จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ (เกี่ยวกับการรักษา) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ (เกี่ยวกับการรักษา)
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
หมอยาสมุนไพร
หมอนวด/หมอจับเส้น
หมอเป่า
หมอส่อง
หมอขวัญ
หมอเสี่ยงทาย
หมอแคน
หมอเยา
หมอกระดูก หมอธรรม
หมอซาง
 11  สมุทรปราการ  63
  173
  4
  0
  1
  2
  0
  0
3 0   0
 12  นนทบุรี  14
  29
  1
  0
  4
  0
  0
  0
0 0   1
 13  ปทุมธานี  10
  38
  0
  0
  3
  0
  0
  0
0 4   0
 14  พระนครศรีอยุธยา  27
  52
  13
  0
  4
  3
  0
  1
3 2   7
 15  อ่างทอง  16
  55
  1
  0
  2
  0
  0
  0
0 0   1
 16  ลพบุรี  24
  74
  10
  0
  2
  0
  0
  0
2 0   1
 17  สิงห์บุรี  2
  9
  1
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 18  ชัยนาท  32
  54
  5
  0
  2
  0
  0
  0
2 2   1
 19  สระบุรี  15
  47
  3
  0
  0
  0
  0
  0
1 0   0
 20  ชลบุรี  6
  16
  0
  0
  0
  0
  0
  0
0 2   0
 21  ระยอง  11
  34
  1
  0
  1
  0
  0
  0
1 0   0
 22  จันทบุรี  10
  16
  0
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 23  ตราด  17
  42
  2
  0
  0
  0
  0
  0
0 1   1
 24  ฉะเชิงเทรา  9
  12
  1
  0
  0
  0
  0
  0
2 0   0
 25  ปราจีนบุรี  5
  13
  0
  0
  2
  1
  0
  0
0 0   0
 26  นครนายก  6
  7
  2
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 27  สระแก้ว  29
  58
  4
  0
  13
  5
  1
  1
1 0   1
 30  นครราชสีมา  156
  330
  24
  0
  14
  1
  4
  7
7 7   1
 31  บุรีรัมย์  80
  168
  18
  1
  10
  2
  0
  0
6 5   1
 32  สุรินทร์  187
  290
  34
  6
  29
  4
  6
  5
6 8   4
 33  ศรีสะเกษ  85
  79
  14
  1
  13
  0
  1
  30
8 10   0
 34  อุบลราชธานี  173
  214
  62
  3
  16
  13
  8
  1
8 10   2
 35  ยโสธร  70
  87
  8
  0
  7
  1
  7
  0
2 3   0
 36  ชัยภูมิ  52
  116
  22
  3
  6
  1
  3
  3
1 5   0
 37  อำนาจเจริญ  32
  56
  8
  1
  2
  1
  1
  1
1 1   0
 38  บึงกาฬ  45
  41
  10
  1
  3
  1
  4
  2
1 2   4
 39  หนองบัวลำภู  36
  87
  16
  0
  4
  0
  4
  2
0 1   0
 40  ขอนแก่น  92
  242
  36
  2
  16
  1
  4
  2
2 16   3
 41  อุดรธานี  61
  133
  26
  2
  5
  2
  5
  0
1 1   1
 42  เลย  56
  120
  48
  4
  10
  3
  3
  2
4 4   0
 43  หนองคาย  28
  153
  8
  2
  5
  1
  3
  1
2 2   1
 44  มหาสารคาม  189
  371
  41
  1
  17
  3
  12
  0
2 15   3
 45  ร้อยเอ็ด  168
  380
  46
  4
  24
  3
  14
  0
8 8   1
 46  กาฬสินธุ์  132
  266
  26
  0
  7
  1
  11
  4
3 3   2
 47  สกลนคร  73
  103
  26
  2
  10
  2
  12
  15
4 2   2
 48  นครพนม  89
  47
  7
  2
  10
  1
  2
  10
1 4   0
 49  มุกดาหาร  17
  27
  10
  0
  2
  0
  0
  1
1 1   1
 50  เชียงใหม่  196
  362
  49
  4
  16
  3
  3
  3
1 8   1
 51  ลำพูน  1
  8
  0
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 52  ลำปาง  122
  215
  27
  0
  13
  9
  0
  2
3 1   1
 53  อุตรดิตถ์  24
  46
  15
  0
  4
  2
  0
  0
2 0   0
 54  แพร่  13
  50
  6
  1
  2
  1
  0
  0
1 0   0
 55  น่าน  86
  242
  31
  1
  30
  3
  2
  0
0 7   0
 56  พะเยา  12
  30
  7
  0
  13
  0
  0
  0
0 1   0
 57  เชียงราย  82
  115
  42
  1
  20
  1
  1
  0
3 5   1
 58  แม่ฮ่องสอน  35
  34
  4
  0
  1
  3
  0
  0
0 2   0
 60  นครสวรรค์  265
  328
  41
  1
  5
  4
  8
  1
5 11   6
 61  อุทัยธานี  34
  72
  10
  1
  1
  0
  0
  0
2 0   3
 62  กำแพงเพชร  56
  78
  30
  1
  4
  0
  9
  2
4 4   1
 63  ตาก  42
  80
  13
  0
  4
  0
  0
  1
3 2   0
 64  สุโขทัย  36
  70
  32
  1
  3
  1
  0
  1
2 0   3
 65  พิษณุโลก  32
  70
  8
  0
  10
  3
  1
  0
1 3   0
 66  พิจิตร  33
  69
  18
  1
  5
  5
  1
  0
2 1   1
 67  เพชรบูรณ์  45
  87
  24
  1
  4
  3
  1
  1
4 2   1
 70  ราชบุรี  25
  94
  6
  0
  1
  0
  0
  0
0 1   0
 71  กาญจนบุรี  25
  76
  3
  0
  3
  2
  0
  0
1 4   2
 72  สุพรรณบุรี  143
  236
  12
  0
  13
  1
  2
  0
6 2   7
 73  นครปฐม  0
  1
  0
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 74  สมุทรสาคร  9
  20
  0
  0
  2
  0
  1
  0
0 0   1
 75  สมุทรสงคราม  4
  16
  1
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 76  เพชรบุรี  11
  61
  2
  0
  1
  0
  0
  0
0 0   0
 77  ประจวบคีรีขันธ์  7
  27
  2
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   1
 80  นครศรีธรรมราช  37
  93
  2
  0
  6
  4
  0
  0
8 1   7
 81  กระบี่  9
  44
  1
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   1
 82  พังงา  6
  5
  0
  0
  1
  0
  0
  0
0 0   0
 83  ภูเก็ต  3
  11
  1
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 84  สุราษฎร์ธานี  54
  125
  9
  0
  3
  1
  0
  0
2 4   8
 85  ระนอง  9
  38
  5
  1
  1
  1
  1
  1
1 1   1
 86  ชุมพร  23
  72
  4
  0
  0
  1
  0
  0
2 0   2
 90  สงขลา  55
  141
  6
  0
  2
  2
  0
  0
5 5   2
 91  สตูล  8
  16
  1
  0
  0
  0
  0
  0
1 0   1
 92  ตรัง  3
  19
  0
  0
  1
  0
  0
  0
1 0   0
 93  พัทลุง  17
  86
  1
  0
  1
  0
  0
  0
0 0   1
 94  ปัตตานี  10
  38
  4
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 95  ยะลา  15
  63
  10
  1
  0
  1
  0
  0
2 1   0
 96  นราธิวาส  6
  27
  4
  0
  0
  0
  0
  0
2 0   0