จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( ระดับกลุ่ม / องค์กร / ชุมชน ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( ระดับกลุ่ม / องค์กร / ชุมชน )
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ประธานประชาคม ตำบล/หมู่บ้าน.
กรรมการสถานศึกษา
ประธานกลุ่มต่าง ๆ
กรรมการกลุ่มต่าง ๆ
อพม.
พิธีกรในงานบุญต่าง ๆ
อื่น ๆ
 11  สมุทรปราการ  1
  7
  7
  11
  3
  0
  0
 12  นนทบุรี  0
  1
  5
  11
  0
  2
  2
 13  ปทุมธานี  1
  10
  22
  43
  22
  2
  5
 14  พระนครศรีอยุธยา  1
  14
  20
  45
  41
  7
  12
 15  อ่างทอง  3
  19
  27
  66
  7
  2
  2
 16  ลพบุรี  1
  16
  24
  47
  21
  2
  5
 17  สิงห์บุรี  0
  0
  4
  3
  0
  0
  0
 18  ชัยนาท  0
  7
  15
  33
  6
  3
  8
 19  สระบุรี  1
  6
  14
  71
  9
  4
  3
 20  ชลบุรี  0
  3
  7
  29
  74
  0
  3
 21  ระยอง  0
  5
  28
  42
  11
  1
  3
 22  จันทบุรี  0
  5
  2
  5
  9
  0
  0
 23  ตราด  0
  5
  12
  31
  8
  1
  2
 24  ฉะเชิงเทรา  1
  2
  11
  6
  0
  0
  0
 25  ปราจีนบุรี  0
  0
  3
  2
  1
  0
  0
 26  นครนายก  0
  0
  3
  24
  2
  1
  1
 27  สระแก้ว  3
  23
  26
  68
  17
  2
  3
 30  นครราชสีมา  3
  37
  71
  256
  17
  4
  9
 31  บุรีรัมย์  4
  25
  41
  395
  30
  11
  15
 32  สุรินทร์  1
  94
  76
  359
  22
  8
  12
 33  ศรีสะเกษ  2
  113
  114
  483
  55
  15
  20
 34  อุบลราชธานี  1
  16
  15
  92
  11
  5
  4
 35  ยโสธร  0
  3
  4
  10
  0
  1
  3
 36  ชัยภูมิ  4
  43
  34
  87
  7
  9
  10
 37  อำนาจเจริญ  0
  9
  14
  83
  1
  0
  1
 38  บึงกาฬ  1
  5
  11
  38
  3
  3
  5
 39  หนองบัวลำภู  1
  39
  55
  198
  20
  3
  9
 40  ขอนแก่น  5
  74
  87
  376
  4
  4
  13
 41  อุดรธานี  2
  16
  18
  23
  2
  2
  5
 42  เลย  1
  11
  8
  18
  8
  1
  2
 43  หนองคาย  1
  21
  8
  38
  6
  1
  2
 44  มหาสารคาม  1
  18
  28
  136
  8
  3
  12
 45  ร้อยเอ็ด  1
  52
  87
  283
  27
  6
  17
 46  กาฬสินธุ์  1
  27
  61
  238
  24
  0
  4
 47  สกลนคร  1
  19
  37
  77
  6
  2
  4
 48  นครพนม  0
  14
  14
  57
  5
  0
  1
 49  มุกดาหาร  0
  12
  41
  80
  19
  4
  4
 50  เชียงใหม่  1
  20
  59
  200
  19
  6
  7
 51  ลำพูน  0
  7
  19
  30
  11
  1
  1
 52  ลำปาง  1
  1
  5
  24
  3
  3
  2
 53  อุตรดิตถ์  0
  24
  17
  125
  4
  5
  6
 54  แพร่  0
  7
  35
  87
  6
  3
  2
 55  น่าน  0
  6
  21
  31
  0
  0
  1
 56  พะเยา  2
  8
  21
  49
  0
  2
  3
 57  เชียงราย  2
  29
  66
  396
  33
  5
  9
 58  แม่ฮ่องสอน  0
  20
  37
  76
  4
  4
  5
 60  นครสวรรค์  1
  10
  15
  41
  13
  11
  9
 61  อุทัยธานี  0
  10
  18
  53
  7
  0
  1
 62  กำแพงเพชร  2
  13
  11
  56
  5
  7
  4
 63  ตาก  0
  22
  24
  131
  3
  3
  5
 64  สุโขทัย  2
  20
  43
  95
  8
  4
  4
 65  พิษณุโลก  0
  30
  52
  139
  8
  2
  10
 66  พิจิตร  1
  13
  15
  31
  6
  5
  4
 67  เพชรบูรณ์  0
  16
  31
  111
  14
  4
  10
 70  ราชบุรี  2
  18
  28
  77
  5
  4
  14
 71  กาญจนบุรี  0
  24
  16
  212
  30
  3
  4
 72  สุพรรณบุรี  1
  27
  61
  170
  3
  7
  9
 73  นครปฐม  0
  0
  11
  17
  3
  0
  0
 75  สมุทรสงคราม  1
  1
  12
  16
  7
  3
  3
 76  เพชรบุรี  4
  57
  76
  270
  42
  9
  12
 77  ประจวบคีรีขันธ์  0
  8
  12
  65
  12
  1
  2
 80  นครศรีธรรมราช  1
  26
  48
  154
  41
  0
  11
 81  กระบี่  0
  6
  18
  29
  1
  1
  3
 82  พังงา  0
  7
  15
  38
  7
  1
  3
 83  ภูเก็ต  0
  1
  3
  12
  1
  0
  0
 84  สุราษฎร์ธานี  2
  33
  50
  136
  15
  3
  9
 85  ระนอง  0
  3
  9
  15
  4
  0
  0
 86  ชุมพร  2
  22
  56
  126
  17
  1
  6
 90  สงขลา  0
  13
  21
  46
  5
  0
  2
 91  สตูล  0
  7
  12
  15
  4
  0
  2
 92  ตรัง  0
  2
  6
  24
  2
  0
  2
 93  พัทลุง  0
  34
  34
  151
  4
  1
  3
 94  ปัตตานี  1
  4
  6
  9
  17
  0
  0
 95  ยะลา  3
  25
  40
  79
  7
  0
  8
 96  นราธิวาส  0
  2
  0
  10
  2
  0
  0