จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
เกษตรกรรม.
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการเกษียณ
งานบ้าน
ประมง
เลี้บงสัตว์
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
ไม่มีอาชีพ
 1  10  กรุงเทพมหานคร  12,526
  952
  517
  105
  1,300
  0
  0
  26
268   1,216
 2  11  สมุทรปราการ  2,544
  2,503
  1,767
  46
  3,151
  28
  11
  50
498   228
 3  12  นนทบุรี  3,049
  3,280
  1,138
  208
  2,619
  0
  2
  14
225   98
 4  13  ปทุมธานี  2,195
  4,080
  1,678
  171
  2,130
  1
  8
  49
622   552
 5  14  พระนครศรีอยุธยา  3,786
  7,142
  2,100
  53
  2,090
  5
  25
  10
383   422
 6  15  อ่างทอง  2,118
  2,789
  697
  29
  461
  7
  24
  6
92   239
 7  16  ลพบุรี  7,219
  5,027
  1,845
  99
  1,664
  0
  85
  20
390   425
 8  17  สิงห์บุรี  856
  4,133
  484
  14
  242
  2
  0
  2
39   152
 9  18  ชัยนาท  8,217
  3,162
  1,104
  53
  451
  3
  15
  15
104   391
 10  19  สระบุรี  3,263
  5,217
  1,902
  49
  1,814
  1
  176
  44
257   332
 11  20  ชลบุรี  9,251
  3,054
  1,473
  31
  961
  25
  6
  4
359   492
 12  21  ระยอง  4,756
  5,155
  1,730
  32
  1,057
  55
  15
  20
274   300
 13  22  จันทบุรี  6,365
  3,782
  1,172
  50
  611
  113
  0
  22
104   362
 14  23  ตราด  2,251
  2,055
  818
  5
  389
  167
  0
  10
71   52
 15  24  ฉะเชิงเทรา  4,236
  3,295
  1,129
  21
  739
  45
  29
  12
130   946
 16  25  ปราจีนบุรี  2,408
  4,338
  1,266
  24
  565
  28
  15
  26
165   420
 17  26  นครนายก  1,385
  2,479
  728
  25
  367
  2
  8
  11
82   61
 18  27  สระแก้ว  6,573
  2,376
  778
  33
  291
  1
  48
  25
60   98
 19  30  นครราชสีมา  43,132
  14,909
  4,830
  148
  3,455
  2
  78
  76
779   1,037
 20  31  บุรีรัมย์  28,175
  3,115
  1,292
  16
  507
  1
  3
  40
236   3,671
 21  32  สุรินทร์  29,515
  2,584
  915
  51
  430
  2
  3
  19
181   389
 22  33  ศรีสะเกษ  35,335
  672
  475
  24
  80
  1
  1
  5
69   1,361
 23  34  อุบลราชธานี  45,727
  4,252
  2,202
  42
  895
  25
  7
  31
326   1,288
 24  35  ยโสธร  11,607
  578
  555
  6
  138
  1
  2
  2
30   85
 25  36  ชัยภูมิ  24,281
  2,468
  1,093
  18
  356
  0
  9
  4
77   1,547
 26  37  อำนาจเจริญ  8,258
  327
  244
  2
  36
  0
  0
  2
34   73
 27  38  บึงกาฬ  8,781
  566
  306
  3
  101
  4
  1
  2
87   142
 28  39  หนองบัวลำภู  10,886
  638
  348
  5
  132
  5
  5
  9
44   117
 29  40  ขอนแก่น  35,477
  5,593
  2,170
  102
  1,473
  5
  18
  10
206   685
 30  41  อุดรธานี  29,002
  3,226
  1,562
  41
  1,289
  0
  3
  48
186   631
 31  42  เลย  15,526
  1,768
  953
  9
  473
  1
  10
  13
83   130
 32  43  หนองคาย  10,178
  1,963
  821
  22
  566
  0
  7
  20
144   163
 33  44  มหาสารคาม  23,082
  1,485
  837
  15
  334
  0
  6
  4
133   493
 34  45  ร้อยเอ็ด  38,748
  2,115
  941
  16
  290
  0
  3
  12
87   169
 35  46  กาฬสินธุ์  18,960
  1,685
  964
  20
  262
  2
  1
  29
121   576
 36  47  สกลนคร  26,888
  1,632
  982
  43
  389
  0
  2
  17
129   296
 37  48  นครพนม  11,411
  1,009
  623
  7
  170
  3
  0
  10
97   1,957
 38  49  มุกดาหาร  7,431
  488
  218
  10
  107
  0
  0
  5
30   114
 39  50  เชียงใหม่  14,627
  23,768
  4,679
  96
  1,695
  7
  33
  91
396   4,902
 40  51  ลำพูน  6,221
  6,393
  1,438
  19
  189
  0
  21
  11
37   37
 41  52  ลำปาง  12,927
  8,433
  2,463
  29
  1,344
  4
  7
  56
268   750
 42  53  อุตรดิตถ์  9,032
  3,437
  1,132
  19
  441
  3
  12
  16
137   247
 43  54  แพร่  7,589
  4,535
  1,864
  13
  422
  0
  0
  8
169   410
 44  55  น่าน  12,209
  2,421
  968
  26
  289
  9
  1
  37
133   728
 45  56  พะเยา  13,589
  2,131
  963
  4
  317
  6
  0
  3
87   1,138
 46  57  เชียงราย  24,391
  8,405
  2,353
  10
  448
  1
  8
  52
179   729
 47  58  แม่ฮ่องสอน  4,114
  758
  233
  8
  214
  0
  1
  1
46   847
 48  60  นครสวรรค์  13,509
  7,024
  2,792
  111
  1,358
  12
  32
  101
352   363
 49  61  อุทัยธานี  6,069
  1,712
  640
  18
  229
  1
  17
  10
49   486
 50  62  กำแพงเพชร  11,976
  3,285
  1,153
  21
  400
  3
  9
  17
105   290
 51  63  ตาก  8,916
  3,682
  1,309
  47
  715
  5
  15
  41
98   1,490
 52  64  สุโขทัย  12,298
  3,839
  1,349
  24
  465
  0
  32
  17
111   203
 53  65  พิษณุโลก  18,559
  3,151
  866
  84
  578
  0
  16
  38
272   398
 54  66  พิจิตร  9,831
  5,224
  1,592
  39
  440
  2
  17
  25
75   2,108
 55  67  เพชรบูรณ์  16,655
  5,127
  1,774
  18
  574
  0
  16
  11
124   77
 56  70  ราชบุรี  5,970
  6,758
  1,872
  41
  1,275
  9
  95
  39
202   258
 57  71  กาญจนบุรี  8,475
  6,559
  2,260
  40
  814
  11
  43
  34
363   448
 58  72  สุพรรณบุรี  10,505
  6,747
  2,043
  49
  798
  3
  81
  7
183   387
 59  73  นครปฐม  4,373
  4,491
  1,725
  60
  1,505
  12
  72
  16
338   661
 60  74  สมุทรสาคร  918
  1,404
  582
  29
  442
  28
  3
  12
234   346
 61  75  สมุทรสงคราม  606
  1,107
  481
  11
  249
  60
  1
  4
182   46
 62  76  เพชรบุรี  3,483
  4,240
  1,395
  46
  637
  120
  36
  12
144   441
 63  77  ประจวบคีรีขันธ์  3,250
  3,111
  1,294
  45
  574
  64
  55
  16
1,054   174
 64  80  นครศรีธรรมราช  22,705
  4,774
  3,161
  24
  2,507
  326
  16
  28
387   332
 65  81  กระบี่  5,803
  1,435
  887
  12
  507
  79
  0
  4
133   574
 66  82  พังงา  2,288
  2,013
  901
  10
  983
  132
  2
  5
69   37
 67  83  ภูเก็ต  171
  847
  527
  26
  1,037
  9
  1
  6
211   64
 68  84  สุราษฎร์ธานี  19,973
  2,660
  2,328
  27
  1,173
  335
  7
  21
577   315
 69  85  ระนอง  1,763
  769
  588
  1
  824
  59
  1
  8
42   101
 70  86  ชุมพร  10,074
  1,859
  1,224
  31
  649
  162
  4
  6
109   213
 71  90  สงขลา  13,054
  4,636
  3,032
  78
  2,443
  196
  15
  28
393   497
 72  91  สตูล  4,319
  1,027
  622
  3
  873
  248
  1
  25
59   40
 73  92  ตรัง  8,569
  1,780
  1,218
  26
  532
  155
  1
  9
129   463
 74  93  พัทลุง  9,581
  1,884
  1,576
  36
  497
  120
  9
  13
212   137
 75  94  ปัตตานี  1,927
  3,747
  1,045
  12
  1,426
  32
  6
  152
203   172
 76  95  ยะลา  3,382
  1,515
  601
  24
  711
  0
  0
  30
151   155
 77  96  นราธิวาส  2,673
  4,376
  763
  11
  1,609
  8
  0
  35
176   224