จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( กระทรวงมหาดไทย ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( กระทรวงมหาดไทย )
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
กำนัน.
ผู้ช่วยกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการหมู่บ้าน
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
สมาชิกสภา อบต./สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
แพทย์ประจำตำบล
 11  สมุทรปราการ  0
  2
  4
  6
  10
  1
  0
  7
0   2
 12  นนทบุรี  0
  0
  7
  7
  3
  0
  0
  3
0   0
 13  ปทุมธานี  0
  0
  14
  22
  54
  0
  1
  10
1   4
 14  พระนครศรีอยุธยา  2
  2
  12
  20
  20
  2
  1
  10
1   9
 15  อ่างทอง  1
  2
  13
  29
  75
  1
  2
  22
2   9
 16  ลพบุรี  1
  1
  11
  32
  39
  0
  0
  19
0   10
 17  สิงห์บุรี  0
  0
  2
  0
  5
  0
  0
  1
0   0
 18  ชัยนาท  0
  0
  8
  20
  21
  0
  0
  0
0   3
 19  สระบุรี  2
  0
  8
  25
  20
  0
  0
  11
0   8
 20  ชลบุรี  1
  0
  7
  9
  13
  0
  1
  5
1   5
 21  ระยอง  1
  1
  20
  36
  31
  0
  1
  12
1   5
 22  จันทบุรี  1
  0
  0
  1
  1
  0
  0
  0
0   3
 23  ตราด  0
  0
  1
  8
  24
  0
  0
  7
0   1
 24  ฉะเชิงเทรา  1
  0
  4
  6
  9
  2
  1
  10
1   7
 25  ปราจีนบุรี  1
  0
  9
  13
  7
  0
  0
  4
0   3
 26  นครนายก  0
  0
  9
  21
  27
  1
  0
  12
0   4
 27  สระแก้ว  0
  1
  17
  32
  53
  0
  1
  17
1   3
 30  นครราชสีมา  2
  2
  42
  82
  205
  3
  1
  26
1   5
 31  บุรีรัมย์  4
  0
  17
  32
  379
  3
  0
  22
0   8
 32  สุรินทร์  2
  0
  42
  75
  159
  2
  0
  26
0   5
 33  ศรีสะเกษ  5
  5
  38
  98
  307
  4
  1
  61
1   16
 34  อุบลราชธานี  0
  0
  6
  34
  54
  3
  0
  21
0   6
 35  ยโสธร  1
  1
  2
  5
  12
  0
  0
  4
0   2
 36  ชัยภูมิ  2
  0
  32
  29
  41
  1
  1
  23
1   5
 37  อำนาจเจริญ  0
  1
  5
  14
  25
  0
  0
  5
0   0
 38  บึงกาฬ  0
  0
  2
  9
  28
  2
  0
  7
0   1
 39  หนองบัวลำภู  0
  0
  20
  23
  74
  0
  0
  7
0   0
 40  ขอนแก่น  3
  1
  52
  101
  206
  0
  1
  63
1   11
 41  อุดรธานี  2
  0
  8
  11
  11
  0
  0
  14
0   4
 42  เลย  1
  0
  10
  8
  6
  1
  0
  4
0   0
 43  หนองคาย  0
  2
  17
  15
  31
  0
  0
  8
0   5
 44  มหาสารคาม  0
  1
  24
  53
  79
  2
  0
  25
0   7
 45  ร้อยเอ็ด  3
  3
  29
  63
  140
  1
  0
  38
0   9
 46  กาฬสินธุ์  1
  1
  24
  39
  152
  4
  0
  31
0   6
 47  สกลนคร  0
  1
  13
  15
  18
  0
  1
  9
1   5
 48  นครพนม  2
  0
  5
  20
  27
  0
  0
  8
0   3
 49  มุกดาหาร  1
  0
  5
  16
  34
  1
  0
  14
0   5
 50  เชียงใหม่  1
  5
  26
  50
  98
  1
  1
  31
1   9
 51  ลำพูน  1
  1
  4
  14
  13
  1
  0
  11
0   3
 52  ลำปาง  0
  0
  6
  12
  6
  0
  0
  20
0   2
 53  อุตรดิตถ์  0
  0
  11
  38
  34
  0
  0
  11
0   6
 54  แพร่  0
  1
  18
  26
  56
  2
  0
  18
0   5
 55  น่าน  0
  2
  12
  19
  16
  0
  0
  9
0   3
 56  พะเยา  0
  2
  8
  19
  17
  0
  0
  21
0   5
 57  เชียงราย  1
  1
  11
  27
  135
  2
  0
  21
0   1
 58  แม่ฮ่องสอน  4
  1
  14
  15
  60
  3
  2
  22
2   1
 60  นครสวรรค์  3
  1
  30
  57
  14
  0
  0
  30
0   11
 61  อุทัยธานี  0
  1
  8
  20
  32
  0
  0
  14
0   2
 62  กำแพงเพชร  0
  1
  5
  22
  42
  1
  0
  8
0   7
 63  ตาก  0
  0
  9
  14
  22
  0
  0
  12
0   5
 64  สุโขทัย  1
  2
  15
  21
  33
  5
  0
  15
0   5
 65  พิษณุโลก  5
  2
  39
  63
  112
  2
  3
  35
3   3
 66  พิจิตร  0
  0
  6
  14
  13
  1
  0
  6
0   4
 67  เพชรบูรณ์  1
  1
  28
  60
  34
  2
  0
  41
0   8
 70  ราชบุรี  0
  0
  17
  40
  83
  2
  0
  28
0   12
 71  กาญจนบุรี  1
  0
  11
  16
  77
  1
  0
  14
0   4
 72  สุพรรณบุรี  3
  4
  35
  68
  124
  3
  1
  49
1   7
 73  นครปฐม  1
  1
  4
  5
  20
  0
  0
  6
0   4
 75  สมุทรสงคราม  1
  1
  7
  14
  10
  0
  0
  16
0   4
 76  เพชรบุรี  1
  3
  22
  42
  217
  4
  1
  49
1   11
 77  ประจวบคีรีขันธ์  1
  1
  7
  18
  18
  0
  0
  12
0   5
 80  นครศรีธรรมราช  1
  1
  11
  59
  87
  0
  1
  21
1   12
 81  กระบี่  0
  0
  2
  17
  5
  0
  0
  2
0   4
 82  พังงา  1
  0
  2
  19
  9
  0
  0
  8
0   8
 83  ภูเก็ต  0
  0
  0
  3
  2
  0
  0
  1
0   0
 84  สุราษฎร์ธานี  0
  0
  2
  24
  94
  1
  0
  12
0   7
 85  ระนอง  1
  0
  3
  3
  17
  0
  0
  1
0   1
 86  ชุมพร  1
  1
  9
  33
  92
  1
  1
  24
1   7
 90  สงขลา  1
  0
  5
  17
  73
  0
  0
  5
0   2
 91  สตูล  0
  0
  2
  6
  10
  0
  0
  1
0   0
 92  ตรัง  0
  0
  4
  2
  0
  0
  0
  2
0   3
 93  พัทลุง  0
  0
  7
  41
  52
  1
  0
  7
0   5
 94  ปัตตานี  0
  1
  1
  8
  9
  0
  0
  4
0   1
 95  ยะลา  1
  4
  1
  16
  55
  1
  1
  9
1   2
 96  นราธิวาส  0
  0
  3
  2
  7
  0
  0
  1
0   1