จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
เกษตรกรรม.
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการเกษียณ
งานบ้าน
ประมง
เลี้บงสัตว์
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
ไม่มีอาชีพ
 1  10  กรุงเทพมหานคร  12,524
  952
  517
  105
  1,299
  0
  0
  26
268   1,215
 2  11  สมุทรปราการ  2,246
  2,502
  1,791
  44
  3,130
  26
  11
  49
519   239
 3  12  นนทบุรี  2,621
  3,165
  1,102
  190
  2,578
  0
  2
  13
217   412
 4  13  ปทุมธานี  2,081
  4,191
  1,714
  177
  2,383
  1
  7
  48
633   581
 5  14  พระนครศรีอยุธยา  3,732
  7,423
  2,219
  54
  2,190
  5
  25
  10
393   549
 6  15  อ่างทอง  2,163
  2,889
  734
  30
  466
  7
  24
  6
94   239
 7  16  ลพบุรี  7,474
  5,336
  1,940
  109
  1,785
  0
  85
  21
433   571
 8  17  สิงห์บุรี  965
  4,100
  536
  13
  290
  4
  0
  2
39   147
 9  18  ชัยนาท  8,300
  3,430
  1,194
  59
  492
  3
  14
  15
112   405
 10  19  สระบุรี  3,343
  5,358
  2,023
  52
  1,932
  1
  180
  44
287   405
 11  20  ชลบุรี  9,102
  3,143
  1,540
  34
  1,030
  25
  6
  5
373   457
 12  21  ระยอง  4,908
  5,377
  1,859
  37
  1,197
  56
  15
  23
304   395
 13  22  จันทบุรี  6,647
  3,881
  1,230
  53
  638
  115
  0
  22
110   342
 14  23  ตราด  2,328
  2,099
  841
  5
  399
  169
  0
  10
73   298
 15  24  ฉะเชิงเทรา  4,331
  3,481
  1,211
  24
  806
  44
  29
  12
163   964
 16  25  ปราจีนบุรี  2,434
  4,413
  1,284
  24
  567
  28
  15
  26
164   410
 17  26  นครนายก  1,389
  2,488
  726
  25
  366
  2
  8
  11
82   99
 18  27  สระแก้ว  7,003
  2,534
  851
  34
  305
  1
  50
  24
64   146
 19  30  นครราชสีมา  43,995
  15,349
  4,986
  158
  3,566
  2
  76
  78
768   1,076
 20  31  บุรีรัมย์  29,198
  3,331
  1,358
  16
  529
  1
  3
  39
256   4,375
 21  32  สุรินทร์  29,853
  2,649
  950
  56
  441
  2
  3
  20
193   362
 22  33  ศรีสะเกษ  36,080
  749
  502
  29
  81
  1
  1
  5
75   1,587
 23  34  อุบลราชธานี  47,090
  4,468
  2,330
  57
  931
  26
  8
  31
374   1,354
 24  35  ยโสธร  12,259
  618
  616
  6
  142
  1
  2
  2
30   99
 25  36  ชัยภูมิ  25,259
  2,618
  1,164
  21
  388
  0
  10
  5
97   1,508
 26  37  อำนาจเจริญ  8,533
  336
  250
  2
  39
  0
  0
  2
37   80
 27  38  บึงกาฬ  9,364
  597
  326
  3
  108
  4
  0
  2
96   163
 28  39  หนองบัวลำภู  11,204
  674
  373
  5
  136
  5
  5
  9
48   106
 29  40  ขอนแก่น  36,415
  5,873
  2,324
  114
  1,577
  5
  19
  10
231   740
 30  41  อุดรธานี  30,032
  3,422
  1,629
  41
  1,399
  0
  3
  48
192   633
 31  42  เลย  15,897
  1,831
  1,015
  9
  495
  1
  8
  13
86   143
 32  43  หนองคาย  10,507
  2,030
  868
  22
  582
  0
  7
  19
146   179
 33  44  มหาสารคาม  24,156
  1,616
  911
  15
  340
  0
  6
  4
151   510
 34  45  ร้อยเอ็ด  39,774
  2,274
  999
  17
  304
  0
  3
  12
92   197
 35  46  กาฬสินธุ์  19,689
  1,769
  1,006
  21
  274
  2
  0
  31
126   609
 36  47  สกลนคร  27,569
  1,679
  1,020
  43
  397
  0
  2
  17
135   383
 37  48  นครพนม  12,003
  1,057
  648
  8
  172
  3
  0
  10
110   1,897
 38  49  มุกดาหาร  7,622
  493
  219
  10
  110
  0
  0
  5
30   187
 39  50  เชียงใหม่  14,745
  24,037
  4,735
  99
  1,719
  7
  33
  89
408   6,285
 40  51  ลำพูน  6,418
  6,777
  1,518
  22
  204
  0
  22
  11
38   38
 41  52  ลำปาง  13,291
  8,730
  2,587
  29
  1,389
  4
  7
  54
283   881
 42  53  อุตรดิตถ์  9,316
  3,608
  1,214
  20
  461
  3
  11
  16
197   275
 43  54  แพร่  7,951
  4,869
  1,985
  14
  446
  0
  0
  9
179   356
 44  55  น่าน  12,503
  2,595
  1,019
  32
  308
  8
  2
  36
155   693
 45  56  พะเยา  13,875
  2,300
  1,011
  4
  345
  6
  0
  3
92   1,209
 46  57  เชียงราย  25,132
  8,914
  2,539
  12
  476
  1
  8
  52
211   763
 47  58  แม่ฮ่องสอน  4,200
  776
  237
  8
  218
  0
  1
  1
50   1,055
 48  60  นครสวรรค์  14,176
  7,421
  2,974
  116
  1,412
  12
  33
  109
390   647
 49  61  อุทัยธานี  6,195
  1,730
  655
  20
  245
  1
  17
  10
52   712
 50  62  กำแพงเพชร  12,640
  3,484
  1,231
  25
  429
  3
  9
  19
118   294
 51  63  ตาก  9,261
  3,873
  1,387
  48
  767
  5
  17
  42
112   1,672
 52  64  สุโขทัย  12,569
  3,999
  1,406
  25
  491
  0
  38
  18
118   201
 53  65  พิษณุโลก  18,920
  3,459
  967
  93
  621
  0
  17
  40
286   454
 54  66  พิจิตร  10,169
  5,571
  1,658
  41
  473
  2
  15
  26
77   2,084
 55  67  เพชรบูรณ์  17,133
  5,348
  1,856
  18
  626
  0
  16
  10
138   94
 56  70  ราชบุรี  6,104
  7,024
  1,993
  42
  1,347
  9
  95
  42
215   289
 57  71  กาญจนบุรี  8,674
  6,788
  2,346
  43
  850
  11
  44
  35
377   471
 58  72  สุพรรณบุรี  10,733
  6,927
  2,105
  51
  814
  3
  89
  8
219   404
 59  73  นครปฐม  4,472
  4,843
  1,839
  61
  1,643
  12
  71
  16
378   728
 60  74  สมุทรสาคร  927
  1,477
  628
  30
  486
  28
  3
  15
238   359
 61  75  สมุทรสงคราม  625
  1,156
  503
  12
  259
  61
  1
  4
181   47
 62  76  เพชรบุรี  3,518
  4,276
  1,426
  47
  642
  120
  36
  12
157   829
 63  77  ประจวบคีรีขันธ์  3,399
  3,257
  1,346
  43
  598
  63
  55
  16
1,067   218
 64  80  นครศรีธรรมราช  23,179
  4,884
  3,302
  26
  2,537
  327
  16
  29
420   347
 65  81  กระบี่  6,012
  1,523
  941
  13
  537
  82
  0
  4
144   931
 66  82  พังงา  2,313
  2,010
  920
  10
  983
  133
  2
  5
72   142
 67  83  ภูเก็ต  165
  907
  573
  25
  1,089
  9
  2
  6
253   84
 68  84  สุราษฎร์ธานี  20,550
  2,796
  2,477
  26
  1,246
  339
  8
  19
664   359
 69  85  ระนอง  1,836
  802
  619
  1
  839
  59
  1
  9
45   106
 70  86  ชุมพร  10,784
  1,967
  1,326
  35
  705
  167
  4
  6
139   246
 71  90  สงขลา  13,280
  4,853
  3,205
  87
  2,487
  190
  15
  26
407   1,022
 72  91  สตูล  4,390
  1,070
  648
  3
  896
  250
  1
  25
59   41
 73  92  ตรัง  9,288
  1,927
  1,342
  27
  599
  156
  1
  9
157   496
 74  93  พัทลุง  9,896
  1,951
  1,661
  39
  538
  125
  12
  13
223   134
 75  94  ปัตตานี  1,970
  3,939
  1,110
  12
  1,501
  26
  6
  158
205   187
 76  95  ยะลา  3,377
  1,515
  600
  25
  710
  0
  0
  31
153   244
 77  96  นราธิวาส  2,731
  4,509
  801
  11
  1,618
  8
  0
  35
192   229