จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
เกษตรกรรม.
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการเกษียณ
งานบ้าน
ประมง
เลี้บงสัตว์
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
ไม่มีอาชีพ
 1  10  กรุงเทพมหานคร  12,526
  952
  517
  105
  1,300
  0
  0
  26
268   1,215
 2  11  สมุทรปราการ  2,546
  2,527
  1,789
  47
  3,193
  28
  11
  51
506   228
 3  12  นนทบุรี  3,049
  3,282
  1,139
  208
  2,620
  0
  2
  14
225   236
 4  13  ปทุมธานี  2,199
  4,097
  1,685
  173
  2,145
  1
  8
  49
625   554
 5  14  พระนครศรีอยุธยา  3,733
  7,162
  2,114
  53
  2,091
  5
  26
  10
387   454
 6  15  อ่างทอง  2,118
  2,789
  697
  29
  463
  7
  24
  6
92   239
 7  16  ลพบุรี  7,219
  5,027
  1,845
  99
  1,664
  0
  85
  20
390   425
 8  17  สิงห์บุรี  856
  4,133
  484
  14
  242
  2
  0
  2
39   152
 9  18  ชัยนาท  8,246
  3,227
  1,128
  54
  461
  3
  15
  15
106   395
 10  19  สระบุรี  3,265
  5,221
  1,905
  49
  1,814
  1
  176
  44
257   332
 11  20  ชลบุรี  9,251
  3,054
  1,473
  31
  961
  25
  6
  4
359   492
 12  21  ระยอง  4,742
  5,213
  1,751
  32
  1,083
  55
  15
  20
290   305
 13  22  จันทบุรี  6,365
  3,783
  1,172
  50
  611
  113
  0
  22
104   361
 14  23  ตราด  2,285
  2,080
  830
  5
  395
  168
  0
  10
72   135
 15  24  ฉะเชิงเทรา  4,239
  3,295
  1,130
  21
  739
  45
  29
  11
130   945
 16  25  ปราจีนบุรี  2,430
  4,398
  1,280
  24
  565
  28
  15
  26
165   420
 17  26  นครนายก  1,386
  2,482
  728
  25
  367
  2
  8
  11
82   61
 18  27  สระแก้ว  6,576
  2,376
  779
  33
  291
  1
  48
  25
60   98
 19  30  นครราชสีมา  43,138
  14,911
  4,830
  148
  3,455
  2
  78
  76
779   1,038
 20  31  บุรีรัมย์  28,177
  3,115
  1,292
  16
  507
  1
  3
  40
236   3,670
 21  32  สุรินทร์  29,589
  2,605
  920
  51
  431
  2
  3
  19
182   391
 22  33  ศรีสะเกษ  35,335
  672
  475
  24
  80
  1
  1
  5
69   1,361
 23  34  อุบลราชธานี  45,845
  4,274
  2,212
  42
  895
  25
  7
  31
332   1,292
 24  35  ยโสธร  11,608
  578
  555
  6
  138
  1
  2
  2
30   85
 25  36  ชัยภูมิ  24,312
  2,475
  1,095
  18
  358
  0
  9
  4
79   1,540
 26  37  อำนาจเจริญ  8,268
  329
  245
  2
  38
  0
  0
  2
34   75
 27  38  บึงกาฬ  8,816
  566
  307
  3
  101
  4
  1
  2
88   144
 28  39  หนองบัวลำภู  10,917
  641
  350
  5
  135
  5
  5
  9
45   117
 29  40  ขอนแก่น  35,516
  5,603
  2,180
  102
  1,485
  5
  18
  10
206   686
 30  41  อุดรธานี  29,266
  3,253
  1,575
  41
  1,320
  0
  3
  48
188   633
 31  42  เลย  15,532
  1,769
  954
  9
  473
  1
  10
  13
83   130
 32  43  หนองคาย  10,200
  1,969
  823
  23
  567
  0
  7
  20
144   165
 33  44  มหาสารคาม  23,163
  1,497
  842
  15
  335
  0
  6
  4
135   494
 34  45  ร้อยเอ็ด  38,773
  2,121
  942
  16
  290
  0
  3
  12
87   169
 35  46  กาฬสินธุ์  18,989
  1,686
  964
  20
  262
  2
  1
  29
121   575
 36  47  สกลนคร  27,036
  1,653
  992
  43
  397
  0
  2
  17
130   412
 37  48  นครพนม  11,411
  1,009
  623
  7
  170
  3
  0
  10
97   1,957
 38  49  มุกดาหาร  7,431
  488
  218
  10
  107
  0
  0
  5
30   115
 39  50  เชียงใหม่  14,626
  23,767
  4,682
  96
  1,696
  7
  33
  91
396   5,036
 40  51  ลำพูน  6,242
  6,434
  1,456
  19
  190
  0
  21
  11
37   37
 41  52  ลำปาง  12,939
  8,440
  2,465
  29
  1,345
  4
  7
  56
268   750
 42  53  อุตรดิตถ์  9,046
  3,449
  1,135
  19
  443
  3
  12
  16
137   246
 43  54  แพร่  7,663
  4,596
  1,877
  13
  427
  0
  0
  8
170   393
 44  55  น่าน  12,213
  2,426
  968
  28
  291
  9
  1
  37
135   728
 45  56  พะเยา  13,622
  2,139
  966
  4
  323
  6
  0
  3
88   1,142
 46  57  เชียงราย  24,440
  8,448
  2,366
  10
  449
  1
  8
  52
185   735
 47  58  แม่ฮ่องสอน  4,114
  757
  233
  8
  214
  0
  1
  1
46   847
 48  60  นครสวรรค์  13,526
  7,033
  2,794
  111
  1,359
  12
  32
  101
351   378
 49  61  อุทัยธานี  6,069
  1,712
  640
  18
  229
  1
  17
  10
49   486
 50  62  กำแพงเพชร  11,995
  3,294
  1,158
  21
  401
  3
  9
  17
106   290
 51  63  ตาก  8,947
  3,699
  1,315
  47
  724
  5
  16
  41
101   1,502
 52  64  สุโขทัย  12,346
  3,863
  1,354
  24
  467
  0
  33
  18
112   202
 53  65  พิษณุโลก  18,639
  3,203
  876
  84
  585
  0
  16
  38
275   412
 54  66  พิจิตร  9,879
  5,279
  1,599
  39
  446
  2
  17
  25
75   2,099
 55  67  เพชรบูรณ์  16,774
  5,168
  1,782
  18
  585
  0
  16
  11
127   78
 56  70  ราชบุรี  5,997
  6,855
  1,907
  42
  1,300
  9
  95
  39
203   267
 57  71  กาญจนบุรี  8,481
  6,569
  2,272
  40
  818
  11
  44
  34
363   448
 58  72  สุพรรณบุรี  10,564
  6,801
  2,063
  51
  810
  3
  85
  7
185   385
 59  73  นครปฐม  4,406
  4,591
  1,768
  61
  1,560
  12
  72
  16
352   677
 60  74  สมุทรสาคร  919
  1,404
  584
  29
  444
  28
  3
  12
235   347
 61  75  สมุทรสงคราม  614
  1,112
  481
  11
  250
  60
  1
  4
182   46
 62  76  เพชรบุรี  3,489
  4,240
  1,395
  46
  637
  120
  36
  12
144   444
 63  77  ประจวบคีรีขันธ์  3,264
  3,134
  1,295
  45
  579
  64
  55
  16
1,052   188
 64  80  นครศรีธรรมราช  22,765
  4,798
  3,183
  24
  2,516
  326
  16
  29
393   338
 65  81  กระบี่  5,854
  1,446
  889
  12
  511
  79
  0
  4
136   742
 66  82  พังงา  2,290
  2,012
  901
  10
  985
  132
  2
  5
69   37
 67  83  ภูเก็ต  171
  848
  528
  26
  1,038
  9
  1
  6
211   68
 68  84  สุราษฎร์ธานี  20,088
  2,695
  2,361
  27
  1,193
  335
  7
  22
587   387
 69  85  ระนอง  1,764
  773
  593
  1
  827
  59
  1
  8
42   104
 70  86  ชุมพร  10,116
  1,870
  1,234
  32
  649
  163
  4
  6
109   211
 71  90  สงขลา  13,067
  4,638
  3,033
  78
  2,443
  196
  15
  28
393   538
 72  91  สตูล  4,311
  1,026
  634
  3
  884
  248
  1
  25
58   40
 73  92  ตรัง  8,569
  1,779
  1,218
  26
  532
  155
  1
  9
129   463
 74  93  พัทลุง  9,608
  1,887
  1,577
  36
  498
  120
  9
  13
211   133
 75  94  ปัตตานี  1,928
  3,754
  1,049
  12
  1,433
  32
  6
  152
203   173
 76  95  ยะลา  3,382
  1,515
  602
  24
  711
  0
  0
  30
151   155
 77  96  นราธิวาส  2,673
  4,387
  763
  11
  1,612
  8
  0
  35
176   225