จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ (เกี่ยวกับการรักษา) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ (เกี่ยวกับการรักษา)
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
หมอยาสมุนไพร
หมอนวด/หมอจับเส้น
หมอเป่า
หมอส่อง
หมอขวัญ
หมอเสี่ยงทาย
หมอแคน
หมอเยา
หมอกระดูก หมอธรรม
หมอซาง
 11  สมุทรปราการ  63
  173
  4
  0
  1
  2
  0
  0
3 0   0
 12  นนทบุรี  14
  29
  1
  0
  4
  0
  0
  0
0 0   1
 13  ปทุมธานี  10
  35
  0
  0
  3
  0
  0
  0
0 4   0
 14  พระนครศรีอยุธยา  26
  51
  13
  0
  4
  3
  0
  1
3 2   7
 15  อ่างทอง  15
  48
  0
  0
  2
  0
  0
  0
0 0   1
 16  ลพบุรี  24
  73
  10
  0
  2
  0
  0
  0
2 0   1
 17  สิงห์บุรี  1
  6
  0
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 18  ชัยนาท  27
  50
  5
  0
  2
  0
  0
  0
2 1   1
 19  สระบุรี  14
  45
  3
  0
  0
  0
  0
  0
1 0   0
 20  ชลบุรี  6
  15
  0
  0
  0
  0
  0
  0
0 2   0
 21  ระยอง  11
  32
  1
  0
  1
  0
  0
  0
1 0   0
 22  จันทบุรี  10
  15
  0
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 23  ตราด  17
  42
  2
  0
  0
  0
  0
  0
0 1   1
 24  ฉะเชิงเทรา  8
  12
  1
  0
  0
  0
  0
  0
2 0   0
 25  ปราจีนบุรี  5
  13
  0
  0
  2
  1
  0
  0
0 0   0
 26  นครนายก  6
  7
  2
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 27  สระแก้ว  25
  55
  4
  0
  13
  5
  1
  1
1 0   1
 30  นครราชสีมา  156
  330
  24
  0
  14
  1
  4
  7
7 7   1
 31  บุรีรัมย์  77
  162
  17
  1
  10
  2
  0
  0
6 5   1
 32  สุรินทร์  181
  290
  34
  6
  29
  4
  6
  5
6 8   4
 33  ศรีสะเกษ  85
  79
  14
  1
  13
  0
  1
  30
8 10   0
 34  อุบลราชธานี  169
  210
  62
  3
  15
  13
  8
  1
8 8   2
 35  ยโสธร  70
  83
  8
  0
  7
  1
  7
  0
2 2   0
 36  ชัยภูมิ  50
  107
  22
  3
  6
  1
  3
  3
1 5   0
 37  อำนาจเจริญ  32
  55
  8
  1
  2
  1
  1
  1
1 1   0
 38  บึงกาฬ  44
  43
  11
  1
  3
  1
  4
  2
1 2   4
 39  หนองบัวลำภู  35
  85
  16
  0
  4
  0
  4
  2
0 1   0
 40  ขอนแก่น  91
  242
  35
  2
  16
  1
  4
  2
2 16   3
 41  อุดรธานี  61
  134
  26
  2
  5
  2
  5
  0
1 1   1
 42  เลย  56
  120
  48
  4
  10
  3
  3
  2
4 4   0
 43  หนองคาย  28
  152
  8
  2
  5
  1
  3
  1
2 2   1
 44  มหาสารคาม  185
  367
  41
  1
  17
  3
  12
  0
2 15   3
 45  ร้อยเอ็ด  169
  379
  46
  4
  24
  3
  14
  0
8 8   1
 46  กาฬสินธุ์  130
  263
  26
  0
  7
  1
  11
  4
3 3   2
 47  สกลนคร  72
  103
  26
  2
  10
  2
  12
  15
4 2   2
 48  นครพนม  87
  46
  7
  2
  10
  1
  2
  10
1 4   0
 49  มุกดาหาร  17
  27
  10
  0
  2
  0
  0
  1
1 1   1
 50  เชียงใหม่  196
  362
  49
  4
  16
  3
  3
  3
1 8   1
 51  ลำพูน  1
  8
  0
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 52  ลำปาง  122
  215
  27
  0
  13
  9
  0
  2
3 1   1
 53  อุตรดิตถ์  24
  46
  15
  0
  4
  2
  0
  0
2 0   0
 54  แพร่  13
  49
  6
  1
  2
  1
  0
  0
1 0   0
 55  น่าน  84
  239
  29
  1
  29
  3
  2
  0
0 7   0
 56  พะเยา  12
  30
  7
  0
  13
  0
  0
  0
0 1   0
 57  เชียงราย  81
  112
  42
  1
  19
  1
  1
  0
3 4   1
 58  แม่ฮ่องสอน  34
  33
  4
  0
  1
  3
  0
  0
0 2   0
 60  นครสวรรค์  265
  328
  41
  1
  5
  4
  8
  1
5 11   6
 61  อุทัยธานี  34
  71
  10
  1
  1
  0
  0
  0
2 0   3
 62  กำแพงเพชร  56
  78
  30
  1
  4
  0
  9
  2
4 4   1
 63  ตาก  43
  80
  13
  0
  4
  0
  0
  1
3 2   0
 64  สุโขทัย  36
  70
  32
  1
  3
  1
  0
  1
2 0   3
 65  พิษณุโลก  32
  70
  8
  0
  10
  3
  1
  0
1 3   0
 66  พิจิตร  33
  69
  18
  1
  5
  5
  1
  0
2 1   1
 67  เพชรบูรณ์  45
  86
  24
  1
  4
  3
  1
  1
4 2   1
 70  ราชบุรี  25
  94
  6
  0
  1
  0
  0
  0
0 1   0
 71  กาญจนบุรี  25
  74
  3
  0
  3
  2
  0
  0
1 4   2
 72  สุพรรณบุรี  143
  236
  12
  0
  13
  1
  2
  0
6 2   7
 73  นครปฐม  0
  1
  0
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 74  สมุทรสาคร  9
  20
  0
  0
  2
  0
  1
  0
0 0   1
 75  สมุทรสงคราม  4
  16
  1
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 76  เพชรบุรี  10
  59
  2
  0
  1
  0
  0
  0
0 0   0
 77  ประจวบคีรีขันธ์  7
  27
  2
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   1
 80  นครศรีธรรมราช  37
  93
  2
  0
  6
  4
  0
  0
8 1   7
 81  กระบี่  9
  43
  1
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   1
 82  พังงา  6
  5
  0
  0
  1
  0
  0
  0
0 0   0
 83  ภูเก็ต  3
  11
  1
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 84  สุราษฎร์ธานี  54
  106
  8
  0
  3
  1
  0
  0
2 4   8
 85  ระนอง  9
  37
  5
  1
  1
  1
  1
  1
1 1   1
 86  ชุมพร  23
  72
  4
  0
  0
  1
  0
  0
2 0   2
 90  สงขลา  54
  139
  6
  0
  2
  2
  0
  0
5 5   2
 91  สตูล  8
  16
  1
  0
  0
  0
  0
  0
1 0   1
 92  ตรัง  3
  19
  0
  0
  1
  0
  0
  0
1 0   0
 93  พัทลุง  17
  84
  1
  0
  1
  0
  0
  0
0 0   1
 94  ปัตตานี  9
  38
  4
  0
  0
  0
  0
  0
0 0   0
 95  ยะลา  15
  63
  10
  1
  0
  1
  0
  0
2 1   0
 96  นราธิวาส  5
  23
  2
  0
  0
  0
  0
  0
2 0   0