จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( กระทรวงมหาดไทย ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( กระทรวงมหาดไทย )
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
กำนัน.
ผู้ช่วยกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการหมู่บ้าน
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
สมาชิกสภา อบต./สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
แพทย์ประจำตำบล
 11  สมุทรปราการ  0
  2
  5
  6
  10
  1
  0
  7
0   2
 12  นนทบุรี  0
  0
  7
  7
  3
  0
  0
  3
0   0
 13  ปทุมธานี  0
  0
  21
  25
  58
  0
  1
  12
1   4
 14  พระนครศรีอยุธยา  3
  3
  22
  37
  48
  2
  1
  19
1   13
 15  อ่างทอง  1
  2
  13
  29
  75
  1
  2
  22
2   9
 16  ลพบุรี  1
  2
  19
  45
  49
  0
  1
  22
1   13
 17  สิงห์บุรี  0
  0
  2
  0
  5
  0
  0
  1
0   0
 18  ชัยนาท  0
  0
  10
  24
  28
  0
  0
  3
0   3
 19  สระบุรี  3
  1
  16
  40
  31
  0
  1
  18
1   13
 20  ชลบุรี  1
  0
  7
  10
  13
  0
  1
  10
1   6
 21  ระยอง  1
  1
  24
  39
  33
  1
  1
  18
1   6
 22  จันทบุรี  1
  1
  0
  5
  3
  1
  0
  2
0   4
 23  ตราด  0
  0
  2
  12
  28
  0
  0
  8
0   1
 24  ฉะเชิงเทรา  1
  0
  4
  6
  9
  2
  1
  10
1   7
 25  ปราจีนบุรี  1
  0
  9
  13
  7
  0
  0
  4
0   3
 26  นครนายก  0
  0
  9
  21
  27
  1
  0
  12
0   4
 27  สระแก้ว  0
  1
  20
  41
  60
  0
  1
  20
1   4
 30  นครราชสีมา  2
  3
  49
  94
  214
  3
  1
  33
1   5
 31  บุรีรัมย์  6
  0
  22
  34
  382
  3
  0
  26
0   9
 32  สุรินทร์  3
  0
  47
  102
  236
  2
  0
  38
0   6
 33  ศรีสะเกษ  5
  5
  38
  98
  308
  4
  1
  63
1   17
 34  อุบลราชธานี  0
  1
  10
  44
  92
  3
  0
  29
0   6
 35  ยโสธร  1
  1
  4
  6
  12
  0
  0
  4
0   2
 36  ชัยภูมิ  3
  0
  36
  38
  66
  1
  1
  26
1   7
 37  อำนาจเจริญ  1
  1
  6
  17
  30
  0
  0
  11
0   2
 38  บึงกาฬ  0
  0
  3
  10
  36
  3
  0
  9
0   1
 39  หนองบัวลำภู  0
  0
  29
  38
  95
  0
  0
  16
0   0
 40  ขอนแก่น  4
  1
  63
  110
  214
  0
  1
  68
1   15
 41  อุดรธานี  2
  0
  14
  15
  21
  0
  0
  17
0   8
 42  เลย  1
  1
  14
  12
  16
  2
  0
  8
0   3
 43  หนองคาย  1
  2
  22
  18
  37
  0
  0
  9
0   5
 44  มหาสารคาม  0
  1
  31
  81
  95
  3
  0
  33
0   11
 45  ร้อยเอ็ด  4
  5
  44
  91
  178
  3
  0
  61
0   13
 46  กาฬสินธุ์  2
  1
  29
  47
  165
  5
  0
  34
0   9
 47  สกลนคร  4
  1
  32
  33
  42
  2
  1
  24
1   10
 48  นครพนม  3
  1
  12
  28
  36
  0
  0
  15
0   5
 49  มุกดาหาร  1
  0
  6
  16
  34
  1
  0
  14
0   6
 50  เชียงใหม่  2
  7
  29
  54
  117
  2
  1
  38
1   13
 51  ลำพูน  1
  1
  4
  14
  13
  1
  0
  11
0   3
 52  ลำปาง  0
  2
  9
  24
  17
  0
  0
  28
0   10
 53  อุตรดิตถ์  1
  0
  14
  50
  35
  0
  0
  13
0   7
 54  แพร่  0
  1
  20
  34
  72
  2
  0
  26
0   7
 55  น่าน  0
  2
  13
  23
  18
  0
  0
  9
0   3
 56  พะเยา  0
  2
  8
  27
  19
  0
  0
  22
0   6
 57  เชียงราย  1
  1
  21
  49
  143
  2
  0
  34
0   2
 58  แม่ฮ่องสอน  4
  2
  18
  19
  73
  3
  2
  30
2   4
 60  นครสวรรค์  4
  1
  35
  73
  30
  1
  1
  48
1   15
 61  อุทัยธานี  0
  1
  14
  27
  51
  0
  0
  20
0   4
 62  กำแพงเพชร  0
  1
  5
  25
  45
  1
  0
  11
0   9
 63  ตาก  0
  1
  10
  19
  28
  0
  1
  12
1   7
 64  สุโขทัย  1
  3
  18
  28
  67
  4
  0
  28
0   8
 65  พิษณุโลก  5
  2
  48
  68
  130
  2
  4
  40
4   4
 66  พิจิตร  0
  2
  17
  34
  46
  2
  0
  21
0   5
 67  เพชรบูรณ์  2
  1
  31
  67
  42
  2
  0
  43
0   10
 70  ราชบุรี  0
  0
  18
  45
  86
  2
  0
  30
0   12
 71  กาญจนบุรี  1
  0
  12
  18
  79
  1
  0
  15
0   7
 72  สุพรรณบุรี  3
  4
  40
  72
  125
  4
  2
  53
2   8
 73  นครปฐม  1
  1
  4
  5
  20
  0
  0
  6
0   4
 75  สมุทรสงคราม  1
  1
  7
  14
  10
  0
  0
  16
0   4
 76  เพชรบุรี  2
  2
  23
  48
  235
  6
  1
  52
1   14
 77  ประจวบคีรีขันธ์  1
  1
  8
  19
  18
  0
  0
  14
0   5
 80  นครศรีธรรมราช  1
  1
  12
  61
  91
  0
  1
  23
1   12
 81  กระบี่  0
  0
  4
  19
  11
  1
  0
  5
0   5
 82  พังงา  1
  0
  3
  20
  11
  0
  0
  10
0   8
 83  ภูเก็ต  0
  0
  0
  3
  3
  0
  0
  1
0   0
 84  สุราษฎร์ธานี  0
  1
  4
  28
  100
  1
  0
  16
0   7
 85  ระนอง  1
  0
  3
  3
  17
  0
  0
  1
0   1
 86  ชุมพร  1
  1
  12
  40
  95
  1
  1
  27
1   9
 90  สงขลา  1
  0
  5
  18
  78
  0
  0
  5
0   3
 91  สตูล  0
  0
  2
  6
  10
  0
  0
  2
0   0
 92  ตรัง  0
  0
  4
  6
  0
  0
  0
  4
0   3
 93  พัทลุง  0
  0
  7
  49
  63
  1
  0
  9
0   7
 94  ปัตตานี  0
  1
  2
  12
  13
  0
  0
  6
0   1
 95  ยะลา  1
  4
  1
  16
  55
  1
  1
  9
1   2
 96  นราธิวาส  0
  0
  3
  3
  7
  0
  0
  1
0   1