จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
เกษตรกรรม.
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการเกษียณ
งานบ้าน
ประมง
เลี้บงสัตว์
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
ไม่มีอาชีพ
 1  10  กรุงเทพมหานคร  12,526
  952
  517
  105
  1,300
  0
  0
  26
268   1,215
 2  11  สมุทรปราการ  2,564
  2,530
  1,790
  47
  3,193
  28
  11
  51
507   228
 3  12  นนทบุรี  3,049
  3,317
  1,147
  208
  2,670
  0
  2
  14
226   260
 4  13  ปทุมธานี  2,112
  4,144
  1,707
  174
  2,323
  1
  8
  49
637   567
 5  14  พระนครศรีอยุธยา  3,740
  7,253
  2,148
  53
  2,126
  5
  25
  10
390   478
 6  15  อ่างทอง  2,121
  2,801
  697
  29
  466
  7
  24
  6
93   241
 7  16  ลพบุรี  7,270
  5,101
  1,860
  99
  1,720
  0
  85
  20
401   517
 8  17  สิงห์บุรี  856
  4,133
  484
  14
  242
  2
  0
  2
39   152
 9  18  ชัยนาท  8,306
  3,312
  1,157
  55
  474
  3
  15
  15
108   397
 10  19  สระบุรี  3,296
  5,284
  1,940
  50
  1,849
  1
  177
  44
264   337
 11  20  ชลบุรี  9,254
  3,059
  1,473
  31
  963
  25
  6
  4
360   493
 12  21  ระยอง  4,768
  5,272
  1,783
  35
  1,115
  55
  15
  23
302   328
 13  22  จันทบุรี  6,444
  3,853
  1,202
  51
  633
  115
  0
  22
109   560
 14  23  ตราด  2,300
  2,084
  834
  5
  396
  169
  0
  10
72   176
 15  24  ฉะเชิงเทรา  4,239
  3,295
  1,130
  21
  739
  45
  29
  11
130   945
 16  25  ปราจีนบุรี  2,437
  4,414
  1,282
  24
  566
  28
  15
  26
165   420
 17  26  นครนายก  1,387
  2,485
  728
  25
  367
  2
  8
  11
82   62
 18  27  สระแก้ว  6,587
  2,381
  780
  33
  292
  1
  47
  25
60   97
 19  30  นครราชสีมา  43,213
  14,950
  4,840
  150
  3,461
  2
  78
  76
781   1,047
 20  31  บุรีรัมย์  28,198
  3,119
  1,294
  16
  508
  1
  3
  40
236   3,693
 21  32  สุรินทร์  29,773
  2,637
  930
  52
  441
  2
  3
  19
191   397
 22  33  ศรีสะเกษ  35,439
  677
  475
  24
  80
  1
  1
  5
71   1,524
 23  34  อุบลราชธานี  46,344
  4,349
  2,243
  45
  903
  25
  7
  32
346   1,315
 24  35  ยโสธร  11,626
  578
  555
  6
  138
  1
  2
  2
30   86
 25  36  ชัยภูมิ  24,382
  2,482
  1,097
  18
  358
  0
  9
  4
81   1,542
 26  37  อำนาจเจริญ  8,372
  332
  245
  2
  39
  0
  0
  2
36   77
 27  38  บึงกาฬ  8,939
  572
  307
  3
  105
  4
  1
  2
88   148
 28  39  หนองบัวลำภู  11,027
  652
  358
  5
  135
  5
  5
  9
47   122
 29  40  ขอนแก่น  35,753
  5,691
  2,229
  104
  1,495
  5
  19
  10
210   697
 30  41  อุดรธานี  29,531
  3,293
  1,589
  41
  1,329
  0
  3
  48
189   637
 31  42  เลย  15,573
  1,774
  959
  9
  473
  1
  10
  13
84   129
 32  43  หนองคาย  10,281
  1,993
  838
  23
  569
  0
  7
  20
146   166
 33  44  มหาสารคาม  23,291
  1,512
  856
  15
  337
  0
  6
  4
135   500
 34  45  ร้อยเอ็ด  39,072
  2,160
  952
  17
  297
  0
  3
  12
90   178
 35  46  กาฬสินธุ์  19,197
  1,698
  980
  20
  263
  2
  1
  29
122   581
 36  47  สกลนคร  27,410
  1,685
  1,010
  44
  402
  0
  2
  17
133   446
 37  48  นครพนม  11,665
  1,018
  631
  8
  171
  3
  0
  10
101   1,947
 38  49  มุกดาหาร  7,438
  492
  221
  10
  108
  0
  0
  5
31   116
 39  50  เชียงใหม่  14,664
  23,869
  4,704
  96
  1,701
  7
  33
  91
401   5,506
 40  51  ลำพูน  6,277
  6,518
  1,477
  21
  194
  0
  21
  12
37   37
 41  52  ลำปาง  13,014
  8,496
  2,488
  29
  1,357
  4
  7
  56
270   773
 42  53  อุตรดิตถ์  9,125
  3,477
  1,144
  20
  453
  3
  11
  16
144   252
 43  54  แพร่  7,731
  4,664
  1,903
  12
  440
  0
  0
  8
173   393
 44  55  น่าน  12,242
  2,434
  974
  28
  294
  9
  1
  37
137   727
 45  56  พะเยา  13,755
  2,199
  982
  4
  332
  6
  0
  3
88   1,180
 46  57  เชียงราย  24,719
  8,615
  2,415
  10
  456
  1
  8
  52
190   756
 47  58  แม่ฮ่องสอน  4,119
  760
  233
  8
  215
  0
  1
  1
46   846
 48  60  นครสวรรค์  13,784
  7,170
  2,856
  114
  1,384
  12
  32
  106
368   534
 49  61  อุทัยธานี  6,070
  1,712
  642
  20
  233
  1
  17
  10
50   492
 50  62  กำแพงเพชร  12,072
  3,314
  1,164
  22
  407
  3
  9
  17
106   291
 51  63  ตาก  9,090
  3,767
  1,349
  48
  739
  5
  16
  41
103   1,673
 52  64  สุโขทัย  12,440
  3,918
  1,370
  24
  482
  0
  35
  18
114   200
 53  65  พิษณุโลก  18,697
  3,303
  907
  92
  608
  0
  16
  41
280   424
 54  66  พิจิตร  9,961
  5,376
  1,612
  41
  460
  2
  17
  25
76   2,089
 55  67  เพชรบูรณ์  17,034
  5,291
  1,823
  18
  608
  0
  16
  11
134   83
 56  70  ราชบุรี  6,030
  6,937
  1,929
  42
  1,329
  9
  95
  41
215   277
 57  71  กาญจนบุรี  8,524
  6,615
  2,289
  40
  828
  11
  44
  34
364   451
 58  72  สุพรรณบุรี  10,629
  6,868
  2,073
  51
  815
  3
  85
  7
188   386
 59  73  นครปฐม  4,431
  4,718
  1,769
  61
  1,594
  12
  72
  16
355   677
 60  74  สมุทรสาคร  921
  1,421
  591
  29
  460
  28
  3
  15
237   353
 61  75  สมุทรสงคราม  618
  1,128
  484
  11
  254
  61
  1
  4
182   46
 62  76  เพชรบุรี  3,490
  4,243
  1,396
  46
  637
  120
  36
  12
143   442
 63  77  ประจวบคีรีขันธ์  3,283
  3,184
  1,309
  45
  591
  64
  55
  16
1,065   213
 64  80  นครศรีธรรมราช  22,877
  4,813
  3,200
  24
  2,523
  327
  16
  29
394   338
 65  81  กระบี่  5,901
  1,451
  893
  12
  514
  79
  0
  4
139   780
 66  82  พังงา  2,290
  2,022
  901
  10
  985
  133
  2
  5
69   35
 67  83  ภูเก็ต  169
  862
  537
  26
  1,040
  9
  1
  6
209   76
 68  84  สุราษฎร์ธานี  20,328
  2,753
  2,422
  27
  1,218
  340
  7
  21
631   376
 69  85  ระนอง  1,771
  776
  596
  1
  826
  59
  1
  8
43   107
 70  86  ชุมพร  10,295
  1,917
  1,263
  33
  677
  164
  4
  6
114   216
 71  90  สงขลา  13,079
  4,643
  3,037
  78
  2,443
  196
  15
  28
393   867
 72  91  สตูล  4,333
  1,033
  638
  3
  884
  248
  1
  25
60   42
 73  92  ตรัง  8,572
  1,781
  1,219
  26
  531
  155
  1
  9
129   464
 74  93  พัทลุง  9,629
  1,886
  1,582
  36
  499
  120
  9
  13
210   130
 75  94  ปัตตานี  1,939
  3,824
  1,069
  12
  1,471
  30
  7
  157
205   182
 76  95  ยะลา  3,388
  1,525
  604
  25
  713
  0
  0
  31
153   177
 77  96  นราธิวาส  2,676
  4,411
  763
  11
  1,617
  8
  0
  35
177   226