จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
เกษตรกรรม.
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการเกษียณ
งานบ้าน
ประมง
เลี้บงสัตว์
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
ไม่มีอาชีพ
 1  10  กรุงเทพมหานคร  12,524
  952
  517
  105
  1,299
  0
  0
  26
268   1,215
 2  11  สมุทรปราการ  2,243
  2,502
  1,790
  44
  3,130
  26
  11
  48
519   239
 3  12  นนทบุรี  2,620
  3,148
  1,098
  189
  2,559
  0
  2
  13
217   378
 4  13  ปทุมธานี  2,070
  4,136
  1,707
  172
  2,297
  1
  7
  47
645   597
 5  14  พระนครศรีอยุธยา  3,729
  7,391
  2,206
  54
  2,183
  5
  25
  10
393   504
 6  15  อ่างทอง  2,158
  2,873
  731
  30
  466
  7
  24
  6
94   239
 7  16  ลพบุรี  7,432
  5,280
  1,921
  106
  1,768
  0
  85
  21
430   565
 8  17  สิงห์บุรี  957
  4,085
  510
  14
  267
  2
  0
  2
41   153
 9  18  ชัยนาท  8,259
  3,383
  1,178
  59
  482
  3
  14
  15
110   402
 10  19  สระบุรี  3,331
  5,341
  2,008
  52
  1,925
  1
  180
  44
280   389
 11  20  ชลบุรี  9,126
  3,110
  1,529
  32
  993
  25
  6
  5
364   455
 12  21  ระยอง  4,887
  5,337
  1,840
  37
  1,183
  56
  15
  23
302   393
 13  22  จันทบุรี  6,648
  3,881
  1,225
  52
  639
  115
  0
  22
108   346
 14  23  ตราด  2,327
  2,098
  839
  5
  399
  169
  0
  10
72   277
 15  24  ฉะเชิงเทรา  4,331
  3,481
  1,211
  24
  806
  44
  29
  12
163   964
 16  25  ปราจีนบุรี  2,434
  4,413
  1,284
  24
  567
  28
  15
  26
164   410
 17  26  นครนายก  1,386
  2,484
  725
  25
  366
  2
  8
  11
82   98
 18  27  สระแก้ว  6,982
  2,529
  849
  33
  304
  1
  50
  24
64   145
 19  30  นครราชสีมา  43,800
  15,254
  4,961
  158
  3,550
  2
  76
  78
768   1,070
 20  31  บุรีรัมย์  28,438
  3,157
  1,305
  16
  511
  1
  3
  40
244   4,633
 21  32  สุรินทร์  29,733
  2,632
  938
  54
  439
  2
  3
  20
193   363
 22  33  ศรีสะเกษ  35,982
  747
  502
  29
  81
  1
  1
  5
75   1,585
 23  34  อุบลราชธานี  46,973
  4,458
  2,319
  57
  928
  26
  8
  30
373   1,339
 24  35  ยโสธร  12,216
  616
  598
  6
  142
  1
  2
  2
30   97
 25  36  ชัยภูมิ  25,100
  2,593
  1,151
  21
  379
  0
  10
  5
93   1,512
 26  37  อำนาจเจริญ  8,460
  336
  245
  2
  39
  0
  0
  2
36   81
 27  38  บึงกาฬ  9,272
  593
  320
  3
  108
  4
  0
  2
95   156
 28  39  หนองบัวลำภู  11,147
  669
  366
  5
  136
  5
  5
  9
48   106
 29  40  ขอนแก่น  36,307
  5,839
  2,306
  111
  1,574
  5
  19
  10
230   734
 30  41  อุดรธานี  29,897
  3,397
  1,623
  41
  1,393
  0
  3
  48
192   633
 31  42  เลย  15,865
  1,825
  1,007
  9
  493
  1
  8
  13
86   140
 32  43  หนองคาย  10,448
  2,025
  864
  22
  578
  0
  7
  20
146   169
 33  44  มหาสารคาม  24,060
  1,608
  901
  15
  337
  0
  6
  4
150   509
 34  45  ร้อยเอ็ด  39,610
  2,262
  990
  17
  302
  0
  3
  12
91   195
 35  46  กาฬสินธุ์  19,586
  1,754
  997
  21
  271
  2
  0
  31
127   571
 36  47  สกลนคร  27,370
  1,676
  1,017
  43
  397
  0
  2
  17
134   392
 37  48  นครพนม  11,990
  1,055
  647
  8
  172
  3
  0
  10
109   1,895
 38  49  มุกดาหาร  7,605
  493
  219
  10
  109
  0
  0
  5
30   107
 39  50  เชียงใหม่  14,732
  24,014
  4,726
  98
  1,719
  7
  33
  89
408   6,144
 40  51  ลำพูน  6,376
  6,645
  1,503
  22
  202
  0
  22
  11
37   38
 41  52  ลำปาง  13,254
  8,691
  2,571
  29
  1,380
  4
  7
  54
281   863
 42  53  อุตรดิตถ์  9,305
  3,603
  1,210
  20
  461
  3
  11
  16
196   271
 43  54  แพร่  7,923
  4,839
  1,974
  14
  445
  0
  0
  9
178   356
 44  55  น่าน  12,441
  2,531
  1,008
  31
  304
  8
  1
  37
153   710
 45  56  พะเยา  13,845
  2,281
  1,004
  4
  342
  6
  0
  3
91   1,214
 46  57  เชียงราย  25,024
  8,816
  2,488
  10
  470
  1
  8
  52
201   744
 47  58  แม่ฮ่องสอน  4,175
  774
  237
  8
  218
  0
  1
  1
50   1,026
 48  60  นครสวรรค์  13,969
  7,266
  2,894
  115
  1,401
  12
  32
  108
378   552
 49  61  อุทัยธานี  6,165
  1,725
  650
  20
  243
  1
  17
  10
52   695
 50  62  กำแพงเพชร  12,366
  3,391
  1,196
  24
  418
  3
  9
  18
109   290
 51  63  ตาก  9,226
  3,848
  1,380
  48
  758
  5
  17
  42
112   1,659
 52  64  สุโขทัย  12,529
  3,979
  1,398
  25
  488
  0
  38
  18
116   200
 53  65  พิษณุโลก  18,909
  3,453
  965
  93
  621
  0
  17
  40
286   439
 54  66  พิจิตร  10,145
  5,544
  1,650
  41
  470
  2
  15
  26
76   2,083
 55  67  เพชรบูรณ์  17,086
  5,319
  1,841
  18
  618
  0
  16
  10
136   87
 56  70  ราชบุรี  6,092
  6,997
  1,984
  42
  1,343
  9
  94
  42
215   288
 57  71  กาญจนบุรี  8,656
  6,768
  2,340
  43
  849
  11
  44
  35
374   464
 58  72  สุพรรณบุรี  10,725
  6,919
  2,102
  51
  812
  3
  89
  8
219   400
 59  73  นครปฐม  4,472
  4,837
  1,839
  61
  1,643
  12
  71
  16
378   734
 60  74  สมุทรสาคร  927
  1,477
  628
  30
  486
  28
  3
  15
238   359
 61  75  สมุทรสงคราม  622
  1,151
  503
  12
  259
  61
  1
  4
181   47
 62  76  เพชรบุรี  3,517
  4,275
  1,425
  47
  642
  120
  36
  12
157   779
 63  77  ประจวบคีรีขันธ์  3,366
  3,236
  1,340
  43
  593
  63
  55
  16
1,067   217
 64  80  นครศรีธรรมราช  23,054
  4,865
  3,275
  26
  2,530
  327
  16
  28
413   330
 65  81  กระบี่  6,002
  1,519
  937
  13
  527
  80
  0
  4
142   868
 66  82  พังงา  2,312
  2,011
  920
  10
  983
  133
  2
  5
72   139
 67  83  ภูเก็ต  165
  895
  561
  25
  1,076
  9
  2
  6
231   85
 68  84  สุราษฎร์ธานี  20,520
  2,788
  2,469
  26
  1,242
  337
  8
  19
663   365
 69  85  ระนอง  1,809
  795
  614
  1
  834
  59
  1
  9
44   104
 70  86  ชุมพร  10,735
  1,956
  1,319
  35
  694
  165
  4
  6
137   245
 71  90  สงขลา  13,272
  4,852
  3,202
  87
  2,483
  190
  15
  26
407   927
 72  91  สตูล  4,380
  1,065
  647
  3
  895
  250
  1
  25
59   41
 73  92  ตรัง  9,285
  1,925
  1,342
  27
  599
  156
  1
  9
156   499
 74  93  พัทลุง  9,768
  1,935
  1,639
  36
  526
  122
  9
  13
216   138
 75  94  ปัตตานี  1,964
  3,930
  1,105
  12
  1,487
  27
  6
  157
202   187
 76  95  ยะลา  3,373
  1,515
  600
  25
  710
  0
  0
  31
153   242
 77  96  นราธิวาส  2,730
  4,497
  800
  11
  1,613
  8
  0
  35
192   228