่น  6
0   6
  1
  93
  662   74
  201
 41  อุดรธานี  4
0   6
  0
  90
  1,176   125
  603
 42  เลย  4
0   7
  0
  108
  1,371   37
  340
 43  หนองคาย  7
0   5
  2
  32
  410   41
  198
 44  มหาสารคาม  11
0   3
  2
  206
  1,820   200
  1,038
 45  ร้อยเอ็ด  14
0   2
  1
  306
  1,883   222
  816
 46  กาฬสินธุ์  3
0   6
  1
  129
  1,269   275
  442
 47  สกลนคร  6
0   12
  1
  107
  481   96
  347
 48  นครพนม  2
0   6
  0
  91
  609   101
  344
 49  มุกดาหาร  3
0   2
  1
  34
  340   51
  226
 50  เชียงใหม่  14
0   7
  3
  176
  2,395   262
  831
 51  ลำพูน  0
0   0
  0
  8
  172   12
  105
 52  ลำปาง  14
0   2
  0
  124
  2,663   122
  1,212
 53  อุตรดิตถ์  1
0   1
  2
  113
  575   40
  105
 54  แพร่  2
0   0
  1
  36
  229   29
  144
 55  น่าน  3
0   11
  0
  191
  1,133   89
  257
 56  พะเยา  0
0   2
  0
  26
  461   23
  251
 57  เชียงราย  2
0   2
  0
  86
  915   63
  504
 58  แม่ฮ่องสอน  0
0   5
  1
  67
  199   50
  89
 60  นครสวรรค์  20
0   6
  5
  374
  2,592   217
  545
 61  อุทัยธานี  2
0   1
  1
  76
  567   53
  199
 62  กำแพงเพชร  6
0   3
  3
  126
  675   211
  335
 63  ตาก  2
0   52
  0
  43
  572   41
  195
 64  สุโขทัย  5
0   0
  2
  133
  836   50
  156
 65  พิษณุโลก  1
0   1
  1
  100
  305   89
  174
 66  พิจิตร  4
0   0
  0
  80
  326   69
  342
 67  เพชรบูรณ์  6
0   4
  0
  195
  792   113
  258
 70  ราชบุรี  4
0   1
  0
  43
  454   46
  226
 71  กาญจนบุรี  2
0   4
  0
  108
  458   89
  144
 72  สุพรรณบุรี  9
0   2
  3
  190
  1,462   108
  323
 73  นครปฐม  0
0   0
  0
  2
  11   4
  0
 74  สมุทรสาคร  1
0   0
  0
  17
  123   5
  8
 75  สมุทรสงคราม  0
0   0
  0
  19
  26   20
  37
 76  เพชรบุรี  2
0   0
  0
  34
  178   30
  165
 77  ประจวบคีรีขันธ์  3
0   1
  0
  14
  227   28
  118
 80  นครศรีธรรมราช  13
0   6
  3
  99
  792   86
  319
 81  กระบี่  0
0   0
  0
  8
  219   30
  63
 82  พังงา  0
0   0
  0
  18
  91   22
  27
 83  ภูเก็ต  0
0   1
  0
  2
  30   6
  14
 84  สุราษฎร์ธานี  12
0   6
  4
  47
  989   104
  376
 85  ระนอง  3
1   1
  1
  23
  199   29
  45
 86  ชุมพร  6
0   2
  1
  39
  476   44
  280
 90  สงขลา  10
0   2
  3
  89
  628   83
  186
 91  สตูล  0
0   0
  1
  8
  106   23
  62
 92  ตรัง  2
0   2
  2
  12
  84   21
  22
 93  พัทลุง  10
0   0
  0
  62
  268   51
  108
 94  ปัตตานี  2
0   5
  0
  16
  315   52
  142
 95  ยะลา  2
1   6
  0
  16
  332   50
  137
 96  นราธิวาส  0
0   5
  1
  12
  304   20
  225