จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
เกษตรกรรม.
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการเกษียณ
งานบ้าน
ประมง
เลี้บงสัตว์
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
ไม่มีอาชีพ
 1  10  กรุงเทพมหานคร  12,523
  952
  517
  105
  1,299
  0
  0
  26
268   1,215
 2  11  สมุทรปราการ  2,246
  2,501
  1,790
  44
  3,130
  26
  11
  49
519   239
 3  12  นนทบุรี  2,621
  3,185
  1,107
  192
  2,590
  0
  2
  13
219   509
 4  13  ปทุมธานี  2,105
  4,269
  1,757
  180
  2,441
  1
  7
  50
655   641
 5  14  พระนครศรีอยุธยา  3,738
  7,484
  2,249
  54
  2,206
  5
  25
  10
397   553
 6  15  อ่างทอง  2,169
  2,904
  744
  31
  469
  7
  24
  6
95   254
 7  16  ลพบุรี  7,478
  5,365
  1,949
  109
  1,802
  0
  85
  21
434   572
 8  17  สิงห์บุรี  977
  4,128
  549
  13
  299
  4
  0
  3
40   145
 9  18  ชัยนาท  8,310
  3,459
  1,204
  60
  496
  3
  14
  15
114   415
 10  19  สระบุรี  3,357
  5,406
  2,052
  52
  1,948
  1
  183
  44
299   429
 11  20  ชลบุรี  9,092
  3,140
  1,540
  34
  1,029
  25
  6
  5
373   460
 12  21  ระยอง  4,927
  5,403
  1,873
  38
  1,206
  56
  15
  23
307   404
 13  22  จันทบุรี  6,889
  4,024
  1,303
  56
  656
  121
  1
  22
120   353
 14  23  ตราด  2,334
  2,101
  842
  5
  400
  168
  0
  10
74   315
 15  24  ฉะเชิงเทรา  4,330
  3,481
  1,212
  24
  806
  44
  29
  12
163   964
 16  25  ปราจีนบุรี  2,434
  4,413
  1,284
  24
  567
  28
  15
  26
164   410
 17  26  นครนายก  1,392
  2,552
  726
  25
  365
  2
  8
  11
83   102
 18  27  สระแก้ว  7,008
  2,534
  851
  34
  305
  1
  50
  24
64   146
 19  30  นครราชสีมา  44,306
  15,514
  5,050
  158
  3,616
  3
  76
  78
768   1,084
 20  31  บุรีรัมย์  29,743
  3,459
  1,408
  17
  539
  1
  7
  39
266   4,284
 21  32  สุรินทร์  29,972
  2,677
  957
  56
  442
  2
  3
  21
195   369
 22  33  ศรีสะเกษ  36,303
  752
  502
  30
  81
  1
  1
  5
75   1,595
 23  34  อุบลราชธานี  47,335
  4,499
  2,355
  59
  938
  26
  9
  31
376   1,373
 24  35  ยโสธร  12,322
  624
  654
  6
  142
  1
  3
  2
38   100
 25  36  ชัยภูมิ  25,524
  2,705
  1,204
  21
  406
  0
  10
  5
107   1,512
 26  37  อำนาจเจริญ  8,590
  340
  253
  2
  39
  0
  0
  2
40   78
 27  38  บึงกาฬ  9,414
  605
  331
  4
  109
  4
  0
  2
96   167
 28  39  หนองบัวลำภู  11,288
  683
  378
  5
  137
  5
  5
  9
48   106
 29  40  ขอนแก่น  36,618
  5,932
  2,348
  117
  1,594
  5
  20
  10
237   750
 30  41  อุดรธานี  30,300
  3,477
  1,638
  41
  1,413
  0
  3
  48
192   633
 31  42  เลย  15,957
  1,853
  1,034
  9
  504
  1
  8
  13
89   146
 32  43  หนองคาย  10,625
  2,047
  876
  23
  589
  0
  7
  19
149   182
 33  44  มหาสารคาม  24,333
  1,636
  935
  15
  341
  0
  6
  4
153   526
 34  45  ร้อยเอ็ด  40,099
  2,306
  1,017
  17
  305
  0
  3
  12
96   197
 35  46  กาฬสินธุ์  19,786
  1,777
  1,009
  21
  276
  2
  0
  31
154   615
 36  47  สกลนคร  27,778
  1,687
  1,031
  43
  399
  0
  2
  17
135   374
 37  48  นครพนม  12,070
  1,065
  649
  8
  172
  3
  0
  11
111   1,979
 38  49  มุกดาหาร  7,652
  495
  223
  10
  112
  0
  0
  5
32   187
 39  50  เชียงใหม่  14,754
  24,060
  4,742
  99
  1,720
  7
  33
  89
410   6,838
 40  51  ลำพูน  6,437
  6,833
  1,535
  22
  206
  0
  22
  11
38   36
 41  52  ลำปาง  13,558
  9,045
  2,683
  31
  1,419
  4
  7
  55
290   823
 42  53  อุตรดิตถ์  9,346
  3,617
  1,224
  20
  461
  3
  11
  16
198   276
 43  54  แพร่  7,987
  4,925
  2,032
  13
  450
  0
  0
  9
186   357
 44  55  น่าน  12,571
  2,617
  1,026
  32
  308
  8
  2
  36
160   695
 45  56  พะเยา  13,946
  2,335
  1,031
  4
  356
  6
  0
  3
94   1,215
 46  57  เชียงราย  25,295
  9,029
  2,588
  12
  484
  1
  9
  52
217   775
 47  58  แม่ฮ่องสอน  4,212
  777
  237
  8
  218
  0
  1
  1
50   1,095
 48  60  นครสวรรค์  14,289
  7,526
  3,024
  120
  1,424
  12
  33
  111
403   687
 49  61  อุทัยธานี  6,287
  1,741
  668
  20
  248
  1
  17
  10
54   737
 50  62  กำแพงเพชร  12,654
  3,476
  1,232
  25
  429
  3
  9
  19
119   254
 51  63  ตาก  9,304
  3,901
  1,398
  48
  770
  5
  17
  42
112   1,673
 52  64  สุโขทัย  12,630
  4,030
  1,419
  25
  496
  0
  39
  18
120   203
 53  65  พิษณุโลก  19,009
  3,506
  998
  93
  633
  0
  17
  40
301   476
 54  66  พิจิตร  10,247
  5,635
  1,677
  42
  483
  2
  15
  27
78   2,102
 55  67  เพชรบูรณ์  17,258
  5,419
  1,890
  18
  631
  0
  16
  11
150   96
 56  70  ราชบุรี  6,107
  7,057
  2,005
  42
  1,365
  9
  96
  42
216   309
 57  71  กาญจนบุรี  8,689
  6,795
  2,355
  43
  853
  11
  44
  35
379   470
 58  72  สุพรรณบุรี  10,784
  6,970
  2,117
  52
  821
  3
  90
  8
224   406
 59  73  นครปฐม  4,472
  4,843
  1,839
  61
  1,643
  11
  71
  16
379   726
 60  74  สมุทรสาคร  931
  1,500
  638
  30
  494
  28
  4
  15
241   359
 61  75  สมุทรสงคราม  626
  1,159
  504
  12
  259
  61
  1
  4
181   47
 62  76  เพชรบุรี  3,517
  4,275
  1,426
  47
  642
  120
  36
  12
157   830
 63  77  ประจวบคีรีขันธ์  3,435
  3,284
  1,360
  44
  619
  63
  55
  16
1,070   218
 64  80  นครศรีธรรมราช  23,259
  4,908
  3,311
  26
  2,549
  327
  16
  29
423   351
 65  81  กระบี่  6,058
  1,530
  951
  13
  540
  82
  0
  4
148   927
 66  82  พังงา  2,318
  2,022
  929
  10
  984
  136
  2
  5
73   152
 67  83  ภูเก็ต  166
  911
  576
  26
  1,093
  9
  2
  6
260   87
 68  84  สุราษฎร์ธานี  20,567
  2,803
  2,482
  26
  1,245
  339
  8
  19
665   351
 69  85  ระนอง  1,890
  819
  635
  1
  843
  59
  1
  10
47   135
 70  86  ชุมพร  10,851
  1,974
  1,330
  35
  711
  167
  4
  6
140   247
 71  90  สงขลา  13,295
  4,854
  3,212
  87
  2,496
  189
  15
  26
407   1,242
 72  91  สตูล  4,419
  1,076
  650
  3
  901
  252
  1
  25
59   41
 73  92  ตรัง  9,295
  1,927
  1,342
  27
  599
  156
  1
  9
157   650
 74  93  พัทลุง  9,941
  1,963
  1,669
  39
  538
  125
  12
  13
228   133
 75  94  ปัตตานี  1,971
  3,954
  1,120
  12
  1,512
  26
  6
  159
206   194
 76  95  ยะลา  3,385
  1,523
  604
  25
  715
  0
  0
  31
153   330
 77  96  นราธิวาส  2,736
  4,516
  805
  11
  1,620
  8
  0
  35
193   230