จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( กระทรวงมหาดไทย ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( กระทรวงมหาดไทย )
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
กำนัน.
ผู้ช่วยกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการหมู่บ้าน
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
สมาชิกสภา อบต./สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
แพทย์ประจำตำบล
 11  สมุทรปราการ  0
  2
  5
  6
  11
  1
  0
  7
0   2
 12  นนทบุรี  1
  0
  9
  13
  3
  0
  0
  9
0   1
 13  ปทุมธานี  0
  0
  25
  32
  62
  0
  1
  15
1   4
 14  พระนครศรีอยุธยา  4
  6
  31
  56
  81
  3
  1
  28
1   23
 15  อ่างทอง  3
  6
  28
  58
  137
  2
  2
  40
2   17
 16  ลพบุรี  1
  1
  25
  54
  71
  0
  1
  33
1   19
 17  สิงห์บุรี  0
  0
  5
  9
  23
  0
  1
  4
1   2
 18  ชัยนาท  0
  1
  17
  28
  69
  0
  0
  6
0   4
 19  สระบุรี  3
  2
  19
  59
  79
  2
  1
  21
1   16
 20  ชลบุรี  1
  0
  7
  16
  15
  0
  2
  13
2   9
 21  ระยอง  3
  3
  32
  48
  49
  1
  1
  20
1   8
 22  จันทบุรี  1
  1
  9
  12
  24
  2
  0
  6
0   6
 23  ตราด  0
  1
  4
  15
  31
  0
  0
  8
0   3
 24  ฉะเชิงเทรา  1
  0
  4
  8
  9
  2
  1
  12
1   9
 25  ปราจีนบุรี  1
  0
  10
  17
  14
  0
  0
  7
0   6
 26  นครนายก  0
  0
  9
  22
  27
  1
  0
  12
0   4
 27  สระแก้ว  1
  1
  23
  70
  77
  0
  1
  25
1   7
 30  นครราชสีมา  2
  3
  53
  102
  232
  3
  1
  45
1   6
 31  บุรีรัมย์  6
  0
  31
  52
  459
  3
  0
  27
0   11
 32  สุรินทร์  3
  1
  58
  132
  274
  2
  0
  44
0   11
 33  ศรีสะเกษ  6
  5
  46
  119
  351
  4
  1
  74
1   20
 34  อุบลราชธานี  0
  2
  15
  61
  131
  3
  0
  34
0   11
 35  ยโสธร  1
  2
  13
  32
  83
  0
  0
  15
0   5
 36  ชัยภูมิ  3
  0
  43
  53
  80
  1
  1
  27
1   7
 37  อำนาจเจริญ  1
  1
  6
  19
  33
  0
  0
  11
0   2
 38  บึงกาฬ  0
  0
  5
  12
  38
  3
  0
  12
0   2
 39  หนองบัวลำภู  1
  0
  39
  51
  143
  1
  0
  23
0   1
 40  ขอนแก่น  5
  1
  84
  166
  677
  2
  1
  96
1   27
 41  อุดรธานี  3
  0
  19
  37
  23
  0
  0
  19
0   12
 42  เลย  1
  1
  16
  16
  16
  2
  0
  9
0   4
 43  หนองคาย  1
  2
  25
  23
  50
  0
  0
  11
0   5
 44  มหาสารคาม  0
  1
  34
  103
  125
  4
  0
  40
0   13
 45  ร้อยเอ็ด  4
  5
  62
  118
  239
  5
  2
  79
2   18
 46  กาฬสินธุ์  2
  1
  37
  63
  196
  6
  0
  44
0   10
 47  สกลนคร  4
  1
  32
  39
  47
  2
  1
  24
1   12
 48  นครพนม  3
  1
  17
  37
  45
  0
  0
  15
0   6
 49  มุกดาหาร  1
  0
  7
  21
  46
  1
  0
  20
0   10
 50  เชียงใหม่  3
  7
  33
  58
  120
  2
  1
  39
1   14
 51  ลำพูน  2
  1
  4
  14
  19
  1
  0
  12
0   3
 52  ลำปาง  0
  2
  11
  27
  17
  0
  0
  28
0   10
 53  อุตรดิตถ์  2
  0
  19
  93
  56
  0
  0
  20
0   12
 54  แพร่  0
  1
  30
  60
  104
  2
  0
  31
0   11
 55  น่าน  1
  3
  27
  36
  27
  0
  0
  13
0   8
 56  พะเยา  0
  2
  9
  30
  19
  0
  0
  22
0   6
 57  เชียงราย  1
  4
  35
  81
  227
  2
  0
  64
0   9
 58  แม่ฮ่องสอน  4
  2
  18
  19
  73
  3
  2
  30
2   4
 60  นครสวรรค์  4
  2
  49
  91
  59
  1
  2
  55
2   17
 61  อุทัยธานี  1
  3
  22
  40
  64
  0
  1
  27
1   8
 62  กำแพงเพชร  1
  1
  13
  42
  53
  2
  0
  22
0   10
 63  ตาก  0
  1
  14
  25
  42
  1
  2
  19
2   7
 64  สุโขทัย  1
  3
  20
  34
  73
  4
  0
  30
0   7
 65  พิษณุโลก  6
  3
  62
  99
  150
  4
  4
  51
4   6
 66  พิจิตร  1
  4
  22
  39
  55
  2
  0
  22
0   6
 67  เพชรบูรณ์  2
  1
  42
  69
  48
  2
  1
  45
1   12
 70  ราชบุรี  0
  0
  20
  47
  90
  2
  0
  34
0   15
 71  กาญจนบุรี  1
  1
  29
  46
  119
  3
  2
  36
2   11
 72  สุพรรณบุรี  5
  6
  55
  101
  153
  6
  2
  63
2   11
 73  นครปฐม  1
  1
  8
  9
  24
  0
  1
  7
1   8
 75  สมุทรสงคราม  1
  1
  8
  18
  10
  0
  0
  20
0   5
 76  เพชรบุรี  2
  2
  24
  48
  236
  6
  1
  53
1   14
 77  ประจวบคีรีขันธ์  1
  1
  8
  20
  22
  0
  0
  15
0   4
 80  นครศรีธรรมราช  2
  1
  11
  68
  104
  0
  1
  25
1   12
 81  กระบี่  0
  1
  4
  36
  30
  1
  0
  6
0   11
 82  พังงา  1
  0
  3
  21
  12
  0
  0
  11
0   8
 83  ภูเก็ต  0
  0
  0
  5
  9
  0
  0
  2
0   0
 84  สุราษฎร์ธานี  0
  2
  8
  45
  168
  3
  0
  25
0   12
 85  ระนอง  1
  0
  4
  5
  17
  0
  0
  1
0   3
 86  ชุมพร  1
  2
  21
  62
  137
  2
  1
  37
1   10
 90  สงขลา  2
  8
  8
  86
  300
  0
  0
  31
0   15
 91  สตูล  0
  0
  4
  12
  18
  0
  0
  7
0   0
 92  ตรัง  0
  2
  13
  32
  54
  3
  0
  8
0   13
 93  พัทลุง  0
  1
  10
  60
  103
  1
  0
  13
0   9
 94  ปัตตานี  0
  1
  2
  18
  16
  0
  0
  8
0   2
 95  ยะลา  1
  4
  1
  18
  61
  1
  1
  12
1   2
 96  นราธิวาส  0
  0
  5
  21
  24
  0
  0
  11
0   2