จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( กระทรวงมหาดไทย ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( กระทรวงมหาดไทย )
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
กำนัน.
ผู้ช่วยกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการหมู่บ้าน
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
สมาชิกสภา อบต./สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
แพทย์ประจำตำบล
 11  สมุทรปราการ  0
  2
  5
  6
  11
  1
  0
  7
0   2
 12  นนทบุรี  0
  0
  7
  8
  3
  0
  0
  5
0   0
 13  ปทุมธานี  0
  0
  23
  26
  59
  0
  1
  14
1   4
 14  พระนครศรีอยุธยา  3
  6
  23
  40
  55
  2
  1
  21
1   15
 15  อ่างทอง  1
  2
  13
  30
  75
  1
  2
  22
2   9
 16  ลพบุรี  1
  2
  20
  45
  49
  0
  1
  22
1   14
 17  สิงห์บุรี  0
  0
  2
  0
  5
  0
  0
  1
0   0
 18  ชัยนาท  0
  0
  10
  24
  28
  0
  0
  3
0   3
 19  สระบุรี  3
  1
  19
  53
  76
  0
  1
  21
1   15
 20  ชลบุรี  1
  0
  7
  11
  13
  0
  1
  10
1   6
 21  ระยอง  1
  1
  24
  39
  34
  1
  1
  18
1   6
 22  จันทบุรี  1
  2
  2
  9
  21
  2
  0
  3
0   5
 23  ตราด  0
  0
  2
  12
  29
  0
  0
  8
0   1
 24  ฉะเชิงเทรา  1
  0
  4
  6
  9
  2
  1
  10
1   7
 25  ปราจีนบุรี  1
  0
  9
  13
  7
  0
  0
  4
0   3
 26  นครนายก  0
  0
  9
  21
  27
  1
  0
  12
0   4
 27  สระแก้ว  1
  1
  20
  42
  65
  0
  1
  20
1   5
 30  นครราชสีมา  2
  3
  50
  96
  217
  3
  1
  37
1   5
 31  บุรีรัมย์  6
  0
  23
  34
  382
  3
  0
  26
0   9
 32  สุรินทร์  3
  0
  47
  106
  243
  2
  0
  38
0   7
 33  ศรีสะเกษ  5
  5
  38
  98
  308
  4
  1
  63
1   17
 34  อุบลราชธานี  0
  1
  10
  49
  97
  3
  0
  29
0   7
 35  ยโสธร  1
  1
  4
  6
  12
  0
  0
  4
0   2
 36  ชัยภูมิ  3
  0
  36
  43
  68
  1
  1
  26
1   7
 37  อำนาจเจริญ  1
  1
  6
  17
  31
  0
  0
  11
0   2
 38  บึงกาฬ  0
  0
  3
  10
  36
  3
  0
  9
0   1
 39  หนองบัวลำภู  0
  0
  32
  39
  127
  1
  0
  21
0   0
 40  ขอนแก่น  4
  1
  66
  112
  217
  0
  1
  68
1   15
 41  อุดรธานี  2
  0
  15
  18
  21
  0
  0
  17
0   8
 42  เลย  1
  1
  14
  12
  16
  2
  0
  8
0   3
 43  หนองคาย  1
  2
  22
  18
  39
  0
  0
  9
0   5
 44  มหาสารคาม  0
  1
  31
  90
  104
  3
  0
  34
0   11
 45  ร้อยเอ็ด  4
  5
  44
  94
  189
  3
  1
  62
1   13
 46  กาฬสินธุ์  2
  1
  31
  48
  169
  5
  0
  36
0   9
 47  สกลนคร  4
  1
  32
  36
  45
  2
  1
  24
1   11
 48  นครพนม  3
  1
  15
  29
  40
  0
  0
  15
0   5
 49  มุกดาหาร  1
  0
  6
  16
  34
  1
  0
  14
0   6
 50  เชียงใหม่  3
  7
  33
  56
  118
  2
  1
  38
1   13
 51  ลำพูน  1
  1
  4
  14
  19
  1
  0
  11
0   3
 52  ลำปาง  0
  2
  9
  27
  17
  0
  0
  28
0   10
 53  อุตรดิตถ์  1
  0
  14
  50
  35
  0
  0
  13
0   7
 54  แพร่  0
  1
  23
  39
  75
  2
  0
  27
0   7
 55  น่าน  0
  2
  21
  29
  20
  0
  0
  10
0   4
 56  พะเยา  0
  2
  8
  27
  19
  0
  0
  22
0   6
 57  เชียงราย  1
  2
  25
  55
  146
  2
  0
  42
0   4
 58  แม่ฮ่องสอน  4
  2
  18
  19
  73
  3
  2
  30
2   4
 60  นครสวรรค์  4
  1
  39
  76
  30
  1
  1
  48
1   15
 61  อุทัยธานี  0
  1
  14
  27
  51
  0
  0
  20
0   4
 62  กำแพงเพชร  0
  1
  5
  26
  45
  1
  0
  11
0   9
 63  ตาก  0
  1
  11
  22
  40
  1
  1
  18
1   7
 64  สุโขทัย  1
  3
  18
  28
  67
  4
  0
  28
0   8
 65  พิษณุโลก  5
  2
  49
  70
  134
  2
  4
  40
4   5
 66  พิจิตร  0
  2
  18
  35
  46
  2
  0
  21
0   5
 67  เพชรบูรณ์  2
  1
  32
  68
  42
  2
  0
  45
0   11
 70  ราชบุรี  0
  0
  18
  45
  87
  2
  0
  30
0   13
 71  กาญจนบุรี  1
  0
  12
  18
  79
  1
  0
  15
0   7
 72  สุพรรณบุรี  3
  4
  40
  73
  126
  4
  2
  53
2   8
 73  นครปฐม  1
  1
  4
  5
  20
  0
  0
  6
0   4
 75  สมุทรสงคราม  1
  1
  7
  14
  10
  0
  0
  16
0   4
 76  เพชรบุรี  2
  2
  23
  48
  235
  6
  1
  52
1   14
 77  ประจวบคีรีขันธ์  1
  1
  8
  19
  20
  0
  0
  15
0   5
 80  นครศรีธรรมราช  2
  1
  12
  65
  100
  0
  1
  25
1   12
 81  กระบี่  0
  0
  3
  20
  11
  1
  0
  5
0   6
 82  พังงา  1
  0
  3
  20
  12
  0
  0
  10
0   8
 83  ภูเก็ต  0
  0
  0
  3
  8
  0
  0
  1
0   0
 84  สุราษฎร์ธานี  0
  2
  4
  28
  101
  1
  0
  16
0   7
 85  ระนอง  1
  0
  3
  3
  17
  0
  0
  1
0   1
 86  ชุมพร  1
  1
  12
  40
  95
  1
  1
  27
1   9
 90  สงขลา  1
  0
  6
  20
  81
  0
  0
  6
0   3
 91  สตูล  0
  0
  2
  6
  10
  0
  0
  2
0   0
 92  ตรัง  0
  0
  5
  8
  3
  0
  0
  4
0   4
 93  พัทลุง  0
  0
  7
  54
  68
  1
  0
  10
0   8
 94  ปัตตานี  0
  1
  2
  16
  13
  0
  0
  8
0   2
 95  ยะลา  1
  4
  1
  16
  55
  1
  1
  9
1   2
 96  นราธิวาส  0
  0
  3
  3
  7
  0
  0
  1
0   1