จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ (อื่น ๆ ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ ( อื่น ๆ )
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
หมอดู
โต๊บูหลง
หมอตำแย/โต๊บิแด
หมองู
หมอดิน/เกษตรชีวะภาพ
สามารถใช้ยาสมุนไพรดูแลคนในครอบครัวได้
เป็นวิทยากรกระบวนการ
อื่น ๆ
 11  สมุทรปราการ  18
0   0
  0
  80
  925   84
  159
 12  นนทบุรี  4
0   2
  1
  29
  189   29
  80
 13  ปทุมธานี  7
0   1
  0
  8
  123   59
  228
 14  พระนครศรีอยุธยา  7
0   6
  3
  69
  153   18
  72
 15  อ่างทอง  0
0   1
  0
  69
  334   44
  67
 16  ลพบุรี  2
0   0
  0
  52
  320   30
  156
 17  สิงห์บุรี  0
0   0
  0
  5
  13   8
  19
 18  ชัยนาท  4
0   0
  0
  86
  470   48
  286
 19  สระบุรี  3
0   1
  0
  35
  346   28
  99
 20  ชลบุรี  3
0   0
  0
  7
  110   12
  24
 21  ระยอง  2
0   0
  1
  14
  931   28
  32
 22  จันทบุรี  2
0   0
  0
  2
  49   12
  4
 23  ตราด  4
0   1
  0
  18
  576   34
  152
 24  ฉะเชิงเทรา  0
0   0
  0
  11
  84   21
  86
 25  ปราจีนบุรี  1
0   0
  0
  3
  59   19
  24
 26  นครนายก  0
0   0
  0
  1
  170   10
  19
 27  สระแก้ว  4
0   1
  1
  32
  316   51
  150
 30  นครราชสีมา  19
0   5
  4
  216
  3,190   152
  1,373
 31  บุรีรัมย์  7
0   6
  1
  172
  1,835   99
  1,056
 32  สุรินทร์  12
0   17
  1
  402
  3,702   259
  1,474
 33  ศรีสะเกษ  4
0   0
  1
  197
  474   78
  367
 34  อุบลราชธานี  7
0   8
  3
  204
  1,380   114
  607
 35  ยโสธร  3
0   1
  1
  96
  795   84
  299
 36  ชัยภูมิ  4
0   3
  2
  153
  695   95
  359
 37  อำนาจเจริญ  4
1   2
  0
  89
  542   67
  153
 38  บึงกาฬ  2
0   2
  2
  44
  614   24
  115
 39  หนองบัวลำภู  2
0   0
  1
  66
  505   30
  138
 40  ขอนแก่น  6
0   6
  1
  94
  668   77
  201
 41  อุดรธานี  4
0   6
  0
  91
  1,176   125
  605
 42  เลย  4
0   7
  0
  108
  1,374   37
  340
 43  หนองคาย  7
0   5
  2
  32
  413   41
  200
 44  มหาสารคาม  12
0   3
  2
  207
  1,824   203
  1,041
 45  ร้อยเอ็ด  14
0   2
  1
  305
  1,887   223
  816
 46  กาฬสินธุ์  3
0   6
  1
  129
  1,268   280
  448
 47  สกลนคร  6
0   12
  1
  107
  481   96
  348
 48  นครพนม  2
0   6
  0
  91
  618   107
  344
 49  มุกดาหาร  3
0   2
  1
  34
  340   51
  226
 50  เชียงใหม่  14
0   7
  3
  183
  2,414   268
  885
 51  ลำพูน  0
0   0
  0
  8
  172   12
  105
 52  ลำปาง  14
0   2
  0
  126
  2,663   122
  1,212
 53  อุตรดิตถ์  1
0   1
  2
  113
  577   40
  105
 54  แพร่  2
0   0
  1
  37
  236   29
  145
 55  น่าน  3
0   11
  0
  193
  1,134   90
  262
 56  พะเยา  0
0   2
  0
  27
  462   23
  251
 57  เชียงราย  2
0   2
  0
  86
  915   64
  508
 58  แม่ฮ่องสอน  0
0   5
  1
  67
  199   51
  89
 60  นครสวรรค์  20
0   6
  5
  378
  2,593   217
  545
 61  อุทัยธานี  2
0   1
  1
  76
  566   53
  199
 62  กำแพงเพชร  6
0   3
  3
  126
  676   211
  335
 63  ตาก  2
0   52
  0
  43
  575   41
  199
 64  สุโขทัย  5
0   0
  2
  134
  839   51
  156
 65  พิษณุโลก  1
0   1
  1
  100
  306   91
  176
 66  พิจิตร  4
0   0
  0
  83
  338   71
  346
 67  เพชรบูรณ์  6
0   4
  0
  196
  801   113
  259
 70  ราชบุรี  4
0   1
  0
  43
  458   46
  230
 71  กาญจนบุรี  2
0   4
  0
  108
  458   89
  144
 72  สุพรรณบุรี  9
0   2
  3
  190
  1,463   108
  323
 73  นครปฐม  0
0   0
  0
  2
  11   4
  0
 74  สมุทรสาคร  1
0   0
  0
  17
  123   5
  8
 75  สมุทรสงคราม  0
0   0
  0
  19
  26   21
  37
 76  เพชรบุรี  2
0   0
  0
  35
  178   31
  165
 77  ประจวบคีรีขันธ์  3
0   1
  0
  14
  227   28
  119
 80  นครศรีธรรมราช  13
0   6
  3
  99
  791   86
  318
 81  กระบี่  0
0   0
  0
  9
  219   31
  63
 82  พังงา  0
0   0
  0
  18
  91   22
  28
 83  ภูเก็ต  0
0   1
  0
  2
  30   6
  14
 84  สุราษฎร์ธานี  12
0   6
  4
  48
  1,020   105
  377
 85  ระนอง  3
1   1
  1
  23
  199   29
  45
 86  ชุมพร  6
0   2
  1
  39
  476   46
  281
 90  สงขลา  10
0   2
  3
  89
  629   83
  186
 91  สตูล  0
0   0
  1
  8
  107   23
  62
 92  ตรัง  2
0   2
  2
  12
  85   21
  23
 93  พัทลุง  10
0   0
  0
  62
  269   52
  108
 94  ปัตตานี  2
0   5
  0
  16
  315   54
  144
 95  ยะลา  2
1   6
  0
  16
  332   50
  137
 96  นราธิวาส  0
0   5
  1
  12
  304   20
  225