จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
เกษตรกรรม.
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการเกษียณ
งานบ้าน
ประมง
เลี้บงสัตว์
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
ไม่มีอาชีพ
 1  10  กรุงเทพมหานคร  12,531
  859
  427
  92
  1,143
  0
  0
  24
256   1,068
 2  11  สมุทรปราการ  2,579
  2,410
  1,728
  46
  3,039
  28
  11
  47
479   222
 3  12  นนทบุรี  3,051
  3,278
  1,139
  208
  2,618
  0
  2
  14
224   99
 4  13  ปทุมธานี  2,195
  4,063
  1,674
  172
  2,127
  1
  8
  49
618   549
 5  14  พระนครศรีอยุธยา  3,781
  7,112
  2,094
  52
  2,085
  5
  25
  10
383   419
 6  15  อ่างทอง  2,105
  2,778
  694
  29
  452
  7
  24
  6
91   240
 7  16  ลพบุรี  7,170
  4,980
  1,828
  99
  1,657
  0
  85
  20
389   420
 8  17  สิงห์บุรี  856
  4,133
  484
  14
  242
  2
  0
  2
38   152
 9  18  ชัยนาท  8,211
  3,136
  1,096
  54
  444
  3
  15
  15
104   391
 10  19  สระบุรี  3,255
  5,201
  1,891
  49
  1,805
  1
  176
  44
258   329
 11  20  ชลบุรี  9,256
  3,053
  1,473
  31
  961
  25
  6
  4
360   537
 12  21  ระยอง  4,694
  5,104
  1,716
  30
  1,053
  55
  15
  20
266   297
 13  22  จันทบุรี  6,362
  3,783
  1,171
  50
  611
  113
  0
  22
104   364
 14  23  ตราด  2,246
  2,045
  817
  5
  386
  167
  0
  10
71   53
 15  24  ฉะเชิงเทรา  4,124
  3,196
  1,094
  20
  721
  44
  29
  11
129   948
 16  25  ปราจีนบุรี  2,410
  4,340
  1,266
  24
  565
  28
  15
  26
165   420
 17  26  นครนายก  1,385
  2,480
  728
  25
  367
  2
  8
  11
82   61
 18  27  สระแก้ว  6,290
  2,356
  778
  33
  291
  1
  48
  24
61   99
 19  30  นครราชสีมา  43,130
  14,905
  4,830
  148
  3,456
  2
  78
  76
779   1,036
 20  31  บุรีรัมย์  28,140
  3,111
  1,291
  16
  507
  1
  3
  40
236   3,688
 21  32  สุรินทร์  29,409
  2,555
  913
  51
  430
  2
  3
  19
180   384
 22  33  ศรีสะเกษ  35,298
  671
  473
  24
  80
  1
  1
  5
69   1,363
 23  34  อุบลราชธานี  45,524
  4,223
  2,191
  42
  889
  25
  7
  31
324   1,282
 24  35  ยโสธร  11,607
  577
  555
  6
  137
  1
  2
  2
30   85
 25  36  ชัยภูมิ  24,224
  2,465
  1,089
  18
  356
  0
  9
  4
77   1,546
 26  37  อำนาจเจริญ  8,235
  324
  244
  2
  36
  0
  0
  2
34   75
 27  38  บึงกาฬ  8,683
  560
  307
  3
  101
  4
  1
  2
88   139
 28  39  หนองบัวลำภู  10,841
  638
  343
  5
  132
  5
  5
  10
44   115
 29  40  ขอนแก่น  35,390
  5,559
  2,158
  101
  1,467
  5
  18
  10
204   678
 30  41  อุดรธานี  28,318
  3,128
  1,533
  39
  1,228
  0
  3
  48
178   633
 31  42  เลย  15,514
  1,764
  952
  9
  473
  1
  10
  13
82   129
 32  43  หนองคาย  10,128
  1,931
  815
  22
  562
  0
  7
  20
142   157
 33  44  มหาสารคาม  22,964
  1,471
  827
  15
  330
  0
  6
  4
122   491
 34  45  ร้อยเอ็ด  38,668
  2,101
  935
  16
  291
  0
  3
  12
87   164
 35  46  กาฬสินธุ์  18,866
  1,660
  960
  20
  260
  1
  1
  28
117   571
 36  47  สกลนคร  26,549
  1,582
  973
  43
  382
  0
  2
  17
127   286
 37  48  นครพนม  11,409
  1,009
  623
  7
  170
  3
  0
  10
97   1,958
 38  49  มุกดาหาร  7,430
  488
  218
  10
  107
  0
  0
  5
30   114
 39  50  เชียงใหม่  14,623
  23,726
  4,674
  95
  1,685
  7
  33
  91
393   4,406
 40  51  ลำพูน  6,150
  6,282
  1,421
  19
  188
  0
  21
  11
37   37
 41  52  ลำปาง  12,805
  8,381
  2,445
  29
  1,335
  4
  7
  56
268   746
 42  53  อุตรดิตถ์  8,992
  3,419
  1,122
  19
  437
  3
  12
  16
137   246
 43  54  แพร่  7,566
  4,486
  1,851
  13
  416
  0
  0
  8
168   405
 44  55  น่าน  11,892
  2,299
  895
  20
  270
  7
  1
  37
113   750
 45  56  พะเยา  13,544
  2,107
  955
  4
  314
  6
  0
  3
87   643
 46  57  เชียงราย  24,294
  8,325
  2,326
  10
  435
  1
  8
  52
181   718
 47  58  แม่ฮ่องสอน  4,108
  755
  233
  8
  212
  0
  1
  1
46   846
 48  60  นครสวรรค์  13,287
  6,879
  2,751
  108
  1,326
  12
  32
  100
346   329
 49  61  อุทัยธานี  6,068
  1,711
  640
  18
  229
  1
  17
  10
50   487
 50  62  กำแพงเพชร  11,624
  3,140
  1,118
  21
  380
  3
  9
  15
95   282
 51  63  ตาก  8,873
  3,659
  1,301
  47
  714
  5
  15
  41
97   1,481
 52  64  สุโขทัย  12,240
  3,802
  1,338
  24
  456
  0
  31
  16
110   205
 53  65  พิษณุโลก  18,434
  3,070
  850
  84
  562
  0
  15
  38
267   388
 54  66  พิจิตร  9,785
  5,188
  1,584
  38
  431
  2
  17
  25
74   2,105
 55  67  เพชรบูรณ์  16,465
  5,044
  1,741
  18
  558
  0
  16
  11
117   75
 56  70  ราชบุรี  5,945
  6,732
  1,857
  41
  1,260
  9
  94
  39
201   252
 57  71  กาญจนบุรี  8,468
  6,543
  2,254
  40
  810
  11
  43
  34
361   438
 58  72  สุพรรณบุรี  10,336
  6,599
  1,977
  41
  759
  3
  81
  7
172   351
 59  73  นครปฐม  4,346
  4,377
  1,684
  60
  1,452
  12
  71
  16
326   656
 60  74  สมุทรสาคร  912
  1,376
  572
  30
  434
  28
  3
  12
226   334
 61  75  สมุทรสงคราม  600
  1,086
  477
  11
  244
  60
  1
  4
182   43
 62  76  เพชรบุรี  3,440
  4,174
  1,365
  40
  612
  120
  36
  12
114   206
 63  77  ประจวบคีรีขันธ์  3,210
  3,071
  1,278
  45
  566
  64
  54
  16
1,065   157
 64  80  นครศรีธรรมราช  22,553
  4,759
  3,134
  23
  2,490
  326
  16
  28
381   323
 65  81  กระบี่  5,738
  1,408
  882
  11
  496
  79
  0
  4
128   563
 66  82  พังงา  2,268
  1,981
  887
  10
  979
  131
  2
  5
66   37
 67  83  ภูเก็ต  171
  844
  523
  26
  1,033
  9
  1
  5
210   63
 68  84  สุราษฎร์ธานี  19,546
  2,560
  2,262
  26
  1,137
  330
  7
  19
522   294
 69  85  ระนอง  1,744
  758
  580
  1
  821
  57
  1
  8
42   97
 70  86  ชุมพร  10,045
  1,859
  1,214
  31
  640
  160
  4
  6
109   196
 71  90  สงขลา  13,056
  4,629
  3,030
  78
  2,438
  196
  15
  28
392   336
 72  91  สตูล  4,219
  996
  603
  3
  847
  252
  1
  25
56   44
 73  92  ตรัง  8,570
  1,780
  1,218
  26
  532
  155
  1
  9
129   463
 74  93  พัทลุง  9,263
  1,806
  1,509
  35
  453
  119
  9
  10
192   61
 75  94  ปัตตานี  1,922
  3,723
  1,033
  12
  1,414
  34
  6
  152
200   167
 76  95  ยะลา  3,380
  1,514
  601
  24
  711
  0
  0
  30
151   156
 77  96  นราธิวาส  2,669
  4,354
  761
  11
  1,598
  8
  0
  35
175   213