จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
เกษตรกรรม.
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการเกษียณ
งานบ้าน
ประมง
เลี้บงสัตว์
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
ไม่มีอาชีพ
 1  10  กรุงเทพมหานคร  12,525
  952
  517
  105
  1,300
  0
  0
  26
268   1,215
 2  11  สมุทรปราการ  2,237
  2,418
  1,741
  43
  3,049
  25
  11
  46
493   227
 3  12  นนทบุรี  2,620
  3,122
  1,094
  189
  2,548
  0
  2
  13
216   334
 4  13  ปทุมธานี  2,028
  4,073
  1,690
  173
  2,276
  1
  7
  48
636   579
 5  14  พระนครศรีอยุธยา  3,762
  7,333
  2,194
  54
  2,152
  5
  25
  10
392   502
 6  15  อ่างทอง  2,135
  2,837
  716
  29
  463
  7
  24
  6
93   251
 7  16  ลพบุรี  7,353
  5,191
  1,877
  102
  1,729
  0
  86
  20
406   544
 8  17  สิงห์บุรี  878
  4,147
  492
  14
  256
  2
  0
  2
41   150
 9  18  ชัยนาท  8,250
  3,345
  1,166
  57
  477
  3
  15
  15
109   400
 10  19  สระบุรี  3,319
  5,324
  1,993
  52
  1,919
  1
  178
  44
275   366
 11  20  ชลบุรี  9,156
  3,083
  1,510
  32
  985
  25
  6
  5
361   445
 12  21  ระยอง  4,801
  5,289
  1,791
  35
  1,112
  55
  15
  23
319   387
 13  22  จันทบุรี  6,559
  3,878
  1,224
  52
  639
  115
  0
  22
108   409
 14  23  ตราด  2,312
  2,090
  834
  5
  395
  169
  0
  10
72   181
 15  24  ฉะเชิงเทรา  4,317
  3,459
  1,184
  23
  787
  44
  29
  12
154   964
 16  25  ปราจีนบุรี  2,434
  4,410
  1,282
  24
  566
  28
  15
  26
164   415
 17  26  นครนายก  1,384
  2,476
  725
  25
  366
  2
  8
  11
82   97
 18  27  สระแก้ว  6,565
  2,351
  777
  32
  287
  1
  47
  22
58   98
 19  30  นครราชสีมา  43,584
  15,118
  4,897
  157
  3,502
  2
  76
  77
768   1,054
 20  31  บุรีรัมย์  28,240
  3,131
  1,292
  16
  505
  1
  3
  40
236   4,686
 21  32  สุรินทร์  29,644
  2,612
  937
  53
  433
  2
  3
  20
193   361
 22  33  ศรีสะเกษ  35,825
  733
  496
  29
  81
  1
  1
  5
74   1,566
 23  34  อุบลราชธานี  46,638
  4,372
  2,260
  51
  911
  25
  8
  30
367   1,286
 24  35  ยโสธร  12,143
  613
  582
  6
  141
  1
  2
  2
30   97
 25  36  ชัยภูมิ  24,909
  2,565
  1,128
  20
  376
  0
  9
  5
88   1,518
 26  37  อำนาจเจริญ  8,435
  336
  244
  2
  39
  0
  0
  2
36   78
 27  38  บึงกาฬ  9,011
  579
  311
  3
  107
  4
  1
  2
90   146
 28  39  หนองบัวลำภู  11,083
  657
  361
  5
  136
  5
  5
  9
48   104
 29  40  ขอนแก่น  36,120
  5,786
  2,274
  108
  1,563
  5
  19
  10
227   717
 30  41  อุดรธานี  29,723
  3,357
  1,608
  41
  1,378
  0
  3
  48
190   633
 31  42  เลย  15,686
  1,811
  994
  9
  490
  1
  8
  13
85   137
 32  43  หนองคาย  10,368
  2,012
  853
  22
  573
  0
  7
  20
146   169
 33  44  มหาสารคาม  23,785
  1,580
  883
  15
  337
  0
  6
  4
142   498
 34  45  ร้อยเอ็ด  39,436
  2,228
  980
  17
  302
  0
  3
  12
92   186
 35  46  กาฬสินธุ์  19,430
  1,740
  993
  21
  265
  2
  1
  29
124   570
 36  47  สกลนคร  27,219
  1,667
  1,008
  43
  398
  0
  2
  17
134   382
 37  48  นครพนม  11,879
  1,043
  638
  8
  169
  3
  0
  10
106   1,895
 38  49  มุกดาหาร  7,585
  493
  219
  10
  109
  0
  0
  5
30   107
 39  50  เชียงใหม่  14,719
  23,958
  4,715
  98
  1,714
  7
  33
  89
403   5,966
 40  51  ลำพูน  6,313
  6,580
  1,486
  22
  201
  0
  21
  11
37   37
 41  52  ลำปาง  13,197
  8,645
  2,551
  29
  1,374
  4
  7
  55
278   833
 42  53  อุตรดิตถ์  9,123
  3,537
  1,169
  20
  458
  3
  11
  16
156   248
 43  54  แพร่  7,875
  4,815
  1,961
  14
  444
  0
  0
  9
180   356
 44  55  น่าน  12,363
  2,500
  988
  30
  302
  8
  1
  37
151   707
 45  56  พะเยา  13,817
  2,256
  998
  4
  341
  6
  0
  3
89   1,206
 46  57  เชียงราย  24,898
  8,743
  2,464
  10
  468
  1
  8
  52
196   741
 47  58  แม่ฮ่องสอน  4,153
  770
  233
  8
  217
  0
  1
  1
49   1,005
 48  60  นครสวรรค์  13,844
  7,208
  2,871
  114
  1,391
  12
  32
  107
370   528
 49  61  อุทัยธานี  6,074
  1,704
  640
  20
  238
  1
  17
  10
50   554
 50  62  กำแพงเพชร  12,127
  3,344
  1,175
  24
  411
  3
  9
  17
107   288
 51  63  ตาก  9,133
  3,816
  1,370
  48
  748
  5
  16
  42
111   1,651
 52  64  สุโขทัย  12,484
  3,953
  1,386
  24
  484
  0
  37
  18
114   201
 53  65  พิษณุโลก  18,885
  3,408
  953
  93
  618
  0
  16
  40
283   441
 54  66  พิจิตร  10,056
  5,470
  1,630
  41
  462
  2
  15
  26
77   2,085
 55  67  เพชรบูรณ์  17,031
  5,289
  1,831
  18
  610
  0
  16
  10
135   87
 56  70  ราชบุรี  6,035
  6,923
  1,936
  42
  1,334
  9
  94
  41
213   274
 57  71  กาญจนบุรี  8,605
  6,671
  2,314
  41
  844
  11
  44
  35
366   455
 58  72  สุพรรณบุรี  10,643
  6,865
  2,081
  50
  811
  3
  86
  7
186   383
 59  73  นครปฐม  4,453
  4,764
  1,790
  61
  1,614
  12
  72
  16
358   681
 60  74  สมุทรสาคร  927
  1,475
  627
  30
  485
  28
  3
  15
238   358
 61  75  สมุทรสงคราม  619
  1,135
  495
  12
  258
  61
  1
  4
181   45
 62  76  เพชรบุรี  3,502
  4,272
  1,424
  46
  642
  120
  36
  12
155   630
 63  77  ประจวบคีรีขันธ์  3,353
  3,219
  1,334
  43
  589
  63
  55
  16
1,067   217
 64  80  นครศรีธรรมราช  22,876
  4,845
  3,240
  26
  2,523
  327
  16
  28
401   314
 65  81  กระบี่  5,962
  1,472
  905
  13
  518
  80
  0
  4
141   944
 66  82  พังงา  2,296
  2,002
  906
  10
  981
  133
  2
  5
69   183
 67  83  ภูเก็ต  161
  879
  556
  25
  1,046
  9
  2
  6
212   81
 68  84  สุราษฎร์ธานี  20,462
  2,785
  2,456
  26
  1,241
  338
  8
  19
651   363
 69  85  ระนอง  1,784
  789
  607
  1
  828
  59
  1
  9
45   103
 70  86  ชุมพร  10,481
  1,948
  1,302
  35
  695
  165
  4
  6
135   225
 71  90  สงขลา  13,264
  4,822
  3,158
  84
  2,479
  190
  15
  26
391   811
 72  91  สตูล  4,355
  1,048
  644
  3
  888
  249
  1
  25
59   41
 73  92  ตรัง  9,279
  1,925
  1,345
  27
  600
  156
  1
  9
156   450
 74  93  พัทลุง  9,708
  1,926
  1,617
  36
  517
  122
  9
  13
217   137
 75  94  ปัตตานี  1,955
  3,916
  1,100
  12
  1,479
  27
  7
  156
203   185
 76  95  ยะลา  3,374
  1,516
  600
  25
  710
  0
  0
  31
152   207
 77  96  นราธิวาส  2,685
  4,430
  768
  11
  1,611
  8
  0
  35
177   225