จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
เกษตรกรรม.
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการเกษียณ
งานบ้าน
ประมง
เลี้บงสัตว์
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
ไม่มีอาชีพ
 1  10  กรุงเทพมหานคร  12,528
  953
  517
  105
  1,300
  0
  0
  26
268   1,216
 2  11  สมุทรปราการ  2,539
  2,405
  1,725
  46
  3,032
  28
  11
  47
478   222
 3  12  นนทบุรี  3,049
  3,278
  1,138
  208
  2,619
  0
  2
  14
224   98
 4  13  ปทุมธานี  2,195
  4,075
  1,679
  171
  2,127
  1
  8
  49
621   553
 5  14  พระนครศรีอยุธยา  3,784
  7,117
  2,094
  53
  2,088
  5
  25
  10
383   419
 6  15  อ่างทอง  2,114
  2,783
  694
  29
  452
  7
  24
  6
92   239
 7  16  ลพบุรี  7,216
  5,025
  1,844
  99
  1,663
  0
  85
  20
390   425
 8  17  สิงห์บุรี  856
  4,133
  484
  14
  242
  2
  0
  2
39   152
 9  18  ชัยนาท  8,206
  3,153
  1,097
  53
  445
  3
  15
  15
104   391
 10  19  สระบุรี  3,257
  5,211
  1,895
  49
  1,810
  1
  176
  44
257   331
 11  20  ชลบุรี  9,254
  3,054
  1,473
  31
  961
  25
  6
  4
359   537
 12  21  ระยอง  4,723
  5,135
  1,724
  31
  1,053
  55
  15
  20
270   300
 13  22  จันทบุรี  6,364
  3,783
  1,172
  50
  611
  113
  0
  22
104   362
 14  23  ตราด  2,248
  2,054
  817
  5
  387
  167
  0
  10
71   53
 15  24  ฉะเชิงเทรา  4,124
  3,197
  1,094
  20
  722
  44
  29
  11
129   946
 16  25  ปราจีนบุรี  2,409
  4,338
  1,266
  24
  565
  28
  15
  26
165   420
 17  26  นครนายก  1,385
  2,479
  728
  25
  367
  2
  8
  11
82   61
 18  27  สระแก้ว  6,572
  2,379
  778
  33
  291
  1
  48
  25
60   99
 19  30  นครราชสีมา  43,129
  14,909
  4,830
  148
  3,455
  2
  78
  76
779   1,037
 20  31  บุรีรัมย์  28,144
  3,111
  1,291
  16
  507
  1
  3
  40
236   3,688
 21  32  สุรินทร์  29,433
  2,555
  913
  51
  430
  2
  3
  19
180   386
 22  33  ศรีสะเกษ  35,321
  672
  473
  24
  80
  1
  1
  5
69   1,362
 23  34  อุบลราชธานี  45,660
  4,248
  2,199
  42
  893
  25
  7
  31
326   1,283
 24  35  ยโสธร  11,606
  577
  555
  6
  137
  1
  2
  2
30   85
 25  36  ชัยภูมิ  24,224
  2,465
  1,088
  18
  356
  0
  9
  4
77   1,546
 26  37  อำนาจเจริญ  8,245
  326
  244
  2
  36
  0
  0
  2
34   73
 27  38  บึงกาฬ  8,729
  564
  307
  3
  101
  4
  1
  2
87   139
 28  39  หนองบัวลำภู  10,851
  638
  344
  5
  132
  5
  5
  9
44   115
 29  40  ขอนแก่น  35,422
  5,577
  2,167
  101
  1,469
  5
  18
  10
204   682
 30  41  อุดรธานี  28,452
  3,146
  1,535
  40
  1,258
  0
  3
  48
180   632
 31  42  เลย  15,522
  1,765
  953
  9
  473
  1
  10
  13
82   130
 32  43  หนองคาย  10,150
  1,946
  817
  22
  563
  0
  7
  20
143   159
 33  44  มหาสารคาม  23,013
  1,482
  833
  15
  332
  0
  6
  4
132   492
 34  45  ร้อยเอ็ด  38,716
  2,110
  938
  16
  291
  0
  3
  12
87   164
 35  46  กาฬสินธุ์  18,940
  1,685
  964
  20
  263
  2
  1
  29
121   576
 36  47  สกลนคร  26,636
  1,585
  977
  43
  382
  0
  2
  17
127   287
 37  48  นครพนม  11,409
  1,009
  623
  7
  170
  3
  0
  10
97   1,958
 38  49  มุกดาหาร  7,431
  488
  218
  10
  107
  0
  0
  5
30   114
 39  50  เชียงใหม่  14,623
  23,748
  4,676
  95
  1,689
  7
  33
  91
394   4,772
 40  51  ลำพูน  6,165
  6,317
  1,426
  19
  188
  0
  21
  11
37   37
 41  52  ลำปาง  12,922
  8,429
  2,461
  29
  1,345
  4
  7
  56
268   749
 42  53  อุตรดิตถ์  9,017
  3,436
  1,132
  19
  440
  3
  12
  16
137   245
 43  54  แพร่  7,575
  4,507
  1,858
  13
  417
  0
  0
  8
168   411
 44  55  น่าน  12,159
  2,403
  954
  26
  288
  9
  1
  37
132   736
 45  56  พะเยา  13,547
  2,107
  955
  4
  314
  6
  0
  3
87   1,037
 46  57  เชียงราย  24,324
  8,360
  2,342
  10
  439
  1
  8
  52
180   726
 47  58  แม่ฮ่องสอน  4,115
  758
  233
  8
  214
  0
  1
  1
46   847
 48  60  นครสวรรค์  13,501
  7,015
  2,788
  111
  1,358
  12
  32
  101
351   362
 49  61  อุทัยธานี  6,068
  1,711
  640
  18
  229
  1
  17
  10
49   486
 50  62  กำแพงเพชร  11,909
  3,271
  1,151
  21
  399
  3
  9
  16
103   288
 51  63  ตาก  8,913
  3,670
  1,309
  47
  714
  5
  15
  41
98   1,486
 52  64  สุโขทัย  12,257
  3,812
  1,339
  24
  458
  0
  31
  16
110   204
 53  65  พิษณุโลก  18,473
  3,084
  855
  84
  565
  0
  15
  38
268   390
 54  66  พิจิตร  9,799
  5,195
  1,587
  39
  432
  2
  17
  25
74   2,108
 55  67  เพชรบูรณ์  16,603
  5,103
  1,765
  18
  566
  0
  16
  11
120   77
 56  70  ราชบุรี  5,961
  6,737
  1,861
  41
  1,275
  9
  95
  39
202   251
 57  71  กาญจนบุรี  8,469
  6,545
  2,256
  40
  811
  11
  43
  34
362   447
 58  72  สุพรรณบุรี  10,447
  6,654
  2,008
  43
  775
  3
  81
  7
177   363
 59  73  นครปฐม  4,343
  4,374
  1,684
  60
  1,452
  12
  71
  16
326   656
 60  74  สมุทรสาคร  914
  1,384
  575
  29
  437
  28
  3
  12
228   336
 61  75  สมุทรสงคราม  601
  1,090
  477
  11
  245
  60
  1
  4
182   44
 62  76  เพชรบุรี  3,445
  4,176
  1,364
  40
  612
  120
  36
  12
115   212
 63  77  ประจวบคีรีขันธ์  3,211
  3,093
  1,284
  45
  572
  64
  54
  16
1,062   162
 64  80  นครศรีธรรมราช  22,625
  4,765
  3,144
  23
  2,501
  326
  16
  28
381   331
 65  81  กระบี่  5,808
  1,434
  888
  12
  507
  79
  0
  4
133   570
 66  82  พังงา  2,266
  1,990
  891
  10
  980
  132
  2
  5
67   37
 67  83  ภูเก็ต  171
  849
  525
  26
  1,036
  9
  1
  6
212   63
 68  84  สุราษฎร์ธานี  19,792
  2,613
  2,291
  26
  1,167
  335
  7
  20
530   305
 69  85  ระนอง  1,751
  763
  583
  1
  822
  59
  1
  8
42   98
 70  86  ชุมพร  10,055
  1,858
  1,218
  31
  645
  162
  4
  6
109   196
 71  90  สงขลา  13,052
  4,629
  3,030
  78
  2,438
  196
  15
  28
392   336
 72  91  สตูล  4,224
  998
  605
  3
  854
  252
  1
  25
59   42
 73  92  ตรัง  8,570
  1,780
  1,218
  26
  532
  155
  1
  9
129   463
 74  93  พัทลุง  9,285
  1,814
  1,534
  35
  459
  119
  9
  11
204   142
 75  94  ปัตตานี  1,921
  3,742
  1,041
  12
  1,417
  32
  6
  152
201   169
 76  95  ยะลา  3,379
  1,514
  601
  24
  711
  0
  0
  30
151   156
 77  96  นราธิวาส  2,669
  4,358
  762
  11
  1,599
  8
  0
  35
176   213