จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( ระดับกลุ่ม / องค์กร / ชุมชน ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( ระดับกลุ่ม / องค์กร / ชุมชน )
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ประธานประชาคม ตำบล/หมู่บ้าน.
กรรมการสถานศึกษา
ประธานกลุ่มต่าง ๆ
กรรมการกลุ่มต่าง ๆ
อพม.
พิธีกรในงานบุญต่าง ๆ
อื่น ๆ
 11  สมุทรปราการ  1
  7
  7
  11
  3
  0
  0
 12  นนทบุรี  0
  1
  5
  11
  0
  2
  2
 13  ปทุมธานี  1
  10
  22
  44
  22
  2
  6
 14  พระนครศรีอยุธยา  1
  14
  24
  52
  41
  8
  12
 15  อ่างทอง  3
  34
  49
  116
  34
  9
  9
 16  ลพบุรี  1
  16
  26
  51
  22
  2
  5
 17  สิงห์บุรี  1
  3
  6
  16
  7
  1
  2
 18  ชัยนาท  0
  13
  24
  37
  14
  4
  11
 19  สระบุรี  1
  7
  15
  73
  10
  4
  3
 20  ชลบุรี  1
  5
  11
  37
  77
  0
  3
 21  ระยอง  1
  11
  36
  63
  11
  3
  7
 22  จันทบุรี  0
  7
  3
  11
  9
  0
  0
 23  ตราด  0
  6
  12
  31
  8
  1
  2
 24  ฉะเชิงเทรา  1
  3
  14
  9
  0
  0
  0
 25  ปราจีนบุรี  0
  3
  7
  12
  5
  1
  2
 26  นครนายก  0
  0
  3
  24
  2
  1
  1
 27  สระแก้ว  3
  23
  29
  86
  20
  3
  4
 30  นครราชสีมา  3
  37
  78
  264
  17
  4
  9
 31  บุรีรัมย์  4
  48
  56
  451
  36
  11
  18
 32  สุรินทร์  1
  103
  82
  381
  27
  8
  12
 33  ศรีสะเกษ  2
  125
  122
  503
  62
  16
  23
 34  อุบลราชธานี  1
  18
  24
  115
  15
  5
  4
 35  ยโสธร  1
  21
  31
  100
  5
  4
  4
 36  ชัยภูมิ  4
  45
  34
  92
  7
  9
  10
 37  อำนาจเจริญ  0
  10
  15
  85
  2
  0
  1
 38  บึงกาฬ  1
  7
  13
  42
  3
  3
  5
 39  หนองบัวลำภู  1
  52
  63
  220
  23
  5
  10
 40  ขอนแก่น  7
  123
  155
  660
  25
  15
  30
 41  อุดรธานี  2
  19
  25
  25
  2
  2
  5
 42  เลย  1
  11
  8
  19
  8
  1
  2
 43  หนองคาย  2
  28
  11
  45
  7
  1
  3
 44  มหาสารคาม  1
  22
  30
  165
  10
  3
  14
 45  ร้อยเอ็ด  2
  69
  108
  329
  30
  7
  20
 46  กาฬสินธุ์  1
  35
  75
  261
  35
  0
  6
 47  สกลนคร  1
  20
  38
  77
  6
  2
  4
 48  นครพนม  0
  16
  15
  63
  6
  0
  2
 49  มุกดาหาร  1
  12
  42
  97
  21
  6
  7
 50  เชียงใหม่  1
  21
  60
  201
  19
  6
  7
 51  ลำพูน  0
  7
  19
  30
  11
  1
  1
 52  ลำปาง  1
  2
  6
  24
  3
  3
  2
 53  อุตรดิตถ์  0
  27
  20
  142
  5
  5
  7
 54  แพร่  2
  10
  46
  106
  65
  3
  2
 55  น่าน  0
  8
  25
  37
  0
  0
  1
 56  พะเยา  2
  9
  22
  50
  0
  3
  4
 57  เชียงราย  3
  31
  88
  487
  35
  8
  10
 58  แม่ฮ่องสอน  0
  20
  37
  76
  4
  4
  5
 60  นครสวรรค์  1
  13
  25
  72
  15
  14
  13
 61  อุทัยธานี  0
  19
  23
  65
  10
  1
  4
 62  กำแพงเพชร  2
  16
  15
  68
  5
  7
  4
 63  ตาก  1
  22
  24
  132
  3
  3
  6
 64  สุโขทัย  2
  21
  44
  98
  8
  5
  6
 65  พิษณุโลก  0
  31
  58
  158
  13
  3
  11
 66  พิจิตร  1
  13
  23
  46
  14
  6
  5
 67  เพชรบูรณ์  0
  17
  32
  115
  16
  4
  10
 70  ราชบุรี  2
  18
  29
  77
  5
  4
  14
 71  กาญจนบุรี  0
  40
  29
  279
  39
  5
  9
 72  สุพรรณบุรี  1
  36
  76
  208
  6
  8
  18
 73  นครปฐม  0
  0
  13
  21
  8
  1
  3
 75  สมุทรสงคราม  1
  1
  12
  16
  7
  3
  3
 76  เพชรบุรี  4
  58
  77
  272
  42
  9
  13
 77  ประจวบคีรีขันธ์  0
  9
  17
  70
  14
  1
  2
 80  นครศรีธรรมราช  1
  28
  49
  157
  42
  0
  12
 81  กระบี่  0
  8
  24
  42
  2
  1
  3
 82  พังงา  0
  8
  16
  39
  8
  1
  3
 83  ภูเก็ต  0
  1
  4
  13
  1
  0
  1
 84  สุราษฎร์ธานี  3
  47
  82
  214
  24
  3
  15
 85  ระนอง  0
  4
  10
  19
  4
  0
  0
 86  ชุมพร  2
  23
  60
  149
  18
  1
  6
 90  สงขลา  3
  79
  189
  603
  59
  1
  17
 91  สตูล  0
  11
  23
  59
  8
  0
  2
 92  ตรัง  0
  14
  48
  127
  47
  1
  8
 93  พัทลุง  0
  47
  42
  196
  18
  2
  4
 94  ปัตตานี  1
  4
  7
  10
  21
  0
  0
 95  ยะลา  3
  29
  40
  80
  7
  0
  8
 96  นราธิวาส  0
  8
  11
  66
  2
  1
  1