จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
เกษตรกรรม.
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการเกษียณ
งานบ้าน
ประมง
เลี้บงสัตว์
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
ไม่มีอาชีพ
 1  10  กรุงเทพมหานคร  12,526
  952
  517
  105
  1,300
  0
  0
  26
268   1,215
 2  11  สมุทรปราการ  2,546
  2,528
  1,790
  47
  3,193
  28
  11
  51
506   228
 3  12  นนทบุรี  3,048
  3,316
  1,147
  208
  2,665
  0
  2
  14
226   230
 4  13  ปทุมธานี  2,109
  4,137
  1,701
  174
  2,321
  1
  8
  49
635   564
 5  14  พระนครศรีอยุธยา  3,738
  7,239
  2,142
  53
  2,122
  5
  25
  10
389   467
 6  15  อ่างทอง  2,121
  2,797
  697
  29
  466
  7
  24
  6
93   241
 7  16  ลพบุรี  7,262
  5,095
  1,857
  99
  1,678
  0
  85
  20
401   431
 8  17  สิงห์บุรี  856
  4,133
  484
  14
  242
  2
  0
  2
39   152
 9  18  ชัยนาท  8,300
  3,294
  1,153
  55
  474
  3
  15
  15
108   397
 10  19  สระบุรี  3,297
  5,270
  1,930
  49
  1,837
  1
  177
  44
264   337
 11  20  ชลบุรี  9,252
  3,054
  1,472
  31
  962
  25
  6
  4
360   492
 12  21  ระยอง  4,760
  5,249
  1,769
  33
  1,093
  55
  15
  20
298   308
 13  22  จันทบุรี  6,428
  3,841
  1,201
  51
  632
  115
  0
  22
110   586
 14  23  ตราด  2,290
  2,081
  831
  5
  395
  169
  0
  10
72   171
 15  24  ฉะเชิงเทรา  4,239
  3,295
  1,130
  21
  739
  45
  29
  11
130   945
 16  25  ปราจีนบุรี  2,436
  4,414
  1,282
  24
  566
  28
  15
  26
165   420
 17  26  นครนายก  1,386
  2,484
  728
  25
  367
  2
  8
  11
82   62
 18  27  สระแก้ว  6,585
  2,380
  779
  33
  292
  1
  47
  25
60   98
 19  30  นครราชสีมา  43,197
  14,950
  4,840
  149
  3,460
  2
  78
  76
781   1,047
 20  31  บุรีรัมย์  28,187
  3,119
  1,294
  16
  507
  1
  3
  40
236   3,676
 21  32  สุรินทร์  29,720
  2,635
  929
  51
  440
  2
  3
  19
190   397
 22  33  ศรีสะเกษ  35,372
  672
  475
  24
  80
  1
  1
  5
70   1,516
 23  34  อุบลราชธานี  46,212
  4,337
  2,236
  43
  902
  25
  7
  32
335   1,308
 24  35  ยโสธร  11,609
  578
  555
  6
  138
  1
  2
  2
30   85
 25  36  ชัยภูมิ  24,347
  2,475
  1,097
  18
  358
  0
  9
  4
81   1,540
 26  37  อำนาจเจริญ  8,340
  332
  245
  2
  39
  0
  0
  2
36   76
 27  38  บึงกาฬ  8,906
  570
  307
  3
  104
  4
  1
  2
88   149
 28  39  หนองบัวลำภู  11,011
  650
  356
  5
  135
  5
  5
  9
46   122
 29  40  ขอนแก่น  35,718
  5,683
  2,220
  102
  1,494
  5
  19
  10
209   693
 30  41  อุดรธานี  29,462
  3,284
  1,586
  41
  1,326
  0
  3
  48
189   635
 31  42  เลย  15,567
  1,769
  955
  9
  473
  1
  10
  13
84   129
 32  43  หนองคาย  10,266
  1,981
  828
  23
  569
  0
  7
  20
146   167
 33  44  มหาสารคาม  23,272
  1,510
  850
  15
  336
  0
  6
  4
133   498
 34  45  ร้อยเอ็ด  38,976
  2,146
  948
  17
  290
  0
  3
  12
89   176
 35  46  กาฬสินธุ์  19,152
  1,696
  975
  20
  263
  2
  1
  29
122   581
 36  47  สกลนคร  27,195
  1,660
  994
  43
  399
  0
  2
  17
132   342
 37  48  นครพนม  11,630
  1,016
  631
  8
  171
  3
  0
  10
101   1,946
 38  49  มุกดาหาร  7,431
  489
  218
  10
  107
  0
  0
  5
30   115
 39  50  เชียงใหม่  14,661
  23,854
  4,703
  96
  1,701
  7
  33
  91
401   5,364
 40  51  ลำพูน  6,269
  6,494
  1,474
  21
  193
  0
  21
  12
37   37
 41  52  ลำปาง  13,006
  8,488
  2,483
  29
  1,352
  4
  7
  56
269   765
 42  53  อุตรดิตถ์  9,106
  3,470
  1,144
  20
  451
  3
  12
  16
143   251
 43  54  แพร่  7,710
  4,639
  1,898
  12
  435
  0
  0
  8
173   392
 44  55  น่าน  12,224
  2,432
  971
  28
  293
  9
  1
  37
135   727
 45  56  พะเยา  13,713
  2,187
  975
  4
  330
  6
  0
  3
88   1,172
 46  57  เชียงราย  24,681
  8,594
  2,409
  10
  455
  1
  8
  52
189   741
 47  58  แม่ฮ่องสอน  4,119
  760
  233
  8
  215
  0
  1
  1
46   845
 48  60  นครสวรรค์  13,682
  7,122
  2,833
  113
  1,373
  12
  32
  104
362   508
 49  61  อุทัยธานี  6,069
  1,712
  642
  20
  233
  1
  17
  10
50   492
 50  62  กำแพงเพชร  12,070
  3,314
  1,164
  22
  407
  3
  9
  17
106   291
 51  63  ตาก  9,062
  3,744
  1,337
  48
  725
  5
  16
  41
104   1,675
 52  64  สุโขทัย  12,416
  3,901
  1,364
  24
  478
  0
  33
  18
114   200
 53  65  พิษณุโลก  18,696
  3,290
  906
  92
  607
  0
  16
  41
280   423
 54  66  พิจิตร  9,935
  5,327
  1,608
  41
  454
  2
  17
  25
76   2,093
 55  67  เพชรบูรณ์  16,886
  5,221
  1,799
  18
  593
  0
  16
  11
129   78
 56  70  ราชบุรี  6,027
  6,923
  1,925
  42
  1,329
  9
  95
  41
214   277
 57  71  กาญจนบุรี  8,515
  6,597
  2,284
  40
  823
  11
  44
  34
364   450
 58  72  สุพรรณบุรี  10,628
  6,864
  2,073
  51
  815
  3
  85
  7
187   387
 59  73  นครปฐม  4,431
  4,714
  1,768
  61
  1,594
  12
  72
  16
355   680
 60  74  สมุทรสาคร  921
  1,417
  588
  29
  457
  28
  3
  15
236   351
 61  75  สมุทรสงคราม  617
  1,127
  483
  11
  252
  61
  1
  4
182   46
 62  76  เพชรบุรี  3,490
  4,243
  1,396
  46
  637
  120
  36
  12
143   441
 63  77  ประจวบคีรีขันธ์  3,278
  3,167
  1,309
  45
  591
  64
  55
  16
1,064   223
 64  80  นครศรีธรรมราช  22,840
  4,807
  3,194
  24
  2,523
  327
  16
  29
393   338
 65  81  กระบี่  5,888
  1,446
  890
  12
  513
  79
  0
  4
138   799
 66  82  พังงา  2,289
  2,014
  899
  10
  985
  133
  2
  5
69   36
 67  83  ภูเก็ต  171
  853
  531
  26
  1,039
  9
  1
  6
212   69
 68  84  สุราษฎร์ธานี  20,129
  2,727
  2,398
  27
  1,204
  337
  7
  22
625   384
 69  85  ระนอง  1,766
  775
  594
  1
  826
  59
  1
  8
43   104
 70  86  ชุมพร  10,173
  1,899
  1,256
  33
  676
  164
  4
  6
114   218
 71  90  สงขลา  13,066
  4,640
  3,035
  78
  2,443
  196
  15
  28
393   832
 72  91  สตูล  4,326
  1,031
  638
  3
  884
  248
  1
  25
60   42
 73  92  ตรัง  8,571
  1,781
  1,219
  26
  531
  155
  1
  9
129   464
 74  93  พัทลุง  9,613
  1,887
  1,578
  36
  499
  120
  9
  13
210   131
 75  94  ปัตตานี  1,936
  3,802
  1,066
  12
  1,469
  30
  7
  156
205   178
 76  95  ยะลา  3,388
  1,524
  604
  25
  713
  0
  0
  31
153   177
 77  96  นราธิวาส  2,676
  4,408
  763
  11
  1,614
  8
  0
  35
176   226