จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( ระดับกลุ่ม / องค์กร / ชุมชน ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( ระดับกลุ่ม / องค์กร / ชุมชน )
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ประธานประชาคม ตำบล/หมู่บ้าน.
กรรมการสถานศึกษา
ประธานกลุ่มต่าง ๆ
กรรมการกลุ่มต่าง ๆ
อพม.
พิธีกรในงานบุญต่าง ๆ
อื่น ๆ
 11  สมุทรปราการ  1
  7
  7
  10
  3
  0
  0
 12  นนทบุรี  0
  1
  2
  7
  0
  2
  2
 13  ปทุมธานี  1
  8
  20
  42
  20
  2
  5
 14  พระนครศรีอยุธยา  0
  8
  14
  20
  22
  3
  9
 15  อ่างทอง  3
  18
  26
  62
  7
  2
  2
 16  ลพบุรี  1
  16
  19
  42
  20
  2
  3
 17  สิงห์บุรี  0
  0
  4
  3
  0
  0
  0
 18  ชัยนาท  0
  4
  12
  27
  6
  2
  8
 19  สระบุรี  0
  0
  7
  18
  3
  1
  2
 20  ชลบุรี  0
  3
  7
  29
  74
  0
  3
 21  ระยอง  0
  5
  24
  37
  9
  1
  3
 22  จันทบุรี  0
  1
  0
  2
  0
  0
  0
 23  ตราด  0
  1
  11
  27
  8
  1
  2
 24  ฉะเชิงเทรา  1
  2
  11
  6
  0
  0
  0
 25  ปราจีนบุรี  0
  0
  3
  2
  1
  0
  0
 26  นครนายก  0
  0
  3
  24
  2
  1
  1
 27  สระแก้ว  2
  23
  21
  65
  17
  1
  3
 30  นครราชสีมา  3
  32
  64
  240
  15
  4
  8
 31  บุรีรัมย์  4
  25
  39
  386
  29
  11
  16
 32  สุรินทร์  1
  66
  56
  269
  16
  5
  7
 33  ศรีสะเกษ  2
  112
  114
  480
  54
  15
  20
 34  อุบลราชธานี  0
  13
  7
  71
  8
  4
  3
 35  ยโสธร  0
  2
  4
  10
  0
  1
  2
 36  ชัยภูมิ  4
  36
  32
  69
  7
  9
  9
 37  อำนาจเจริญ  0
  7
  13
  80
  1
  0
  1
 38  บึงกาฬ  1
  3
  9
  38
  3
  3
  4
 39  หนองบัวลำภู  1
  27
  26
  129
  9
  2
  5
 40  ขอนแก่น  3
  70
  76
  356
  4
  2
  11
 41  อุดรธานี  2
  13
  16
  19
  2
  2
  5
 42  เลย  1
  4
  5
  6
  4
  0
  2
 43  หนองคาย  0
  14
  3
  31
  6
  1
  2
 44  มหาสารคาม  1
  17
  27
  114
  8
  2
  11
 45  ร้อยเอ็ด  1
  33
  47
  228
  15
  3
  9
 46  กาฬสินธุ์  1
  19
  47
  218
  21
  0
  4
 47  สกลนคร  1
  12
  10
  28
  2
  0
  2
 48  นครพนม  0
  12
  11
  45
  4
  0
  0
 49  มุกดาหาร  0
  12
  41
  80
  19
  4
  4
 50  เชียงใหม่  1
  13
  50
  133
  14
  5
  4
 51  ลำพูน  0
  7
  15
  24
  11
  1
  1
 52  ลำปาง  1
  1
  5
  21
  1
  1
  1
 53  อุตรดิตถ์  0
  23
  16
  122
  3
  4
  5
 54  แพร่  0
  6
  28
  75
  5
  3
  2
 55  น่าน  0
  4
  11
  21
  0
  0
  0
 56  พะเยา  2
  7
  20
  49
  0
  2
  3
 57  เชียงราย  2
  27
  53
  130
  24
  5
  9
 58  แม่ฮ่องสอน  0
  18
  32
  63
  3
  4
  3
 60  นครสวรรค์  1
  5
  9
  21
  8
  9
  7
 61  อุทัยธานี  0
  7
  13
  40
  4
  0
  1
 62  กำแพงเพชร  1
  11
  10
  54
  5
  6
  3
 63  ตาก  0
  9
  15
  64
  2
  2
  2
 64  สุโขทัย  0
  10
  26
  68
  6
  4
  3
 65  พิษณุโลก  0
  24
  46
  115
  7
  2
  9
 66  พิจิตร  0
  3
  8
  5
  2
  1
  0
 67  เพชรบูรณ์  0
  14
  24
  98
  14
  4
  9
 70  ราชบุรี  2
  18
  26
  76
  4
  4
  14
 71  กาญจนบุรี  0
  23
  16
  205
  29
  2
  4
 72  สุพรรณบุรี  1
  27
  61
  164
  3
  7
  9
 73  นครปฐม  0
  0
  11
  17
  3
  0
  0
 75  สมุทรสงคราม  1
  1
  12
  16
  7
  3
  3
 76  เพชรบุรี  4
  48
  66
  261
  36
  7
  11
 77  ประจวบคีรีขันธ์  0
  8
  12
  65
  12
  1
  2
 80  นครศรีธรรมราช  1
  19
  43
  138
  33
  0
  8
 81  กระบี่  0
  5
  8
  22
  1
  1
  3
 82  พังงา  0
  5
  13
  23
  6
  0
  3
 83  ภูเก็ต  0
  0
  2
  5
  1
  0
  0
 84  สุราษฎร์ธานี  2
  30
  46
  129
  12
  3
  8
 85  ระนอง  0
  3
  9
  13
  4
  0
  0
 86  ชุมพร  2
  19
  52
  123
  17
  1
  6
 90  สงขลา  0
  10
  17
  37
  5
  0
  0
 91  สตูล  0
  7
  11
  14
  4
  0
  2
 92  ตรัง  0
  0
  3
  10
  1
  0
  0
 93  พัทลุง  0
  31
  30
  137
  1
  1
  3
 94  ปัตตานี  1
  3
  2
  6
  9
  0
  0
 95  ยะลา  3
  25
  40
  79
  7
  0
  8
 96  นราธิวาส  0
  2
  0
  10
  2
  0
  0