จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
เกษตรกรรม.
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการเกษียณ
งานบ้าน
ประมง
เลี้บงสัตว์
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
ไม่มีอาชีพ
 1  10  กรุงเทพมหานคร  12,526
  952
  517
  105
  1,300
  0
  0
  26
268   1,216
 2  11  สมุทรปราการ  2,540
  2,408
  1,738
  46
  3,060
  28
  11
  48
480   223
 3  12  นนทบุรี  3,049
  3,280
  1,138
  208
  2,619
  0
  2
  14
224   98
 4  13  ปทุมธานี  2,188
  4,075
  1,678
  171
  2,128
  1
  8
  49
622   552
 5  14  พระนครศรีอยุธยา  3,784
  7,125
  2,097
  53
  2,088
  5
  25
  10
383   420
 6  15  อ่างทอง  2,114
  2,783
  694
  29
  453
  7
  24
  6
92   239
 7  16  ลพบุรี  7,219
  5,026
  1,845
  99
  1,664
  0
  85
  20
390   425
 8  17  สิงห์บุรี  856
  4,133
  484
  14
  242
  2
  0
  2
39   152
 9  18  ชัยนาท  8,211
  3,158
  1,098
  53
  448
  3
  15
  15
104   391
 10  19  สระบุรี  3,258
  5,215
  1,895
  49
  1,812
  1
  176
  44
257   332
 11  20  ชลบุรี  9,251
  3,053
  1,473
  31
  961
  25
  6
  4
359   492
 12  21  ระยอง  4,730
  5,141
  1,726
  32
  1,053
  55
  15
  20
270   299
 13  22  จันทบุรี  6,364
  3,782
  1,172
  50
  611
  113
  0
  22
104   362
 14  23  ตราด  2,248
  2,054
  817
  5
  387
  167
  0
  10
71   52
 15  24  ฉะเชิงเทรา  4,156
  3,211
  1,101
  20
  726
  45
  29
  11
130   946
 16  25  ปราจีนบุรี  2,408
  4,338
  1,266
  24
  565
  28
  15
  26
165   420
 17  26  นครนายก  1,385
  2,479
  728
  25
  367
  2
  8
  11
82   61
 18  27  สระแก้ว  6,570
  2,377
  778
  33
  291
  1
  48
  25
60   98
 19  30  นครราชสีมา  43,127
  14,909
  4,830
  148
  3,455
  2
  78
  76
779   1,037
 20  31  บุรีรัมย์  28,173
  3,115
  1,292
  16
  507
  1
  3
  40
236   3,671
 21  32  สุรินทร์  29,461
  2,561
  913
  51
  430
  2
  3
  19
181   385
 22  33  ศรีสะเกษ  35,320
  672
  473
  24
  80
  1
  1
  5
69   1,361
 23  34  อุบลราชธานี  45,684
  4,250
  2,202
  42
  894
  25
  7
  31
326   1,286
 24  35  ยโสธร  11,607
  578
  555
  6
  138
  1
  2
  2
30   85
 25  36  ชัยภูมิ  24,266
  2,466
  1,091
  18
  356
  0
  9
  4
77   1,547
 26  37  อำนาจเจริญ  8,252
  327
  244
  2
  36
  0
  0
  2
34   73
 27  38  บึงกาฬ  8,760
  564
  307
  3
  101
  4
  1
  2
87   141
 28  39  หนองบัวลำภู  10,868
  637
  347
  5
  132
  5
  5
  9
44   116
 29  40  ขอนแก่น  35,443
  5,584
  2,167
  102
  1,473
  5
  18
  10
205   682
 30  41  อุดรธานี  28,874
  3,192
  1,555
  40
  1,272
  0
  3
  48
183   632
 31  42  เลย  15,524
  1,768
  953
  9
  473
  1
  10
  13
83   129
 32  43  หนองคาย  10,159
  1,953
  818
  22
  565
  0
  7
  20
143   162
 33  44  มหาสารคาม  23,054
  1,483
  836
  15
  332
  0
  6
  4
133   492
 34  45  ร้อยเอ็ด  38,732
  2,115
  939
  16
  290
  0
  3
  12
87   169
 35  46  กาฬสินธุ์  18,953
  1,685
  964
  20
  262
  2
  1
  29
121   576
 36  47  สกลนคร  26,887
  1,632
  982
  43
  390
  0
  2
  17
128   296
 37  48  นครพนม  11,410
  1,009
  623
  7
  170
  3
  0
  10
97   1,958
 38  49  มุกดาหาร  7,431
  488
  218
  10
  107
  0
  0
  5
30   114
 39  50  เชียงใหม่  14,622
  23,756
  4,677
  96
  1,693
  7
  33
  91
396   4,788
 40  51  ลำพูน  6,200
  6,360
  1,435
  19
  189
  0
  21
  11
37   37
 41  52  ลำปาง  12,928
  8,430
  2,461
  29
  1,344
  4
  7
  56
268   749
 42  53  อุตรดิตถ์  9,017
  3,435
  1,132
  19
  440
  3
  12
  16
137   246
 43  54  แพร่  7,581
  4,519
  1,862
  13
  420
  0
  0
  8
168   410
 44  55  น่าน  12,200
  2,420
  967
  26
  288
  9
  1
  37
133   728
 45  56  พะเยา  13,552
  2,107
  956
  4
  314
  6
  0
  3
87   1,096
 46  57  เชียงราย  24,340
  8,380
  2,345
  10
  443
  1
  8
  52
179   729
 47  58  แม่ฮ่องสอน  4,115
  758
  233
  8
  214
  0
  1
  1
46   847
 48  60  นครสวรรค์  13,505
  7,021
  2,790
  111
  1,358
  12
  32
  101
351   362
 49  61  อุทัยธานี  6,069
  1,711
  640
  18
  229
  1
  17
  10
49   486
 50  62  กำแพงเพชร  11,975
  3,285
  1,152
  21
  400
  3
  9
  17
105   289
 51  63  ตาก  8,916
  3,670
  1,309
  47
  714
  5
  15
  41
98   1,486
 52  64  สุโขทัย  12,273
  3,821
  1,342
  24
  460
  0
  31
  16
111   203
 53  65  พิษณุโลก  18,525
  3,119
  864
  84
  575
  0
  15
  38
271   397
 54  66  พิจิตร  9,803
  5,202
  1,590
  39
  433
  2
  17
  25
75   2,108
 55  67  เพชรบูรณ์  16,650
  5,125
  1,774
  18
  574
  0
  16
  11
124   77
 56  70  ราชบุรี  5,961
  6,746
  1,868
  41
  1,274
  9
  95
  39
202   250
 57  71  กาญจนบุรี  8,469
  6,545
  2,256
  40
  812
  11
  43
  34
362   447
 58  72  สุพรรณบุรี  10,480
  6,721
  2,036
  47
  794
  3
  81
  7
181   367
 59  73  นครปฐม  4,359
  4,427
  1,697
  60
  1,473
  12
  71
  16
338   657
 60  74  สมุทรสาคร  918
  1,392
  579
  29
  441
  28
  3
  12
230   338
 61  75  สมุทรสงคราม  602
  1,094
  477
  11
  246
  60
  1
  4
182   44
 62  76  เพชรบุรี  3,483
  4,237
  1,393
  46
  636
  120
  36
  12
144   386
 63  77  ประจวบคีรีขันธ์  3,211
  3,094
  1,285
  45
  572
  64
  54
  16
1,062   163
 64  80  นครศรีธรรมราช  22,663
  4,772
  3,155
  23
  2,499
  326
  16
  28
384   332
 65  81  กระบี่  5,806
  1,435
  888
  12
  507
  79
  0
  4
133   571
 66  82  พังงา  2,268
  1,993
  891
  10
  981
  132
  2
  5
68   37
 67  83  ภูเก็ต  171
  848
  527
  26
  1,037
  9
  1
  6
211   63
 68  84  สุราษฎร์ธานี  19,795
  2,624
  2,292
  26
  1,166
  335
  7
  20
529   303
 69  85  ระนอง  1,753
  764
  584
  1
  822
  59
  1
  8
42   98
 70  86  ชุมพร  10,060
  1,858
  1,220
  31
  648
  162
  4
  6
109   198
 71  90  สงขลา  13,049
  4,627
  3,030
  78
  2,438
  196
  15
  28
392   382
 72  91  สตูล  4,251
  1,006
  608
  3
  862
  248
  1
  25
59   42
 73  92  ตรัง  8,569
  1,780
  1,218
  26
  532
  155
  1
  9
129   463
 74  93  พัทลุง  9,549
  1,879
  1,568
  35
  494
  121
  9
  13
211   144
 75  94  ปัตตานี  1,926
  3,746
  1,045
  12
  1,424
  32
  6
  152
201   170
 76  95  ยะลา  3,381
  1,515
  601
  24
  711
  0
  0
  30
151   156
 77  96  นราธิวาส  2,673
  4,376
  763
  11
  1,607
  8
  0
  35
176   223