จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
เกษตรกรรม.
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการเกษียณ
งานบ้าน
ประมง
เลี้บงสัตว์
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
ไม่มีอาชีพ
 1  10  กรุงเทพมหานคร  12,526
  952
  517
  105
  1,300
  0
  0
  26
268   1,215
 2  11  สมุทรปราการ  2,237
  2,417
  1,742
  43
  3,050
  25
  11
  46
492   227
 3  12  นนทบุรี  2,615
  3,102
  1,084
  189
  2,533
  0
  2
  13
215   288
 4  13  ปทุมธานี  2,016
  4,024
  1,665
  170
  2,265
  1
  7
  48
629   574
 5  14  พระนครศรีอยุธยา  3,751
  7,293
  2,187
  54
  2,141
  5
  25
  10
391   495
 6  15  อ่างทอง  2,130
  2,821
  699
  29
  464
  7
  24
  6
93   252
 7  16  ลพบุรี  7,336
  5,174
  1,868
  100
  1,729
  0
  86
  20
405   527
 8  17  สิงห์บุรี  878
  4,147
  492
  14
  256
  2
  0
  2
40   150
 9  18  ชัยนาท  8,242
  3,334
  1,163
  57
  476
  3
  15
  15
109   399
 10  19  สระบุรี  3,313
  5,299
  1,966
  51
  1,905
  1
  177
  44
275   334
 11  20  ชลบุรี  9,239
  3,022
  1,474
  32
  948
  25
  6
  4
355   435
 12  21  ระยอง  4,777
  5,262
  1,786
  35
  1,109
  55
  15
  23
297   386
 13  22  จันทบุรี  6,549
  3,878
  1,222
  52
  639
  115
  0
  22
108   419
 14  23  ตราด  2,297
  2,082
  832
  5
  394
  169
  0
  10
72   181
 15  24  ฉะเชิงเทรา  4,229
  3,285
  1,130
  21
  737
  44
  29
  11
130   943
 16  25  ปราจีนบุรี  2,437
  4,406
  1,278
  24
  566
  28
  15
  26
164   418
 17  26  นครนายก  1,384
  2,476
  725
  25
  366
  2
  8
  11
82   93
 18  27  สระแก้ว  6,558
  2,348
  778
  32
  288
  1
  47
  22
60   95
 19  30  นครราชสีมา  43,369
  14,989
  4,867
  154
  3,483
  2
  75
  77
768   1,048
 20  31  บุรีรัมย์  28,235
  3,131
  1,292
  16
  505
  1
  3
  40
236   4,682
 21  32  สุรินทร์  29,562
  2,592
  927
  53
  431
  2
  3
  19
192   360
 22  33  ศรีสะเกษ  35,543
  717
  485
  25
  80
  1
  1
  5
71   1,613
 23  34  อุบลราชธานี  46,442
  4,349
  2,256
  49
  903
  25
  7
  30
366   1,280
 24  35  ยโสธร  11,668
  580
  559
  6
  138
  1
  2
  2
30   95
 25  36  ชัยภูมิ  24,798
  2,531
  1,120
  19
  372
  0
  9
  4
88   1,535
 26  37  อำนาจเจริญ  8,407
  333
  243
  2
  38
  0
  0
  2
36   77
 27  38  บึงกาฬ  8,928
  574
  307
  3
  105
  4
  1
  2
90   144
 28  39  หนองบัวลำภู  11,023
  648
  360
  5
  136
  5
  5
  9
48   102
 29  40  ขอนแก่น  35,888
  5,758
  2,257
  105
  1,507
  5
  19
  10
213   700
 30  41  อุดรธานี  29,651
  3,320
  1,603
  41
  1,345
  0
  3
  48
190   634
 31  42  เลย  15,580
  1,770
  955
  9
  473
  1
  8
  13
84   124
 32  43  หนองคาย  10,341
  2,007
  850
  22
  574
  0
  7
  20
146   163
 33  44  มหาสารคาม  23,507
  1,532
  861
  15
  335
  0
  6
  4
135   486
 34  45  ร้อยเอ็ด  39,338
  2,215
  968
  17
  301
  0
  3
  12
91   182
 35  46  กาฬสินธุ์  19,289
  1,715
  985
  20
  264
  2
  1
  29
124   575
 36  47  สกลนคร  27,216
  1,667
  1,008
  43
  398
  0
  2
  17
134   383
 37  48  นครพนม  11,854
  1,037
  635
  8
  171
  3
  0
  10
105   1,896
 38  49  มุกดาหาร  7,457
  492
  220
  10
  108
  0
  0
  5
30   99
 39  50  เชียงใหม่  14,711
  23,952
  4,714
  98
  1,714
  7
  33
  90
403   5,943
 40  51  ลำพูน  6,302
  6,545
  1,479
  22
  199
  0
  21
  12
36   37
 41  52  ลำปาง  13,157
  8,597
  2,525
  29
  1,370
  4
  7
  55
276   828
 42  53  อุตรดิตถ์  9,111
  3,516
  1,160
  20
  456
  3
  11
  16
153   248
 43  54  แพร่  7,813
  4,785
  1,946
  14
  442
  0
  0
  9
178   362
 44  55  น่าน  12,359
  2,500
  988
  29
  302
  8
  1
  37
144   707
 45  56  พะเยา  13,781
  2,228
  986
  4
  336
  6
  0
  3
88   1,193
 46  57  เชียงราย  24,811
  8,669
  2,443
  10
  459
  1
  8
  52
195   743
 47  58  แม่ฮ่องสอน  4,148
  769
  233
  8
  217
  0
  1
  1
49   995
 48  60  นครสวรรค์  13,838
  7,203
  2,866
  114
  1,392
  12
  32
  107
370   533
 49  61  อุทัยธานี  6,073
  1,705
  640
  20
  237
  1
  17
  10
50   542
 50  62  กำแพงเพชร  12,066
  3,315
  1,164
  22
  407
  3
  9
  17
107   288
 51  63  ตาก  9,091
  3,798
  1,358
  48
  747
  5
  16
  41
107   1,645
 52  64  สุโขทัย  12,456
  3,932
  1,379
  24
  483
  0
  37
  18
114   200
 53  65  พิษณุโลก  18,683
  3,286
  906
  92
  607
  0
  16
  40
278   420
 54  66  พิจิตร  10,019
  5,453
  1,627
  41
  463
  2
  16
  26
77   2,085
 55  67  เพชรบูรณ์  17,014
  5,276
  1,826
  18
  609
  0
  16
  10
135   85
 56  70  ราชบุรี  6,027
  6,918
  1,930
  42
  1,333
  9
  94
  41
213   275
 57  71  กาญจนบุรี  8,557
  6,647
  2,306
  41
  836
  11
  44
  34
364   456
 58  72  สุพรรณบุรี  10,617
  6,845
  2,069
  50
  809
  3
  85
  7
186   380
 59  73  นครปฐม  4,432
  4,717
  1,769
  61
  1,594
  12
  72
  16
355   677
 60  74  สมุทรสาคร  924
  1,435
  598
  29
  469
  28
  3
  15
238   353
 61  75  สมุทรสงคราม  619
  1,131
  491
  12
  255
  61
  1
  4
181   45
 62  76  เพชรบุรี  3,490
  4,243
  1,396
  46
  637
  120
  36
  12
143   528
 63  77  ประจวบคีรีขันธ์  3,348
  3,216
  1,329
  43
  588
  63
  55
  16
1,066   217
 64  80  นครศรีธรรมราช  22,827
  4,828
  3,218
  24
  2,514
  328
  16
  28
399   313
 65  81  กระบี่  5,912
  1,460
  895
  12
  515
  79
  0
  4
138   749
 66  82  พังงา  2,274
  1,985
  893
  10
  973
  133
  2
  5
68   36
 67  83  ภูเก็ต  159
  863
  542
  23
  1,044
  9
  2
  6
213   80
 68  84  สุราษฎร์ธานี  20,250
  2,739
  2,412
  26
  1,213
  336
  7
  19
631   359
 69  85  ระนอง  1,771
  782
  600
  1
  825
  59
  1
  9
45   106
 70  86  ชุมพร  10,330
  1,911
  1,266
  34
  677
  162
  4
  6
116   216
 71  90  สงขลา  13,008
  4,650
  3,050
  76
  2,430
  195
  15
  28
384   1,005
 72  91  สตูล  4,340
  1,043
  643
  3
  885
  249
  1
  25
59   42
 73  92  ตรัง  9,067
  1,876
  1,300
  26
  582
  158
  1
  9
144   484
 74  93  พัทลุง  9,660
  1,900
  1,598
  36
  508
  120
  9
  13
217   131
 75  94  ปัตตานี  1,942
  3,861
  1,077
  12
  1,481
  27
  7
  156
203   184
 76  95  ยะลา  3,374
  1,515
  600
  25
  711
  0
  0
  31
152   175
 77  96  นราธิวาส  2,676
  4,423
  764
  11
  1,607
  8
  0
  35
177   225